See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Automatiseeritud tõstukid (AGV)

Automaatselt liikvel
Linde Material Handlingu automatiseeritud tõstukid

Automatiseeritud veosõiduk on autonoomselt liikuv tõstuk, mida juhitakse automaatselt ja ilma inimesepoolse puudutuseta. Seda kasutatakse materjalide transportimiseks aktiivsete või passiivsete koormatõstmisvahendite abil, nii vedamisel kui ka kandmisel.

Automatiseeritud tõstukid mängivad kaasaegses intralogistikas üha tähtsamat rolli. See kehtib kogu süsteemi kohta, mis hõlmab automatiseeritud sõidukeid, juhtsüsteemi, andmeside seadmeid ja laadimisjaamu. Automatiseeritud tõstukite süsteemi kuuluvad automatiseeritud sõidukid sobivad laiale kasutusalale. Eesmärk on kaupu ilma inimese sekkumiseta punktist A punkti B toimetada ja seeläbi võtta üle lisandväärtuseta transport.

AGVd pakuvad igapäevasesse laoellu palju eeliseid. Need võtavad töötajatelt enda peale korduvad transpordiülesanded, loovad optimeeritud protsessi ning vähendavad vigade ja õnnetuste määra laohoones. Linde Material Handling pakub MATIC-seeria autonoomsete sõidukitega pea igale kliendi vajadusele automatiseeritud tõstukite süsteemi. Selle pakkumise osaks on sobiv seade.

Õigesti navigeerimine Nii toimivad automatiseeritud tõstukite süsteemi sõidukid

Automatiseeritud tõstukite süsteemi osana peavad automatiseeritud sõidukid kiiresti ja turvaliselt läbi laohoone liikuma. Selleks saab kasutada kahesugust navigeerimistehnoloogiat.

  • Rada jälgiv navigatsioon Selle variandi puhul orienteerub automatiseeritud sõiduk optiliste abivahendite või magnetribade järgi. Autonoomsete logistikasõidukite andurid navigeerivad nende rajamärgiste järgi soovitud sihtkohta. Selliseks raja jälgimiseks on vajalik eelnev planeerimine. Ettevõtted peavad eelnevalt täpselt mõtlema, kuidas nende optimaalne teekondade võrk toimima peaks. Juba kindlaks määratud teekonna hilisem muutmine on sageli seotud kõrgete kuludega.
  • Geonavigatsioon Geonavigatsiooni (nimetatud ka kontuurnavigatsioon) korral juhitakse automatiseeritud sõidukeid laseritega navigatsioonisüsteemi abil. Vaja ei ole täiendavat taristut, nagu juhtsiinid või valgusreflektorid. Automatiseeritud tõstukite süsteemi sõidukid tuvastavad oma ümbrust igas suunas laserandurite abil. Geonavigatsioon on väga paindlik ja võimaldab väikese vaevaga uusi marsruute ja keskkondi kohandada. Ümbruse kaardistamine teostatakse kasutuselevõtu käigus automatiseeritud tõstukite süsteemi sõidukite abil. See meetod võimaldab väikese vaevaga lisapiirkondi lisada ja neis sõita. Nutikas juhtimistarkvara koordineerib vajaduse korral mitme geonavigeeritava sõiduki sõiduteekondi ja kiiruseid. Ka Linde panustab oma autonoomsete MATIC-sõidukite puhul geonavigatsioonile.

Väikesest suureni. Neid sõidukeid kasutatakse automatiseeritud tõstukite süsteemis

Pea igat tüüpi, tööstuslik tõstuk, mis on käsijuhtimisest teada, on kasutatav ka automatiseeritud tõstukite süsteemis. Nendeks on autonoomne veduk, kõrglaotõstuk, vastukaalu kõrglaotõstuk, lükandmastiga virnastaja ja kitsa vahekäigu tõstukid. Väga tõhusad on eriti kitsas ruumis automatiseeritud platvormtõstukid, mis suudavad peale võtta ja ära panna kaubaaluseid otse üleandmejaamast või koos allaliigutatavate transpordialustega.

Linde MATIC-seeria sisaldab järgmisi automatiseeritud tõstukite süsteemi sõidukeid:

P-MATIC

Autonoomne, seisuplatvormiga veotraktor Linde P-MATIC liigutab kuni 5000 kg koormaid ja sobib näiteks ideaalselt tööstusettevõtete tootmishallide varustamiseks. Seda eelistatakse kasutada toodangu kohaletoimetamiseks, jäätmete äraveoks, samuti suuremate autorongide pukseerimiseks.

