See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde standarditud automatiseerimislahenduste paketid

Materjalivoo automatiseerimiseks valmis
Linde Material Handlingu automatiseeritud tõstukid laos liikvel

Automatiseerimine võib aidata materjalivooge oluliselt tõhustada. Siiski ei söanda paljud ettevõtteid ikka veel seda otsustavat sammu astud, sest arvatakse, et juurutamine on aeganõudev ja seotud suurte kuludega. Automatiseerimine ei pea olema suurprojekt. Linde Material Handlingu välja töötatud standarditud nn pistiklahenduste paketid võimaldavad üksikuid pidevalt korduvaid protsessietappe hõlpsalt, kiirelt ja usaldusväärselt automatiseerida.

Pakkumise aluseks on MATIC-seeria automatiseeritud tõstukid ning see hõlmab ka vastavat tarkvara ja kohapealset ekspluatatsiooni andmist. See võimaldab automatiseeritud protsessid sujuvat olemasolevasse kulgu integreerida. Juhtiva pakkuja Linde tõstukiportfell ja materjalivoo oskusteave võimaldavad skaleerida lahenduspakette kõigile olulistele rakendusstsenaariumidele. Pakettides on soovitud kaubakäitluse optimaalseks korraldamiseks 1–3 tõstukit.

Linde Material Handlingu automatiseeritud tõstuk L-MATIC

Ökonoomne

Linde standardlahenduste pakettides on läbiproovitud tarkvaralahendustega MATIC-seeria tõstukid ja automatiseerimise oskusteave.

Rohkem kui tõstukid

Eri rakendusteks mõeldud pakettide aluseks on Linde MATIC-seeria tõstukid. Need teevad töötajate eest ära korduvad veo- ja laoülesanded, suurendavad tootlikkust ning käivet ja vähendavad laos esinevaid vigu ning õnnetusi. Kõik MATIC-seeria tõstukid on varustatud nutika navigatsiooni- ja turvatehnoloogiaga, kuid on igal ajal kasutatavad ka käsitsi. Õige riistvara on siiski vaid esimene tõhusalt automatiseeritud protsessideni viiv samm. Lahenduste näol on tegu tervikpakkumistega, mis hõlmavad tõstukeid, juhtimistarkvara, nõustamist, projekteerimist ja ekspluatatsiooni andmist.

Kavandatav ja soodne

Erinevalt individuaalsetest automatiseerimislahendustest pakub Linde lähenemine kahte otsustavat eelist. Esiteks on need tänu standarditud funktsionaalsusele ja moodulkonstruktsioonile oluliselt kulutõhusamad. Teiseks on need kiirelt paigaldatavad, sest riist- ja tarkvara kombinatsiooni usaldusväärsust ja jõudlust on juba palju testitud. Need mõlemad tegurid koos tagavad suure tõhususe ja investeeringu kiire tasuvuse. See võimaldab kõigi valdkondade ettevõtetel kulusid kärpida ja tootlikkust ning turvalisust suurendada, ilma et peaks investeerima kulukatesse automatiseerimise erilahendustesse.

Standardpaketid on saadaval järgmisteks rakendusteks

Linde Material Handlingu L-MATICU kasutamine laos

Transportimine ja tõstmine

 • Autonoomne tõstuk: kõrglaotõstuk L-MATIC
 • Funktsioonid: käitleb kuni 1200 kg koormaid ja võimaldab kuni kaheksat korje- ja mahapanekujaama. Optimaalne standardse konveiertehnoloogia varustamiseks
 • Skaleeritavus: saadaval ühe, kahe või kolme tõstukiga väike, keskmine või suur pakett
 • Sidumine materjalivoogu: taristuvaba geonavigatsioon võimaldab paindlikku kasutamist üksiktõstukina või automatiseeritud pargi osana.
 • Parim kasutus: ideaalne automatiseerimislahendus tootmis- ja logistikaettevõtetele, tarbekauba- ja paberitootjatele

Linde Material Handlingu automatiseeritud kõrglaotõstuk L-MATIC AC

Vedu ja tõstmine konsoolkahvlitega

 • Autonoomne tõstuk: vastukaalutõstuk L-MATIC AC
 • Funktsioonid: konsoolkahvlid võimaldavad kinniste koormaaluste pealevõtmist ja transportimist. Ideaalne ülevõtujaamadele, mis ei võimalda allasõitu
 • Eelisrakendused: konveierite korje ja varustamine
 • Skaleeritavus: saadaval ühe, kahe või kolme tõstukiga väike, keskmine või suur pakett
 • Sidumine materjalivoogu: taristuvaba geonavigatsioon võimaldab paindlikku kasutamist üksiktõstukina või automatiseeritud pargi osana.
 • Parim kasutus: ideaalne automatiseerimislahendus tootmis- ja logistikaettevõtetele, tarbekauba- ja paberitootjatele

Transport

 • Autonoomne tõstuk: veduk P-MATIC
 • Funktsioonid: suur veojõud (kuni 5000 kg) ja lõppkiirus (7,2 km/h) tagavad tootmise maksimaalse käitlusjõudluse
 • Eelisrakendused: raskete kaupade vedu tootmisliinile, raskete koormarongide vedu
 • Skaleeritavus: saadaval ühe, kahe või kolme tõstukiga väike, keskmine või suur pakett
 • Sidumine materjalivoogu: taristuvaba geonavigatsioon võimaldab paindlikku kasutamist üksiktõstukina või automatiseeritud pargi osana.
 • Parim kasutus: ideaalne automatiseerimislahendus tootmisse

Eeliste ülevaade

Kavandatavus

Kindlalt defineeritud käitlusülesannete täitmise standardlahenduste pakettide usaldusväärsust ja turvalisust on mitmeti katsetatud. See võimaldab neid individuaalsetest kontseptsioonidest kiiremini rakendada.

Kulutõhusus

Linde lahenduspaketid on kiirelt ja kulutõhusalt paigaldatavad. Väiksed juurutamiskulud ja suur tõhusus tagavad investeeringu kiire tasuvuse.

Skaleeritavus

Kõik paketid on vastavalt vajadusele saadaval ühe, kahe või kolme sõidukiga. Lisaks on standarditud valmismoodulid hõlpsalt ühendatavad täiendavate automatiseerimislahendustega.

Jõudlus

Linde MATIC-seeria tõstukid saab siduda laologistika ööpäevaringsesse töösse. Nutikas juhtimistehnoloogia võimaldab nende marsruute ja kiirusi omavahel ideaalselt kohandada.

Tarnetingimused

Tänu tööstuslikult toodetud baastõstukitele ja läbiproovitud automatiseerimistehnoloogiale on Linde lahenduspaketid alati hõlpsalt ja kiirelt tarnitavad.

Automatiseerimise kavandamine: maksimaalne kasu minimaalse kuluga

Linde eksperdid aitavad teil oma laos protsesside automatiseerimiseks vajalikke eeltingimuste luua. Selleks tuleb defineerida kindlad transporditeed, samuti korje- ja mahapanekujaamad, kus tõstukitel oleks standardsete konteinerite pealevõtuks ja mahapanekuks piisavalt ruumi. Oluline on piisav kaetavus WLANiga ja kaughoolduseks vajalik VPN. Meie spetsialistid on teile kõige selle juures algusest peale nõu ja jõuga abiks.