See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde Li-ION-tehnoloogia

Energiasüsteem nii tänase kui homse intralogistika jaoks
Linde Li-ION akudega kõrglaotõstuk laos töötamas

Suurenev kulusurve, tihe ajakava ja tellimuste teadmata haripunktid. Logistikaäri dünaamika muudab laotõstukitele ja tõstukitele esitatavaid nõudeid. Eelkõige peavad seadmed olema alati töövalmis ja paindlikult kasutatavad. Ühtlasi on tähtis turvalisus ja ökonoomsus. Seetõttu saadetakse ka energiasüsteemid katsestendile.

Pööret elektromobiilsuse suunas pole näha üksnes automaailmas. Tööstuslike tõstukite sektor on siin juba pikka aega esirinnas. Sisepõlemismootoriga tõstukite asemel nõutakse juba mõnda aega üha sagedamini akutõstukeid. Väljakutseks on tõstukite sama hea kasutatavus kui sisepõlemismootori puhul. Siin tuleb appi liitiumioontehnoloogia. See on end igapäevaelus, nt nutitelefonides, õigustanud ja annab tõstukite puhul pliiakudega võrreldes rea eeliseid:

Linde Li-ION-akudega töötavad Linde kahveltõstukid ja laotõstukid

Lühike ja kiire vahelaadimine

Akut saab laadida ka lühikestel töövaheaegadel, kulu- ja ajamahukas akuvahetus jääb ära.

Suurem energiatõhusus

Suurem energiatihedus ja kogusüsteemi parem tõhusus säästab kuni 30 protsenti energiat.

Tõhus süsteem

Jõudlus ei vähene isegi aku laetustaseme vähenedes.

Kasutajasõbralik lahendus

Ei eraldu ohtlikke akugaase ega -happeid. Hooldusvaba ja lihtne puhastada.

Linde Li-ION_Technology
Linde Li-ION-akuga kõrglaotõstuki kasutamine külmlaos

Iga kasutusvaldkonna jaoks ideaalne

Liitiumioontehnoloogia sobib iga kasutusvaldkonna jaoks. Selle eelised ilmnevad eriti hästi intensiivse kasutuse korral, nt nagu töö mitmes vahetuses, kasutamine külmlaos või joogitööstuses.

Hooldusvaba ja hõlpsasti puhastatava tehnoloogia puhul ei teki akugaasidest või hapetest tingitud reostust. Seetõttu sobivad liitiumioonakud ka eriti tundlikesse sektoritesse nagu farmaatsia- ja toiduainesektor.

Sisepõlemismootoritega sõidukipargile heitevaba alternatiivi otsivale ettevõttele on liitiumioonakudega tõstukid hea valik.

Linde Li-ION-lahenduse eelised

Li-ION-laadimisseadmega ühendatud akutõstuk

Tõstukitele ja laotõstukitele suunatud Linde Li-ION-lahendus optimeerib tööd ja käitust. See suurendab tõstukite töövalmidust, teeb töö tõhusamaks, turvalisemaks ja jätkusuutlikumaks. Kasutajad oskavad igapäevatööd hõlbustavad eeliseid hinnata.

Ökonoomsus

Li-ION-akud suurendavad kasutatava sõidukipargi ökonoomsust. See energiasüsteem pakub tehnoloogilisi eeliseid, mis võimaldavad logistika argipäevatöös ja vastavas taristus mitmeti väljenduvat aja- ja kulusäästu.

Süsteemi suur tõhusus

Linde Li-ION-lahendusega süsteem on eriti tõhus. Liitiumioonaku ja vastava laadimisseadme kombinatsioon on pliiakudega võrreldes 30 protsenti suurema energiatõhususega. See vähendab energiakulu.

Nutikas akuhaldus

Lisaks on tõstuki kontroller ja akuhaldus vastastikust sidet võimaldava CAN-siini liidese abil omavahel optimaalselt kohandatud. Nii saab süsteem ühtlustada koormustippe ja tagada alati piisavalt energiat. See säästab akut ja pikendab kasutusiga.

