See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Intralogistika automatiseerimine

Nutikas ja paindlik
Autonoomne sõiduk töötamas

Automaatselt on parem

Intralogistika on juba aastaid seotud suurte katsumustega – kasvav konkurents, väikeühikute kaubavood, muutlik koormatus ja spetsialistide nappus suurendavad vajadust tõhususe ja paindlikkuse järele. Üksikute protsessietappide või kogu materjalivoo automatiseerimine võimaldab nende katsumustega toime tulla.

Ettevõttesisese materjalivoo täpne vaatlus aitab näha individuaalset automatiseerimispotentsiaali. Esmalt tuleb kindlaks teha automatiseerimiskõlblikud protsessid. Nendeks on nt vähese lisandväärtusega materjali teisaldamine, korduvprotsessid, standardsete kaubaaluste kasutamine või töö mitmes vahetuses, nt liinivedude, valmiskaupade ladustamise või tootmise varustamise puhul.

Nimetatud juhtudel võib automatiseerimine aidata vähendada personali, kaupade ja taristuga seotud kahjustusi, parandada transpordi kvaliteeti, usaldusväärsust, tootlikkust ja koormatust. Ka säästab see töötajaid väsitavatest transpordiülesannetest.Linde automatiseerimine

Lindes on rühm eksperte pühendunud ainuüksi intralogistika valdkonna automatiseerimisele, pakkudes ettevõtete eriomastele vajadustele vastavaid lahendusi üksikute protsessietappide või kogu materjalivoo tarbeks.

Tänu läbimõeldud moodulkontseptsioonile saavad ettevõtted rakendada automatiseerimist väga lihtsalt, kiirelt ja turvaliselt – ilma täiendava taristuta, olemasolevatesse süsteemidesse integreeritult ja soovikohaselt skaleeritavana.

Lindel on valdkonnas palju kogemusi ning suur müügi- ja teenindusvõrk. See tagab ettevõtetele optimaalsed lahendused ja teenindustoe. Lindele omased kõrged kvaliteedi ja turvalisuse standardid iseloomustavad ka automatiseeritud lahendusi.

Eeliste ülevaade

Lihtsus ja paindlikkus

Automatiseeritud lahendusi saab kiirelt seadistada, hõlpsalt olemasolevasse taristusse integreerida ja geonavigatsiooni teel paindlikult kohandada.

Integreeritavus

Ühtne tarkvara tagab ladusa süsteemi integreerimise. Tõstukeid saab hõlpsalt siduda teiste rakendustega ning kasutada käsitsi või automaatses sõidurežiimis.

Skaleeritavus

Automatiseeritud lahendused on üksik- ja komplektlahendusi hõlmav terviksüsteem, mida saab järkjärguliselt laiendada ja kohandada. Uusi marsruute või jaamu saab kiirelt juurde lisada.

Kulutõhusus

24/7 tootlikkus, väike vea- ja avariimäär, kahjukulude vähenemine ja kiire investeeringutasuvus võimaldavad tõhusalt kulusid säästa.

Paindlikkus

Linde paindlike ja skaleeritavate automatiseeritud lahenduste aluseks on lai valik tõstukeid ja täiendava taristu vajaduseta navigatsioonitehnoloogia.

Automatiseeritud tehnoloogiat saab mugavalt lisada olemasolevatesse standardsetesse IT-süsteemidesse ja logistikataristusse. Tehnoloogia võimaldab vahetut suhtlust rakendustega nagu Enterprise Ressource Planning (ERP) või Warehouse-Management.

Kogu protsessi tõhusaks ja turvaliseks toimimiseks koordineerib süsteem vajaduse korral ka koostööd rulluste, pakkeautomaatide, konveierite või tootmismasinatega. Tehnoloogia võimaldab lisada ja ühendada soovitud rakendusi.

Automatiseeritud seadmetega lahendused on mitmesugused: nt tootmisliinide või pakkejaamade varustamine lihtsate marsruutrongide ja kaubaaluse tõstukitega, kõrglaotõstukite abil toimuv sisseladustamine või käitlus kõrgriiulite ja kitsaste vahekäikudega ladudes, kus koormaaluseid tuvastatakse vöötkoodi või RFID-märgenditega.