Loe veel

L-MATIC

Linde autonoomne kõrglaotõstuk L-MATIC sobib suurepäraselt madalatel kõrgustel kauba sisse ja välja viimiseks ning pikamaatranspordiks. See on optimeeritud kaubaaluste ja võrekastide käsitlemiseks. Seejuures transpordib see kuni 1200 kg koormat ja saab üles võtta ja maha panna kuni 1,6 meetri pikkuseid aluseid.

Loe veel

L-MATIC HD

Automatiseeritud kõrglaotõstuk Linde L-MATIC HD sobib ideaalselt keskmise raskusega koorma pealevõtmiseks ja ladustamiseks. Sõltuvalt mudelist saavad sõidukid transportida kuni 2-tonniseid koormaid. Olenevalt koorma kaalust ja kujust võib riiuli kõrgus olla kuni 3,2 meetrit.

Loe veel

L-MATIC AC

Linde autonoomsel kõrglaotõstukil L-MATIC AC on konsoolkahvel. See liigutab kuni 1200-kilogrammiseid koormaid ja ulatub 1,6 meetri kõrguse riiulini. See lihtsustab suletud kaubaaluste, nt euroaluste põiki transportimist, ja sobib eriti hästi kauba pealevõtmiseks üleandmisjaamades, kuhu ei saa alla sõita.

Loe veel

K-MATIC

Kus iganes on vaja väga kõrgele minna, seal on autonoomselt sõitev Linde kitsa vahekäigu tõstuk K-MATIC optimaalne valik. See tõstab kuni 1500-kilogrammiseid koormaid ja ulatub kauba sisse- ja väljaviimiseks kuni 14 meetri kõrgusele. K-MATIC teeb sujuvat koostööd taristu elementidega, nt konveierilintide või pakkejaamadega.

Loe veel

R-MATIC

Autonoomne lükandmastiga virnastaja R-MATIC on mõeldud kauba sisse- ja väljaviimiseks kuni üheteistkümne meetri kõrgusel. Seejuures transpordib see kuni 1600-kilogrammiseid raskuseid. Tänu arvukatele mastidele sobib see ühtviisi laohoonetes kasutamiseks, materjali transpordiks ja töökohtade varustamiseks. Laohoonetes on suureks abiks selle manööverdatavus kitsastes käikudes ja seega suuremad laomahud.

Loe veel

C-MATIC

Linde automatiseeritud platvormtõstuki C-MATIC tugevused tulevad esile maapinnalähedasel materjali transportimisel kitsastes tingimustes. Koorem võetakse peale allasõidetavate transpordialustega ja selle saab ruumis vabalt sihtkohale asetada. Võimalik on ka paiksete ümberlaadimisjaamade või konveierilintide vaheline vedu. Olenevalt mudelist liigutab C-MATIC 600-, 1000- või 1500-kilogrammiseid koormaid.

Loe veel

C-MATIC HP

Linde autonoomne mobiilne transpordirobot C-MATIC HP liigutab iseseisvalt allasõidetavatel transpordialustel olevaid kuni 1000 kg koormaid keskmistel ja pikkadel teekondadel, ilma kindlaks määratud taristuta. Tänu laseripõhisele kontuurnavigeerimisele saab mobiilset platvormtõstukit ka väga hästi segaliikluses koos teiste sõidukitega kasutada.

Loe veel

Tõhus ja kindel. Seepärast tasub ennast üleminek automatiseeritud tõstukite süsteemile ära

Paljudele ettevõtetele on väga kasulik ja vajalik oma intralogistikas täielikult või osaliselt automatiseeritud tõstukite süsteemile üle minna. Ja nimelt järgmistel põhjustel.

  • Väiksem personal. Automatiseeritud kasutamisel saab väärtust mitte loovaid transpordiülesandeid automaatselt teostada. Sellega lahendatakse tööjõupuudust ja hoitakse lisakulude pealt kokku. Käsijuhitavate logistikasõidukite puhul moodustab ainuüksi personal umbes 80% kogukuludest.
  • Püsikasutus. Vastukaaluks pakuvad automaatsed sõidukid ööpäevaringset kasutamist. Selle realiseerimiseks optimeeritakse automatiseerimise käigus materjalivooge, mis tõstavad kokkuvõttes tunduvalt läbilaskmisvõimet.
  • Väiksem veamäär. Lisaks suurendavad automatiseeritud tõstukite süsteemid kaubaveo kindlust. Tulemuseks on väiksemad vea- ja õnnetusmäärad laos ja sellega seoses kauba või hoonetaristu kahjustustele minevad madalamad kulud.