Vähem hooldus- ja käitluskulusid

Tavaliste pliiakudega on seotud mitmed hooldus- ja käitluskulud, mida liitiumioonakude puhul pole. Näiteks võib tuua teise aku kulud ja akude veega täitmise ning akuvahetusega seonduvad personalikulud.

Väike laadimistaristu

Enam pole vaja eraldi akukambrit ja gaaside vaakumseadmega varustatud kulukat laadimistaristut. Liitiumioonakude laadimisseadme saab paigaldada paindlikult tee äärde, nt pausialade lähedusse lühiajaliseks laadimiseks, või kasutuspiirkonna vahetusse lähedusse sõidukulude kärpimiseks.

Saadavus

Sujuva ja tõhusa logistika tagamiseks peavad laotõstukid ja virnastajad olema võimalikult töövalmis. See on Linde Li-ION-akude üks olulisi tugevusi. Erinevalt pliiakudest on see tehnoloogia laadimistsüklite ja -sageduse poolest äärmiselt tõhus ja paindlik.

Kiirlaadimine

Linde akude täielik laadimistsükkel kestab vaid ühe tunni. Olenevalt kasutamise intensiivsusest on teie sõidukid lõunapausi ajal pärast vahelaadimist taas mitu tundi saadaval.

Kiire vahelaadimise soov

Tavaliste akude puhul soovitatakse akude säästmiseks täis laadida ainult täielikult tühjenenud akusid. Liitiumioonakude korral on asi sootuks teisiti: isegi väga lühike mõneminutiline vahelaadimine pole siin üksnes lubatud, vaid lausa soovituslik. Nende ideaalne laetuse aste on 20 kuni 80 protsenti täismahust. Laadimise paindlikkus suurendab oluliselt tõstukite kogukasutatavust.

Täieliku tühjenemise individuaalne kaitse

Linde CAN-siini tehnoloogia võimaldab täieliku tühjenemise kaitse individuaalset seadistamist. Minimaalsele jääkmahule lähenemisel vähendab Li-ION-akude haldussüsteem sõidu- ja tõstefunktsioonide võimsust. Tõstuki kasutatavuse ja aku kaitsmise tasakaalu näitajat saab individuaalselt seadistada.

Kasutusekohased mahutavused

Linde pakub igat akutüüpi kahes eri mahutavuses. See võimaldab ettevõtetel kujundada tõstukite energiaga varustamist individuaalselt, olenevalt kasutusintensiivsusest. Näiteks saab suure akuga tõstukit kasutada kolmes vahetuses, ilma et sel ajal oleks vaja järellaadida.

Turvalisus

Linde Li-ION-tehnoloogia puhul on kõrgetasemeline ka juhi ja sõiduki turvalisus. Linde insenerid on välja töötanud aku ja tõstuki kogusüsteemi puudutava kõikehõlmava ohutuskontseptsiooni. Akudele tehakse väljatöötamise järgus spetsiaalne koormus- ja kokkupõrkekatse.

Ohtlikke gaase ei tekki

Kui pliiakude puhul tekkiv vesinik võib muutuda ohtlikuks paukgaasiks, siis liitiumioonakude puhul seda riski ei ole. Kuna pliiakudele omane akuvahetus jääb ära, siis pole juhtidel vigastusohtu. Kuna Li-ION-elemendid on peaaegu hooldusvabad, ei ole kasutajatel võimalik ohtlike hapetega kokku puutuda.

Kokkupõrkekatse läbinud korpus

Tõstukitega seotud õnnetuste puhul avalduvad massist tingitult tohutud jõud. Tagamaks, et tõstukite Li-ION-akud on ka äärmuslikes oludes kaitstud, on nad läbinud maksimaalse koormusega kokkupõrkekatse. Video: aku aluse 25 mm teras ei lase kahvliharul isegi suure kiiruse korral sisse tungida. Ka aku mehaaniline konstruktsioon vastab Linde kõrgele kvaliteedistandardile.