Geonavigatsioon tagab maksimaalse paindlikkuse

Viis geonavigatsiooni eelist

 • Võrgus:valikus on nii süsteemi ühendamata kui ka ettevõtte süsteemide, masinate ja seadmetega ühendatud rakendused.
 • Turvaline:laiaulatuslik varustus, nagu skannerid ja kaamerad, tagab liiklusohutuse ka segarežiimis.
 • Lihtne:uuenduslik geonavigatsioon ei vaja kulukat taristut.
 • Paindlik:marsruute ja võrdluspunkte saab kiirelt muutunud kasutustingimustele kohandada.
 • Läbipaistev:süsteem loob väärtuslikke andmeid, mis võimaldavad logistikatoimingute tootlikkust täpselt optimeerida.

Automatiseerimine sõltub tõstukitel navigeerida võimaldavast õigest tehnoloogiast. Kui selleks on vaja kulukat taristu kohandamist, läheb eelarve tihti lõhki. Ka kohandamine uute protsesside ja muutuvate toimingutega peab olema võimalikult kiire ja lihtne.

Linde geonavigatsiooni saab hõlpsalt integreerida olemasolevasse lao- või tootmiskeskkonda, sest see kasutab ruumi kinnispunkte. Ümbruse kohta koostatakse kaart, mis navigeerimiseks puhastatakse. Seejärel määratakse marsruudid. Autonoomsed tõstukid kasutavad oma asendi määramiseks ruumis kaarti. Aluskaarti võrreldakse reaalajas navigatsioonilaseri tuvastatavate struktuuridega.

Ruumistruktuuri muudatused või uued marsruudid saab hiljem lihtsalt ja kiirelt süsteemi lisada. Täiendava paindlikkuse tagamiseks saavad kasutajad alati käsitsi sõidurežiimile ümber lülitada, sooritamaks teisi tõstukimanöövreid. See võimaldab ka individuaalselt reageerimist koormatusoludele.

Ettevõtetel on automatiseerimise alustamisel abiks Linde idee tõendamise projekt „Proof of Concept“ (PoC). Koostöös Linde ekspertidega seotakse lihtsaks rakenduseks mõeldud sõiduk ettevõtte materjalivoogu. See võimaldab ettevõtetel suurte kulutusteta ise kogeda automatiseerimise eeliseid lisandväärtuse loomisel.

Linde automatiseeritud tõstukid tootmishallis

Linde pakub usaldusväärset automatiseeritud lahendust, aitamaks klientidel ettevõttesiseseid materjalivooge optimeerida ja kulusid oluliselt vähendada.

Kulutõhusus

Linde automatiseeritud lahenduste aluseks olev ainulaadne geonavigatsioonil, intralogistika pädevusel ja suurel tootevalikul põhinev süsteem aitab ettevõtete materjalivoogu optimeerida ning kulusid kärpida.

Firmad saavad säästa juba automatiseeritud tehnoloogia paigaldamisel, sest taristumeetmeid pole vaja ja kasutuselevõtt on lihtne. Suur kokkuhoid üldiste tegevuskulude arvelt tagab investeeringu peatse tasuvuse.

Lisaks vähendab automatiseerimine personalile, kaupadele ja taristule tekitatavaid kahjusid ning parandab transpordikvaliteeti, usaldusväärsust, tootlikkust ja koormatust. Personali- ja kahjukulude vähendamine kärbib oluliselt ettevõtte kogukulusid.

Turvalisus

MATIC-tõstukite kõrgete standarditega tagatud turvalisus, usaldusväärsus ja võimsus on ettevõtetele igati kasuks. Sõidukite aluseks on läbiproovitud Linde tõstukid, millele lisatakse automatiseerimise komponendid.

Anduritest, 3D kaameratest, optilistest ja akustilistest hoiatusseadmetest ja hädaseiskamislülititest koosnev nutikas turvahaldussüsteem tagab, et autonoomsed tõstukid ei kahjustaks riiuleid, koormaaluseid ega kaupu. Lisaks on robottõstukid alati ka käsitsi juhitavad. Juhtimisploki aktiveerimine seiskab kohe automaatkäituse. See võimaldab seadme ohualalt kiirelt välja viia või kasutada seda automaattsükli väliseks ülesandeks.

