See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde Material Handlingu autonoomsed mobiilsed robotid (AMR)

Nutikad tegelased
Linde Material Handlingu autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) töötamas

Autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) muutuvad kaasaegses intralogistikas üha olulisemaks. Isesõitvaid platvormsõidukeid kasutatakse automatiseeritud või osaliselt automatiseeritud kaubatranspordis ja need suurendavad seeläbi tunduvalt ladude ja logistikakeskuste tõhusust. Tänu madalale konstruktsioonile sõidavad need kas transpordiraamide ja kärude alla või võtavad kaubaaluseid ülekanderaamidelt peale, et need iseseisvalt ettenähtud sihtkohta transportida. Need tuvastavad iseseisvalt võimalikud takistused ja sõidavad nende ümbert mööda. AMRid kasutavad orienteerumiseks põrandale pandud QR-koode või lasertoega geonavigatsiooni. Linde Material Handlingu automatiseeritud platvormtõstukid C-MATIC ja C-MATIC HP on kompaktsed AMR-mudelid, mis sobivad automatiseeritud materjaliveoks.

Tõhusam materjali transport tänu autonoomsetele mobiilsetele robotitele

Tänane intralogistika sõltub üha enam standardiseeritud protsessidest, mille käigus transporditakse kaupu lühikestel ja keskmise pikkusega teelõikudel ikka ja jälle täpselt kindlaks määratud kohtadesse. Autonoomsed mobiilsed robotid suurendavad selliste protsesside tõhusust oluliselt. Need vähendavad töötajate korduvate transpordiülesannete täitmist, lühendavad jalgsi läbitavaid teekondi („Goods to Person“-printsiip), suurendavad läbilaskevõimet ning langetavad vigade ja õnnetuste määrad miinimumini. Tänu kompaktsusele ja paindlikkusele ei võta need transporditavast koormast rohkem ruumi, mistõttu need saavad ka kitsastes keskkondades tõhusalt toimetada. Neid saab probleemideta olemasolevatesse protsessidesse integreerida ja need töötavad laos sujuvalt koos teiste automatiseeritud komponentidega.

Alati liikvel: AMRide kasutusvõimalused

Olenevalt mudelist võivad autonoomsed mobiilsed robotid ühe transpordisõiduga kuni 1500-kilogrammist koormat kanda. Koorma saab koos allasõidetavate transpordialustega peale võtta ja ruumis vabalt maha panna. Võimalik on ka paiksete ümberlaadimisjaamade või konveierilintide vaheline vedu. Tänu kaasaegsele turvatehnoloogiale saab AMRe kasutada ka kiires laokeskkonnas ja tiheda liiklusega laadimistsoonides. Erinevad andurid jälgivad pidevalt kogu sõiduki ümbrust, et vältida kokkupõrkeid ja tagada turvaline kulgemine. Nii saavad autonoomsed mobiilsed robotid isegi kitsas ruumis koos inimeste ja teiste sõidukitega probleemideta töötada.

Linde AMR C-MATIC HP kasutusel koormaalusena

AMR-lahenduste eeliste ülevaade

  • Kandevõime kuni 1500 kilogrammi
  • Kompaktne ja paindlik
  • Erinevate kaubaaluste transport
  • Vaevata integreerimine olemasolevatesse protsessidesse
  • Hooldusvaba liitiumioontehnoloogia
  • Võimalik segakasutus

Autonoomne topeltpakett: Linde Material Handlingu AMR

Linde Material Handling pakub veoplatvormide C-MATIC ja C-MATIC HP kujul kaht autonoomset mobiilset robotit, millel on erinevad kasutusotstarbed.