Linde automatiseeritud tõstukite asüsteem L-MATIC AC tootmishoones

Segakasutus on võimalik. Automatiseeritud tõstukite süsteemide segakasutamine

Automatiseeritud ja käsijuhitavate transpordisõidukite segakasutus on igal ajal võimalik. Linde AGV-sõidukeid saab vajaduse korral käsitsi juhtida. See on võimalik, sest nende aluseks on käsijuhitavad seadmed, mis on hiljem automatiseeritud. Segakasutuseks on automatiseeritud tõstukitel, vedukitel ja MATIC-seeria tõstukitel nutikas navigeerimis- ja turvatehnoloogia. Seepärast töötavad need ka kitsaimas ruumis probleemideta koos inimeste ja käsijuhitavate sõidukitega. AGV-sõidukite laserskännerid võimaldavad ohutut kulgemist ja väldivad kokkupõrkeid.

Nutikad tegelased

Autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) muutuvad kaasaegses intralogistikas üha olulisemaks. Isesõitvaid platvormsõidukeid kasutatakse automatiseeritud või osaliselt automatiseeritud kaubatranspordis ja need suurendavad seeläbi tunduvalt ladude ja logistikakeskuste tõhusust.

Loe veel

Täielikult võrgus. AGV-liidesed ERP- ja WMS-süsteemidele

Automatiseeritud materjalivoo sujuvaks kulgemiseks on võrguühendus ülitähtis. Kaks valdkonda on seejuures eriti olulised. ERP-süsteemid (Enterprise Resource Planning ehk ettevõtte ressursside planeerimine) võimaldavad mahukat planeerimist ning ülesannete ja ressursside koordineerimist. Laohaldussüsteemid (Warehouse Management Systeme ehk WMS) sisaldavad kõiki ettevõttesiseseid kaupade liikumisi ja tõstavad keeruliste keskkondade tõhusust. Optimaalseks automatiseerimiseks saavad Linde automatiseeritud tõstukite süsteemid ERP- ja WMS-süsteemidega suhelda. Automatiseeritud tõstukite süsteemi ja automatiseeritud sõiduki nutikad juhtimisfunktsioonid võimaldavad lisaks sünkroniseerida sõidukeid ja automaatseid halliväravaid. Neid on võimalik siduda ka fooriseadmete ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga.

Professionaalselt kaasatud. Nii integreeritakse automatiseeritud tõstukite süsteemid olemasolevatesse süsteemidesse

Loodavates ladudes üksikute töölõikude või kogu materjalivoo automatiseerimiseks on vajalik spetsialistide tugi. Et arendada ja sisse viia automatiseerimislahendust, saadab Linde oma kliente oma meeskonnaga. Linde spetsialistid hoolitsevad tõstukite valiku ja ülespaneku eest, et kaasata need olemasolevatesse protsessidesse ja seejärel süsteemi töösse. Tänu taristuvabale geonavigatsioonile saab sõidukeid kiiresti ja lihtsalt loodavasse protsessi integreerida. Muutunud tingimuste korral saab süsteemi ilma suure vaevata kohandada ja uuesti seadistada.

See tasub ennast ära. Sellised on automatiseeritud logistikasüsteemi kulud

Automatiseeritud logistikasüsteemi realiseerimisel jääb ära suur osa sõidukite soetamise ja süsteemi kasutuselevõtmise kuludest. Kui suured on üksikjuhtude kulud, sõltub erinevatest teguritest. Eelkõige masinapargi suurusest ja kasutamise keerukusest. Kogemusel tuginedes tasub investeerimine automatiseeritud tõstukite süsteemi ennast väga kiiresti ära. Lisaks sellele optimeeritakse tänu automatiseerimisele protsesse ja hoitakse personalikulude pealt tuntavalt kokku.

KKK – korduma kippuvad küsimused automatiseeritud tõstukite süsteemi kohta

Mida tähendab automatiseeritud sõidukite süsteem (AGV)?

