See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Sõidukipargi halduse logistika

Võrkuühendatud tõstukipark
Linde Material Handlingu sõidukipargi haldussüsteem connect

Muutke oma sõidukipargi haldus intelligentseks

Digitaliseerimine muudab siselogistika maailma. Kaasaegsed logistikaseadmed koguvad pidevalt andmeid, mille analüüsi abil saab optimeerida keerulisi ladustamis- ja transpordiprotsesse. Võrgud ja kõrgelt arenenud andurid võimaldavad sõidukitel isegi autonoomselt tegutseda. Ilmnes, et Sõiduki- ja tõstukipargi haldamine on muutumas intelligentseks ning reaalajas võrkude loomine ja juurdepääs andmetele saab üha olulisemaks.

Linde connect sõidukipargi haldussüsteem pakub täpselt seda teavet, mida vajate sõidukipargi tõhusaks haldamiseks. Olgu tootmine või ladu, connect ühendab teie sõidukid ja hoiab teid kursis kogu sõidukipargi hetkeseisuga.

Linde Material Handlingu tooteseeria connect muudab sõidukipargi halduse digitaalseks.

Teie eelised sõidukipargi haldamisel

Ökonoomsus

Hoidke silm peal kogu sõidukipargi olekul, kasutusel ja saadavusel – kõigi sõidukite optimaalseks kasutamiseks.

Turvalisus

Vältige sihipäraselt volitamata ja ebaõiget kasutamist ja muid ohte – suurema turvalisuse tagamiseks ladustamisel ja tootmisel.

Läbipaistvus

Salvestage ja hallake oma juhtide ja sõidukite andmeid, looge aruandeid ja organisatsioonilisi struktuure – sõidukipargi läbipaistvaks haldamiseks.

hoolduse

Vähendage õnnetusi, sõidukite ülekasutamist ja kahjustusi ning hoidke silm peal vajalikel hooldustel – suure jõudlusega ja hästi hoitud sõidukipargi jaoks.

Tarkvara Linde connect:desk

Tarkvara connect:desk tagab teile ülevaatliku ligipääsu oma sõidukipargi kõigile andmetele. Selle tarkvaraga saab hallata tõstuki- ja juhiandmeid ning hõlpsalt aruandeid koostada.

Sõidukite ja juhtide haldus, hoolduste ja kasutuselevõtu planeerimine ning kõigi sõidukiandmete jälgimine ja analüüs – connect:desk on kogu sõidukipargi haldamise süda. Tarkvara on intuitiivselt juhitav ja sobib seetõttu nii kogenud sõidukipargihalduritele kui ka juhuslikele kasutajatele, kes vajavad vaid üksikuid funktsioone.

Sobiv taristu - ülekandetehnoloogiad

WiFi

WiFi-võrgus olles edastatakse tõstuki andmed vahetult andmebaasi.

Mobiilside

Andmete edastamine andmepanka toimub mobiilsidevõrgu kaudu.

Tarkvara versioonid:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Muutuvad funktsioonmoodulid

Sõidukipargi haldussüsteemile esitatavad nõuded on tihti väga spetsiifilised. Igal ettevõttel on tööstustõstukite kasutuskeskkond isesugune. Seetõttu saab Linde connect funktsioonimooduleid kombineerida teie vajadustele optimaalselt vastavaks individuaalseks süsteemiks.

  • connect:ac abil kontrollivad operaatorid juurdepääsu oma sõidukipargile ning võimaldavad ohutut ja lihtsat sõiduki kontrolli enne iga kasutamist.
  • connect:dt abil dokumenteeritakse sõidukipargi sõidukite kasutamise kestus, õnnetused ja funktsionaalsus.
  • connect:an abil analüüsivad ja jälgivad sõidukiparkide haldurid oma sõidukipargi kasutust ja jõudlust. Samuti hindab moodul aku seisukorda ja tuvastab võimalikud talitlusvead.
  • connect:zi abil ühendatakse Linde Safety Guard turvatsoonid tõstukite kiiruspiiranguga. Tsooni suurust ja maksimaalset kiirust saab määrata tarkvara kaudu ning interaktiivsed aruanded saaliplaanis annavad sõidukipargist ülevaate.

connect:desk üksikasjalikult

Linde Material Handlingu sõidukipargi haldustarkvara connect:desk töölaud on programmi sidekeskus.

Töölaud

Töölaud toimib connect:desk suhtluskeskusena. Sõidukipargi haldajad saavad oma sõidukiparki jälgida ja juhtida kohandatavate vidinate abil, nagu kalender, sõidukiteatised ja juurdepääs. Kõik aruanded edastatakse teile vajadusel otse e-posti teel.

Linde Material Handlingu autopargi haldamise tarkvara connect:desk alas Organisatsioon töödeldakse juhte, asukohti, määratud sõidukeid ja muud teavet.

Organisatsioon

Alal Organisatsioon saavad sõidukipargi haldurid muuta juhte, asukohti, määratud sõidukeid ja muud teavet. Hierarhilise loendi kuva pakub selgelt organisatsiooni struktuuri ja lihtsustab juurdepääsu- ja kasutusõiguste määramist ning haldamist.

Linde Material Handlingu sõidukipargi haldustarkvara connect:desk alas Haldamine juhitakse suuri andmemahtusid.

Haldamine

Tabelid, üksikasjalikud vaated ja erinevad sisestuselemendid võimaldavad paindlikult vaadata, hooldada ja laiendada suuri andmemahtusid. Näiteks on nii lihtne hallata juhilube, koolitusi või tervisekontrolle.

Linde Material Handlingu sõidukipargi haldustarkvara connect:desk alas Tsoonid saavad haldurid planeerida tsoone ja saalide läbipääse.

