See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.
Linde Material Handlingu kitsaste vahekäikude tõstuki kasutamine
Logistika 4.0

Teie tõstukipargi digitaalne haldus

Digiteerimine muudab logistikamaailma. Tööstuse andmekoguste kasv ja võrkuühendamine muudab logistikaprotsessid aina keerukamaks. Mõned tõstukid töötavad osaliselt isegi autonoomselt ja suhtlevad arvukate sensorite abil – tõstukipark nutistub. Tõstukipargi juhid kontrollivad protsesse reaalajas ja suurendavad oluliselt kaubakäitlust.

Linde tõstukipargi haldussüsteem Linde connect võimaldab kasutada just seda teavet, mida on pargi käitajal oma tõstukite tõhusaks opereerimiseks vaja. Seda saab kasutada olenemata kohast ja pargi suurusest ning sellest, kas kasutusel on uued, olemasolevad või teiste tootjate tõstukid. Tutvuge Linde connecti tootemaailmaga ja pange oma tõstukid rääkima.

Linde connect – tee nutika tõstukipargini

Linde connecti tootepere ühendab tõstukid võrku ja hoiab tõstukipargi juhi nende logistikaga pidevalt kursis – nii tootmises kui laohallides. Selline läbipaistvus võimaldab tõstukiparki kasutada turvalisemalt ja kulutõhusamalt. Iga üksiktõstuki kasutatavus suureneb.

Linde connecti infovihik
Safe_And_Efficient_Fleet_Management_Linde_connect-tn
Tõstukipargi haldusjuht ekraanil olevat connecti vaatamas Tõstukipargi haldustarkvara

Linde connecti eelised

Suurem ökonoomsus

 • tuvastab ala- ja ülekoormatud tõstukid
 • tuvastab veaaltid tõstukid
 • optimeerib logistikaprotsesse
 • suurendab tõstukite kasutatavust
 • avastab ja kõrvaldab varakult kitsaskohad
 • tuvastab, vähendab või väldib ülekoormatust

Kõrge turvatase

 • välistab tõstukite omavolilise kasutamise
 • piirab tahtlikku väärkasutust või vastutustundetut sõidukäitumist
 • tuvastab ja kõrvaldab tõstukiliikluse ohukohad
 • kohandab defineeritud tsoonides automaatselt kiirust
 • tuvastab varakult tõstuki käituspiirangud
 • suurendab vastutustunnet ja pädevusteadlikkust

suurem läbipaistvus

 • juhtide ja tõstukite selge seotus
 • juhilubade, koolituste, tervisekontrollide haldus
 • kuvab tõstukipargi halduse organisatoorse struktuuri
 • üksikasjalikud kasutus- ja tarbimisandmed iga tõstuki kohta
 • individuaalselt konfigureeritavad, informatiivsed aruanded

optimaalne teenindus

 • vähendab jõuvõtetest tingitud kahju
 • võimaldab hooldusvälpadest kinni pidada
 • üksikute tõstukite liigkasutuse vältimine
 • välistab võtme kadumise
 • tuvastab varakult tõstuki kahjustused

Riistvara

Linde connecti riistvarakomponendid ühendavad tõstukipargi, andmepangad ja tarkvara.

Riistvara

Tarkvara

Tarkvaraga Linde connect saab tõstukipargi kõigile andmetele juurde.

Tarkvara

Funktsioonid

Linde connecti funktsioonimoodulitest saab kombineerida süsteemi, mis vastab optimaalselt teie individuaalsetele vajadustele.

Funktsioonid

Rohkem sisu

Tellimuste ja sõitude kiire koordineerimine

Linde Truck Call lihtsustab sõidukipargi siseste sõidutellimuste määramist ja kiirendab tunduvalt sõidukipargi halduri ja juhtide vahelist sidepidamist.

Loe veel