C-MATIC

C-MATIC orienteerub oma teel QR-koodide järgi, mis on varem põrandale paigaldatud. See sobib peamiselt täisautomatiseeritud kasutamiseks lühikesteks või keskmisteks transporditeekondadeks. Sõiduk on väga kompaktne ja kasutab koorma pealevõtmiseks, transportimiseks ja mahapanemiseks väga vähe ruumi, tänu millele saab üleandmisjaamad ja laopositsioonid väga tihedalt üksteise kõrvale paigutada. Olenevalt mudelist tuleb C-MATIC toime 600-, 1000- või 1500-kilogrammiste koormatega. Seda kasutatakse eriti sageli jaekaubanduses ja logistikavaldkonnas, sest siin saab kaubaaluseid üksikutes protsessisammudes standardiseerida.

Loe veel

C-MATIC HP

C-MATICu HP-versioon on optimaalne lahendus segakasutuses olevate osaliselt automatiseeritud protsesside jaoks. Siin töötab sõiduk probleemideta inimeste, käsijuhitavate sõidukite ja autonoomsete tööstustõstukite kõrval samas protsessijadas. C-MATIC HP leiab oma marsruudid laseripõhise geonavigatsiooni alusel. See transpordib kuni 1000-kilogrammiseid koormaid ja suudab seejuures ruumis vabalt orienteeruda ning iseseisvalt takistustest ja teistest sõidukitest mööda sõita. Täiendavat taristut pole tarvis. HP-mudelid sobivad eriti hästi tootmiskeskkonda ja 3PL-pakkujatele, sest siin on vaja erinevaid kaubaaluseid automatiseeritult ja ka käsitsi samadel teekondadel transportida.

Loe veel

Kindel, vastupidav, tõhus. Linde AMR-mudelite omadused

Linde autonoomsed mobiilsed robotid on ühtviisi kompaktsed kui ka võimsad sõidukilahendused, mille abil saab laoprotsessid täielikult või osaliselt automatiseerida. Siin olulisemad tooteomadused ülevaates.

Turvalisus

Tänu vastupidavale, ümberringi paigaldatud kontaktsiinile tagavad C-MATICud suurima turvalisuse pööramismanöövritel koha peal ja tagurdamisel. Laserskännerite abil jälgivad autonoomsed mobiilsed robotid pidevalt oma ümbrust, et kiiresti reageerida takistustele nagu inimesed ja sõidukid. Pole vahet, kas tegemist on liikuvate või seisvate takistustega. Reaalajas andmetöötuse abil kohandavad sõidukid oma kiirust vastavalt olukorrale või jäävad seisma, kuni inimesed ja sõidukid on ohualast lahkunud. Sõiduki mõlemal küljel asuvad ja lihtsasti ligipääsetavad avariilülitid suurendavad turvalisust.

Käitlus

C-MATIC navigeerib QR-koodide järgi, mis on paigutatud sõidumarsruudi tähistamiseks põrandale ja neid näidatakse digitaalsel kaardil orienteerumispunktidena. Täiendavalt saadaval transpordialused on samuti QR-koodidega varustatud, mille abil saab C-MATIC tuvastada transporditavat kaupa ja määrata vastavale lao- ja mahapanemiskohale. C-MATIC HP orienteerub geonavigatsiooni abil, mille jaoks ei ole täiendavat taristut vaja. Selle kaudu saab robotit kiiresti uute marsruutide ja keskkondadega kohandada. Kui kasutuskoht muutub, kaardistab sõiduk oma ümbruse lihtsalt uuesti. Lisaks suudavad HP-mudelid iseseisvalt takistustest mööda sõita.

Tõhusus

Mõlema navigatsioonitüübi puhul arvutab tarkvara igaks sõiduülesandeks optimaalse marsruudi. Ka kaubaaluse õigesti joondamine on sellega võimalik, et materjal täpselt masinatele asetada. Tänu nutikale sõidukipargi juhtsüsteemile lähevad sõidukid aku madala laetustaseme korral automaatselt ise laadimisjaama.

hoolduse

Tänu usaldusväärsele tehnoloogiale ja vastupidavatele komponentidele tagavad Linde autonoomsed mobiilsed robotid kõrge sõidukite kättesaadavuse, mis hoiab hoolduskulud kogu elutsükli jooksul madalad. Autonoomsete platvormvedukite arendamisel on järjekindlalt järginud põhimõtet „Design to Service“. Nii on hooldustehnikutel võimalik kiiresti kõigile olulistele tehnilistele ja mehaanilistele komponentidele ligi pääseda.