Tarnimise usaldusväärsus ja kvaliteet paranevad ning laosisene tööohutus suureneb. Linde laiahaardeline teenindusvõrk tagab ööpäevaringselt süsteemi ja tõstukite suure töökindluse.

Turvalisus

Esmane:

 • kõrge turvatase (tase D)
 • tõstuki ümbruse turvalisus põranda kõrgusel 360°
 • kiirusest ja suunast sõltuv adaptiivne hoiatus- ja seiskamisväli
 • täiendavad hädaolukorra nupud

Teisene:

 • kõrgusetuvastus
 • takistuste kaugusest olenev adaptiivne sõidukiirus
 • automaatne edasisõit pärast takistuse kõrvaldamist
 • lihtne käsirežiimile ümberlülitus juhtsanga puudutamisega
 • BlueSpotiga tagatav märgatavus

Koormakäitlus:

 • koormatuvastusandur kahvlite all ja koorma kohal
 • vöötkoodil (1D ja 2D) või RFID-märgenditel põhinev koormatuvastusandur
 • automaatne lahtihaakesüsteem (P-MATIC)

Tootevalik

Automatiseeritud MATIC-seeria virnastajad, kaubaaluse tõstukid, veotraktorid, vastukaaluga tõstukid ja kõrgfunktsionaalsed kitsaste vahekäikude tõstukid võimaldavad täita 80% tootmise ja laologistikaga seonduvatest käitlusülesannetest.

Linde Material Handlingu C-MATIC

C-MATIC-alusvanker

 • kergkaupade vedu tootmisliinile
 • koosteliini varustus
 • taaskasutatavate materjalide kõrvaldamine

Linde Material Handlingu P-MATIC

P-MATIC-traktor

 • raskete kaupade vedu tootmisliinile
 • marsruutrongi rakendused
 • taaskasutatavate materjalide kõrvaldamine

Tootelehele
Linde Material Handlingu T-MATIC

T-MATIC – kaubaaluse tõstuk

 • pikamaaveod
 • vedu saadetiste ettevalmistusaladele
 • ülipikkade koormate vedu

Tootelehele
Linde Material Handlingu L-MATIC

L-MATIC-kõrglaotõstuk

 • sisse- ja väljaladustamine väikestel kõrgustel
 • konveierilt mehhaniseeritud komplekteerimisse
 • kaubaaluste ja võrkkastide käitlus

Tootelehele
Linde Material Handlingu L-MATIC HD

L-MATIC HD

 • keskmiste kõrguste tõste- ja ladustusseade
 • lao ja masina vaheline koormavedu
 • võrkkastide ja transpordikonteinerite käitlus

Linde Material Handlingu L-MATIC AC

L-MATIC AC – vastukaalutõstukid

 • sisse- ja väljaladustamine väikestel kõrgustel
 • sisse- ja väljaladustamisest konveieriteni
 • suletud kaubaaluste, korvkaubaaluste või võrkkastide käitlus

Tootelehele
Linde Material Handlingu K-MATIC

K-MATIC – kitsa vahekäigu virnastaja

 • sisse- ja väljaladustamine kitsastes vahekäikudes suurtel kõrgustel
 • moodulsüsteem
 • kaubaaluste täiskäitlus

Tootelehele

Ohutult läbi kitsa vahekäigu

Linde vahekäigu ohutusabiline (Gangsicherheitsassistent, GSA) aitab laokeskkonna kahjusid vähendada sellega, et tõstuk kohandab oma liikumise laokeskkonnale.

Loe veel

Linde Warehouse Navigation

Kitsaste vahekäikudega ladu oma ahtate teede ja suurte tõstekõrgustega on ettevõttele odav, kuid nõuab tõstukitelt ja juhtidelt palju. Abiks on oluliselt tootlikkust parandav Linde Warehouse Navigation.

Loe veel