Mitmeastmeline turvasüsteem

Linde Li-ION-akude mitmeastmeline turvasüsteem rakendub elemendi-, mooduli-, kui ka akutasandil. Lisaks juhib aku optimaalset kasutamist akuhaldus, sõiduki funktsioone, laadimisprotsesse ja akusüsteemi pidevalt seirates ja ühtlustades. Sellega välditakse ülerõhust, ülekuumenemisest, ülelaadimisest ja täielikust tühjenemisest tingitud kahjusid.

CE-vastavusmärgisega pole ainult tõstuk ja aku, vaid ka tõstukist, akust ja laadimissüsteemist koosnev üldsüsteem. Üksikkomponendina ostetava aku puhul pole see tagatud.

Püsiv kasu

Kaasaegsed energiasüsteemid pole üksnes ülitõhusad, vaid säästavad ka inimest ja keskkonda. Linde Li-ION-akud vastavad kõigile jätkusuutlikkuse nõuetele. Näiteks on nende käitus heitevaba.

Lisaks on selle tehnoloogiaga laotõstukite ja tõstukite kasutamine oluliselt energiatõhusam, st sama jõudluse saavutamiseks kasutatakse vähem energiat.

Pikem kasutusiga

Tavaliste pliiakudega võrreldes tekkib vähem saasteaineid ka liitiumioonakude tootmisel. Veel üks selle tehnoloogia eelis on akude pikem kasutusiga. See aitab keskkonnavarusid säästlikumalt kasutada.

Taaskasutage akud igakülgselt

Liitiumioonakud on tuleviku ajamitehnoloogia. Kasvav nõudlus tõstatab küsimuse, kuidas seda ressurssi säästvalt kasutada. Vaatamata pikale kasutusajale jõuavad Li-ION akud ühel hetkel ka oma jõudluse piirini. Linde Material Handlingus algab jätkusuutlikkus akude tootmisest ja jätkub elutsükli lõpuni. Nõuetekohane ringlussevõtt mängib väärtuslike metallide ja toorainete taaskasutamisel ning suletud tsükli loomisel üliolulist rolli.

Li-Cycle on sertifitseeritud ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteemid) ja ISO 45001 (töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid) järgi.

Linde on koostöös ettevõttega Li-Cycle välja töötanud tervikliku taaskasutusprotsessi. Protsess võimaldab peaaegu kõiki liitiumakusid olenemata kujust, suurusest või keemilisest koostisest ohutult ringlusse võtta. Kahjustatud akusid saab samuti taaskasutada. Li-Cycle kasutab akuelementidest väärtuslike materjalide taastamiseks energiasäästlikku vedelikupõhist protsessi. Kuni 95 protsenti metallidest saab taaskasutada ja kasutada uute akude valmistamiseks.

Võrreldes tooraine kaevandamise ja töötlemisega, vähendab ringlussevõtu protsess CO₂ heitkoguseid tonni akumaterjali kohta 67%, vääveloksiidide puhul 86% ja lämmastikoksiidide puhul 89%. Lisaks väheneb veetarbimine 97 protsenti. See optimeerib veelgi niigi keskkonnasõbralike akude ökoloogilist tasakaalu.

Linde elektriline tõstuk E16 laadimise ajal

Tasuta taaskasutus kõigile Linde Li-ION akudele

Linde Material Handlingult ostetud Li-ION akude taaskasutamine on utiliseerimislepingu raames tasuta. Akud saab tagastada ükskõik millisele Linde võrgu teeninduspartnerile või saata otse Li-Cycle'ile. Selleks on vaja teavet, mille leiate akude andmesildilt. Pärast andmete saatmist võtab meie logistikapartner teiega otse ühendust ja hoolitseb akude transpordi eest.

Kas soovite lasta oma liitiumioonakud ringlusse võtta? Võtke meiega ühendust!

Laadige alla lisateavet meie Li-ION akude kohta siit