See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.
Laotööline hämaras laos Linde Material Handlingu interaktiivset ohutusvesti kandmas
Bodyguard 2.0

Interaktiivne ohutusvest tagab maksimaalse turvalisuse

Interaktiivse ohutusvestiga laiendab Linde Material Handling oma uudsetSafety Guard-süsteemi,võimaldades tõstukijuhte ja jalakäijaid ohuolukordades aegsasti hoiatada. Nutika ohutusvesti valgus- ja helisignaalid ning vibratsioon juhivad vestikandjale tähelepanu, tagades sise- ja välisaladel maksimaalse turvalisuse.

Intralogistika esitab töötajate turvalisusele kõrgeimaid nõudmisi. Koos tööstuslike tõstukitega on ladudes, tootmises ja välialadel sageli palju müra, närvilisust ja ebaülevaatlikkust. Jalakäijate ja tõstukijuhtide nähtavust piiravad kõrged riiulid, kitsad vahekäigud, virnastatud kaup ja halva nähtavusega ristmikud. Arvud räägivad iseenda eest. Saksamaal toimub tõstukijuhtidega keskmiselt 11 500 õnnetust aastas. 44 protsendil juhtudest saavad inimesed vigastada. On ülitähtis näha ja nähtav olla.


Linde Material Handlingu interaktiivne ohutusvest tagab halva nähtavusega olukordades suurema turvalisuse. Nutikas riideese hoiatab tööstuslikule tõstukile lähenevat kandjat viivitamatult optiliselt, akustiliselt ja vibratsiooniga. See tagab kahekordse turvalisuse: ohutusvest teavitab kandjat aktiivselt ähvardavast ohust ja parandab samal ajal jalakäija nähtavust. Vest on Safety Guardi oluline täiendus.

Linde Safety Guard: alati kaitsetsoonis

Linde Safety Guard on juhtide ja jalakäijate turvalisust suurendav uudne abisüsteem. Aktiivne seire ja kokkupõrkekahjude hoiatus kaitseb ka taristut ja kaupa. Vastavad elemendid suunavad juhi tähelepanu tõstukit ümbritsevatele ohtudele: tööstuslikesse tõstukitesse paigaldatud sõidukiplokk akustiliselt ja vilkuvad LEDid optiliselt. LED näidik näitab juhile sedagi, millisest suunast inimesed ohutsoonile lähenevad. Ühtlasi hoiatatakse jalakäijaid. Sarnaselt juba varem saadaolnud Safety Guardi kantava mooduliga suhtleb sõidukimooduliga ka uus interaktiivne ohutusvest. Mõlemad hoiatavad kandjat läheneva tõstuki eest helisignaalidega, vilkuvate LEDidega või vibratsiooniga ja suurendavad kõigi osaliste valvsust.

Tõstuki ja laotööliste teed ristuvad ning viimased on Linde Material Handlingu interaktiivse ohutusvestiga hästi nähtavad

Nähtav, kuuldav ja tuntav ning alati kaasas

Interaktiivses ohutusvestis on ühendatud tavalise ohutusvesti eelised ja Linde Safety Guardi uudne turvakontseptsioon. See võimaldab kohandada turvalahenduse töötava ettevõttega, mitte vastupidi. Turvavesti saab HSE-halduse (töötervishoid ja -ohutus) raames integreerida standardriietusena töötajate argipäeva. Tänu heale kandmismugavusele, lihtsale kasutatavusele ja pikale kasutuseale ei sega vest tööprotsesse ning võimaldab end samas tunda paremini ja turvalisemalt.

Turvaline ja mugav kanda

Interaktiivne ohutusvest on saadaval kuues suuruses. Suurepärane istuvus ei lase töö ajal seadmete, riiulite ega muude objektide taha kinni jääda Lõige tagab optimaalse liikumisvabaduse. Ohutusvesti hoiatusseade asub rangluu kõrgusel. Seal tunneb kandja vibroalarmi kõige paremini. Ka kõlab siis akustiline hoiatussignaal võimalikult kõrva lähedal. Hoiatussignaali ja vibratsiooni saab olenevalt töökeskkonnast individuaalselt kohandada.

Lihtne ja mugav kasutada

Interaktiivse ohutusvesti kasutamine on hõlbus ja aimatav. Käivitusheli teatab, et ohutusvest on aktiveeritud. Aku tühjaks saamisel või eemaldamisel kõlab väljalülitussignaal. Oleku-LED näitab vestikandjale signaalianduri tööolekut, aku näit hetke laetustaset. Ohutusvesti seljastvõtmisel lülitab kiirendusandur vesti automaatselt välja.