Tsoonid

Tsoonide alal kasutavad sõidukipargi haldurid oma lao või tehase plaane tsoonide ja läbipääsude planeerimiseks ja seadistamiseks ning vajadusel automaatse kiiruse reguleerimise määratlemiseks. Tõstuki kiirust juhitakse sihipäraselt näiteks ristmikel või kitsastes kohtades ning suurendatakse seeläbi ohutust.

Linde Material Handlingu sõidukipargi haldustarkvara Linde: connect logiraamat

Sisselogimisaruanded

Sõidupäevik annab ülevaate kõigist üksikute sõidukite registreeritud sündmustest. Käituseelse kontrolli tabelis on loetletud kõik valitud sõidukitele tehtud käituseelsed kontrollid ja juhtide vastused. Interaktiivsed graafikud näitavad kõrvalekaldega laadimistasemeid ja väljalogimisi ning neid saab grupeerida juhi ja sõiduki järgi. Sõidukipargi haldurid teavad täpselt, kes millist sõidukit, millal ja kuidas kasutas.

Linde Material Handlingu sõidukipargi haldustarkvara connect:desk kasutamine

Kasutusaruanded

Kasutusanalüüs annab ülevaate kõigi sõidukite kasutamisest ja utiliseerimisest. Interaktiivne diagramm näitab, kui kaua ja mis eesmärgil on juhid valitud sõidukeid kasutanud. Samuti on loetletud löökide väärtused, laadimisoleku kulg ja tsoonide kasutuse jaotus.

Linde Material Handlingu sõidukipargi haldustarkvara hooldusaruanne

Hooldusaruanded

Alal Hooldus on loetletud kõigi sõidukipargi sõidukite tehnohooldus- ja hoolduskuupäevad. Selle põhjal saavad sõidukipargi haldurid hooldustähtaegu planeerida ja kulusid vähendada.

Linde Material Handlingu sõidukipargi haldustarkvara koordineerimisaruanne

Koordineerimisaruanded

Koordineerimise kategooria sisaldab andmeid juhtide ning kõigi sõidukite kasutamise ja koormuse kohta. Sõidukite jaotus annab ülevaate kogu sõidukipargi koosseisust – sorteeritud tootja, sõidukitüübi ja muude kriteeriumide järgi. Sõidukite loendis on kõik sõidukid koos nende olulisemate omadustega. Juhtide koolitused sisaldavad kõiki juhtide lõpetatud ja pooleliolevaid koolitusi.

Riistvarakomponendid sõidukipargi sujuvaks haldamiseks

Linde riistvarakomponendid ühendavad sõidukipargi andmepanga tarkvaraga. Need koguvad ja edastavad juhtimis- ja anduriandmeid edasiseks töötluseks. Lisaks toimivad need ka PIN-koodi või RFID-kaardiga aktiveeritava elektroonilise süütelukuna.

Uued tõstukid varustatakse Linde connect riistvaraga juba tehases. Kõik komponendid on saadaval ka järelpaigaldatavate lahendustena olemasolevatele või teise tootja tõstukitele.

connect: Linde Material Handlingu kiip

Pädev nõustamine ja tugi

Linde nõustaja kliendi juures kohapeal

Kõik komponendid ühest kohast. Linde ja Linde edasimüüjate eksperdid toetavad teid sõidukipargi haldussüsteemi seadistamisel, reguleerimisel ja kasutamisel. Linde connect riist- ja tarkvara komponente arendatakse pidevalt edasi ning täiustatakse uute funktsioonidega.

Sõidukipargi haldus - KKK

Mis on sõidukipargi haldus?

Sõidukipargi haldus võimaldab ettevõtte sõidukiparki tsentraalselt juhtida. Peamine eesmärk on optimeerida üksikute sõidukite kättesaadavust ja koordineerida sõidetavaid marsruute. Kaasaegsed sõidukid koguvad pidevalt andmeid, mis annavad teavet nende seisukorra ja hetkevõimsuse kohta. Sõidukipargi haldamine aitab ressursse parimal võimalikul viisil kasutada ja varakult tuvastada probleeme, nagu võimsuse kitsaskohad.

Kelle jaoks on sõidukipargi haldussüsteemid olulised?

Sõidukipargi haldurite ülesanne on eelnevalt planeerida sõidukite kasutamist, optimeerida protsesse ja vähendada sõidukipargi tegevuskulusid. Sõidukipargi haldamise nõuded on ettevõtteti erinevad, kuna need sõltuvad suuresti sõidukipargi suurusest. Sõidukipargi kaasaegne haldustarkvara tagab, et iga suurusega sõidukipargist on võimalik võtta maksimum. Sellest on palju kasu nii kogenud sõidukipargihaldurile on kui ka juhuslikule kasutajale, kes vajab ainult üksikuid funktsioone.

Mis on Linde sõidukipargi haldamises erilist?

Linde connect tooteseeriaga pakub Linde Material Handling ideaalset lahendust sõidukipargi kaasaegseks haldamiseks. Linde connect ühendab tõstukid võrku ja hoiab sõidukipargi juhi nende logistikaga pidevalt kursis – nii tootmises kui laohallides. Selline läbipaistvus võimaldab sõidukiparki kasutada turvalisemalt ja kulutõhusamalt. Iga üksiktõstuki kasutatavus suureneb.

Tellimuste ja sõitude kiire koordineerimine

Linde Truck Call lihtsustab sõidukipargi siseste sõidutellimuste määramist ja kiirendab tunduvalt sõidukipargi halduri ja juhtide vahelist sidepidamist.

Lisateavet rakenduse kohta leiate siit

Schenker võtab oma tõstukipargi täieliku kontrolli alla

DB Schenkeris on tõstukipargi haldussüsteemiga Linde connect pargi üle täielik kontroll.

Siin leiate kliendiaruande