AGV puhul võtavad autonoomsed logistikasõidukid transpordi- ja laoülesanded enda peale. Seejuures orienteeruvad AGV-sõidukid tavaliselt siinide või magnetlintide järgi. Ent Linde MATIC-sõidukid kasutavad tunduvalt paindlikumat geonavigatsiooni, mille abil leiavad AGV-sõidukid oma tee laserandurite abil. Automatiseeritud sõidukeid kasutatakse materjali transportimisel, riiulitele asetamisel ja riiulitelt võtmisel, materjali üleandmisel transpordivahenditele, samuti tootmisliinide materjaliga varustamisel.

Miks otsustada automatiseeritud tõstukite süsteemi kasuks?

Automatiseeritud tõstukite süsteemidel on palju eeliseid. Olulise tähtsusega on ettevõttesiseste materjalivoogude maksimaalne tõhusus. Selle käigus võtab automatiseeritud tõstukite süsteem materjalivood ülevaatlikult ja juhitavalt üle. Lisaks vähendavad automatiseeritud tõstukite süsteemid sõltuvust personalist, vähendavad õnnetuste ja transpordikahjude riski ning suurendavad samas transpordiprotsesside usaldusväärsust. Sellega parandavad automatiseeritud tõstukite süsteemid materjalivoogude ülevaatlikkust ja juhitavust.

Mille poolest erinevad automatiseeritud tõstukite süsteem ja autonoomsed mobiilsed robotid (AMR)

Automatiseeritud tõstukite süsteem on ettevõttesisese materjalivoo protsesside automatiseerimise koondsüsteem. See koosneb lisaks muule juhita automatiseeritud sõidukitest (AGV), juhtsüsteemist, andmeside seadmetest ja laadimisjaamadest. Kasutusel sõidukid liiguvad kindlaks määratud marsruutidel ja kasutavad orienteerumiseks vaba geonavigatsiooni. Autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) panustavad vastupidiselt rohkem paindlikule navigatsioonile, mis ei vaja täiendavat taristut, kusjuures siin kasutatakse juhtimiseks ka QR-koode.

Millised automatiseeritud tõstukite süsteemi liigid on olemas?

Automatiseeritud tõstukite süsteemis saab kasutada erinevaid sõidukitüüpe, sealhulgas automatiseeritud veotraktorid, kõrglaotõstukid, vastukaalu kõrglaotõstukid, lükandmastiga virnastajad ja kitsaste vahekäikude tõstukid. Lühikestel ja keskmistel teelõikudel kitsastes tingimustes transportimiseks on ka automatiseeritud platvormtõstukid hea valik. Olenevalt kasutatavate tõstukite mudelist saab automatiseeritud tõstukite süsteem täita erinevaid ülesandeid, sealhulgas transportimine põrandalt põrandale, põrandalt riiulile või transpordivahendilt transpordivahendile.

Milliseid ohutussüsteeme kasutatakse automatiseeritud tõstukite süsteemi juures?

AGV-sõidukid on varustatud arvukate turvalahendustega, mille abil tagatakse riskivaba materjalivoog. Tavapäraseks standardiks on erinevate turvatsoonide ja seirealadega laserskänner, ning fotosilmad rippuvate takistuste tuvastamiseks. Selleks on sõidukid varustatud hädaseiskamisnupuga.

Kellele sobivad automatiseeritud tõstukite süsteemid?

Automatiseeritud tõstukite süsteemid on ideaalsed ettevõtetele, mis on oma materjalivoo protsessides standardiseerimise suuresti juba saavutanud. See tähendab lisaks muule kaubaaluste ühtlustamist, samuti teatud koormate regulaarset transportimist punktist A punkti B. Põhimõtteliselt võib öelda: mda rohkem standardiseerimist, seda tõhusam automatiseerimine. Eriti tõhus on automatiseeritud tõstukite süsteeme kasutada mitme vahetusega käituses.

Kasutajate kogemused – automatiseeritud tõstukite süsteemid kasutuses

HOLTER: Kaks täistuuridel tegelast väärtust loomas

Austria sanitaarseadmete spetsialist HOLTERI juures tiirutavad kaks Linde L-MATIC-tüüpi kõrglaotõstukit lao ja väljastusosakonna vahet. Samal ajal keskenduvad nende inimkolleegid täielikult oma põhitööle – väärtust loovale komplekteerimisele.

Loe veel