Igaühele õige. AMRi erivarustus täiuslikeks laoprotsessideks

Olenevalt kasutusvaldkonnast ja vajadusest on Linde autonoomsed mobiilsed robotid saadaval erineva erivarustusega.

Adapterplaat

Otseseks aluste transportimiseks saab Linde AMRid varustada lisavarustuses adapterplaatidega. Need on saadaval C-MATICu mudelitele 10 ja 15 ja nende kandevõime on kuni 1500 kilogrammi. Nii saab valida standardsed üleandmiskõrgused vahemikus 320 ja 730 millimeetrit.

Transpordialused

Allasõidetavad transpordialused võimaldavad standardiseeritud ja paindlikku koormakäitlust. Alustel saab kaupu transportida kaubaalustega või ilma. Aluste alaküljel olev QR-kood võimaldab transporditavat koormat täpselt tuvastada ning seega tõhusalt jälgida ja tõhusalt hallata.

Automaatne laadimisjaam

Kui sõiduki aku laetustase on madal, läheb autonoomne mobiilne robot automaatselt laadimisjaama ja teostab laadimise iseseisvalt. Täislaadimiseks kulub ca 1,5 h. Ühes laadimisjaamas saab laadida mitut sama sõidukitüübiga AMRi.

Nagu iseenesest. Linde automatiseerimislahendused

Veotraktor P-MATIC

Autonoomne elektriline veotraktor P-MATIC liigutab 3000- kuni 5000-kilogrammiseid koormaid ning sobib optimaalselt ladudesse ja tööstusettevõtetesse.

Loe veel

Kõrglaotõstuk L-MATIC

Autonoomne kõrglaotõstuk L-MATIC sobib suurepäraselt madalatel kõrgustel kauba sisse- ja väljaviimiseks ning pikamaatransportimiseks.

Loe veel

Kõrglaotõstuk L-MATIC HD

L-MATIC HD on automatiseeritud kõrglaotõstuk, mis sobib tõhusaks keskmise raskusega koormate pealevõtmiseks ja ladustamiseks

Loe veel

Kõrglaotõstuk L-MATIC AC

Sellel autonoomsel vastukaalu kõrglaotõstukil on konsoolkahvel, mis on optimeeritud sellise kauba tõstmiseks üleandmisjaamades, kuhu ei saa alla sõita.

Loe veel

Kitsa vahekäigu tõstuk K-MATIC

Autonoomne kitsa vahekäigu tõstuk K-MATIC tõstab kuni 1500-kilogrammiseid koormaid ja ulatub kuni 14 meetri kõrgusele.

Loe veel

Lükandmastiga virnastaja R-MATIC

Autonoomne lükandmastiga virnastaja R-MATIC tõstab kuni 1600-kilogrammiseid koormaid ning sobib kuni üheteistkümne meetri kõrgusel sisse- ja väljaviimiseks.

Loe veel

Platvormtõstuk C-MATIC

C-MATIC sobib täisautomatiseeritud põrandalähedaseks materjali transpordiks ja liigutab kuni 1500-kilogrammiseid koormaid.

Loe veel

Platvormtõstuk C-MATIC HP

Linde autonoomne mobiilne robot C-MATIC HP liigutab iseseisvalt kuni 1000 kg koormaid keskmistel ja pikkadel teekondadel, ilma kindlaks määratud taristuta.

Loe veel

KKK – korduma kippuvad küsimused autonoomsete mobiilsete robotite kohta

Mis on autonoomsed mobiilsed robotid (AMR)?

Autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) on nutikad, isesõitvad transpordisõidukid. Need jälgivad oma töökeskkonda ja suudavad iseseisvalt navigeerida. Need sobivad standardsete tööprotsesside automatiseerimiseks või osaliseks automatiseerimiseks kauba transportimisel ja suurendavad seega ladude ja logistikakeskuste tõhusust.

Kuidas töötavad autonoomsed mobiilsed robotid (AMR)?

Autonoomne mobiilne robot (AMR) suudab ilma inimese sekkumiseta viia transporditavaid kaupu punktist A punkti B. Olenevalt mudelist kasutavad AMRid orienteerumiseks erinevaid tehnoloogiaid, näiteks rada jälgiv navigatsioon OR-koodi järgi või lasertoega geonavigatsiooni abil. Reeglina on autonoomsed mobiilsed robotid kompaktsed platvormvedukid. Tänu madalale konstruktsioonile sõidavad need otse kas transpordiraamide ja kärude alla või võtavad kaubaaluseid ülekanderaamidelt peale, et need seejärel iseseisvalt ettenähtud sihtkohta transportida.

Kus kasutatakse autonoomseid mobiilseid roboteid (AMR)?

Tavaliselt kasutatakse autonoomseid mobiilseid roboteid (AMR) peamiselt logistikas ja tööstuslikus keskkonnas, et automatiseerida varustamis- ja transpordiprotsesse. Olenevalt mudelist suudavad need liigutada 600- kuni 1500-kilogrammiseid koormaid. Neid saab kasutada ka segakäituses, kus need on kaasatud keerulistesse protsessidesse inimeste ja teiste sõidukite kõrval.

Millal peetakse AMRi (autonoomne mobiilne robot) autonoomseks?

AMR-sõidukid loetakse autonoomseks, kui need suudavad iseseisvalt ülesandeid täita, ilma et inimene peaks sekkuma. Siiski peavad tehtavad ülesanded olema ette teada ja selgelt määratletud. AMRide juhtimiseks on erinevaid võimalusi. Mõnel juhul asub juhtimistarkvara sõidukis, teistel juhtudel on robotid seotud keskse juhtsüsteemiga, mis koordineerib sõiduülesandeid ja määrab iga ülesande jaoks optimaalse marsruudi.

Mis on autonoomsete mobiilsete robotite (AMR) eelised?

Autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) suurendavad läbilaskmisvõimet ja vähendavad sellega kaupade läbilaskeaega. Samas need langetavad vigade ja õnnestuste määra ning minimeerivad inimeste, kauba ja taristu kahjustuste tekkimist. AMRid on kompaktsed ja paindlikud, sest need ei võta rohkem ruumi kui transporditavad kaubaalused. Tänu sellele on need ka kitsastes tingimustes maksimaalselt tõhusad. Lisaks kõrgele kulutõhususele suudavad AMRid täita personali kitsaskohad, kus töötajaid saaks kasutada teistes kohtades väärtust loovateks tegevusteks. Need saab vaevata olemasolevatesse protsessidesse integreerida ning koguse ja varustuse abil kohapealsetele vajadustele kohandada.

Kuidas saavad autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) varustusahelat optimeerida?

Suurima tõhususe tagavad AMRid valdkondades, kus on vaja teha korduvaid monotoonseid lao- ja transpordiülesandeid. Isejuhtivad robotid vabastavad töötajad ühesugustest, aeganõudvatest, väärtust mitte loovatest transpordiülesannetest. Vahetusteüleselt saab need kaasata laologistika ööpäevaringsesse käitusse. Väärtuslikku vabaneva personali võimekust saab kasutada teistes kohtades. Sellega hoolitsevad robotid läbipaistva ja juhitava kaubavoo eest.

Mis ülesandeid täidavad autonoomsed mobiilsed robotid (AMR)?

Täna pole AMRide kasutamisel pea mingeid piire. Eriti levinud on nende kasutamine tööstuses laotranspordis või tootmisliinide varustamisel. Ka logistikas ja intralogistikas muutuvad need ühe olulisemaks.