See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Autonoomsed tõstukid

Täpne geonavigatsioon tagab nutika tulemuse
Linde Material Handlingu laserjuhtimisega autonoomsed tõstukid.

Ööpäevaringselt juhivabalt

Tulevik kuulub autonoomsetele logistikasõidukitele. Suurima ökonoomsuse saavutavad need siis, kui on vaja teisaldada palju kaupa või täita muid rutiinseid logistikaülesandeid. Linde Material Handlingu MATIC-seerias on intralogistikale valik kõrge tehnoloogiatasemega akutõstukeid, madal- ja kõrglaotõstukeid ning veotraktoreid.

Üksiktõstuki või kooskõlastatud tõstukipargi sõiduki mehitamata käitus on võimalik tööstuse ja kaubanduse peaaegu igas rakenduses. Automatiseeritud tõstukid pole seotud vahetustega. See suurendab märgatavalt ökonoomsust. Nende täpse käitlusega tekib vähem töökahjusid, mis tagab materjalivoo pidevuse.

Nutika navigatsiooni- ja turvatehnoloogiaga on varustatud läbiproovitud Linde kvaliteediga tõstukimudelid. Kogu mudeliseeria on hõlpsasti manööverdatav ka tavalise käsijuhtimisega.

Automatiseeritud tõstukid (AGV)

Linde Material Handling pakub MATIC-seeria autonoomsete sõidukitega alati sobiva automatiseeritud tõstukite süsteemi (AGV). Sõidukid täidavad teie kliendi nõudel logistikaülesandeid. Pea kõiki käsijuhitavaid tööstustõstukeid saab automatiseerida ja kasutada automatiseeritud tõstukitena.

Loe veel

Nutikad tegelased

Autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) muutuvad kaasaegses intralogistikas üha olulisemaks. Isesõitvaid platvormsõidukeid kasutatakse automatiseeritud või osaliselt automatiseeritud kaubatranspordis ja need suurendavad seeläbi tunduvalt ladude ja logistikakeskuste tõhusust.

Loe veel
Video Linde Roboticsi eeliste kohta

Märksõna geonavigatsioon

Linde autonoomsete logistikasõidukite juhtimiseks kasutatakse geonavigatsiooni süsteemi, mis võimaldab tõstukitel detailselt ümbrust tuvastada. Seetõttu saavad need kooperatiivsed robotid ehk nn „kobotid“ töötada turvaliselt koos inimestega. Standardmudeli süsteemil on neli optilist laserandurit, mis sondeerivad ümbrust igas suunas kuni 30 meetri kaugusele. Tõstukite ümber toimuvat jälgib ka tõstukiraami kõrgeimasse punkti paigaldatud 3D kaamera.

Mõlema tuvastussüsteemi andmevoo edastamine keskarvutisse võimaldab igal tõstukil teiste autonoomsõidukite seas väga kitsastes ruumioludes koordineeritult ja ohutult liikuda. Orienteerumiseks ja juhtimiseks pole vaja välist tehnoloogiat, nt põrandasse süvistatud juhtsiine ega valgusreflektoreid. Uue ümbruse korral, nt teises laohoones, kaardistavad tõstukid kogu oma tööpiirkonna uuesti. Andmeliidesed võimaldavad suhelda halliuste või rullkonveieritega, aga ka ettevõttemajanduse rakendustega, näiteks kaubahaldussüsteemidega.

Video. Linde Roboticsi kasutamine ettevõttes Wolf

Ohutu kasutus koos inimestega

Linde autonoomsed logistikasõidukid töötavad turvaliselt. Isesõitvad tõstukid juhivad end nii täpselt, et saavad töötada vahetult koos inimestega, ja hädaseiskamise lülititest saab tõstukeid alati inaktiveerida. Nende tundlik lokaliseerimissüsteem tuvastab selgelt vahetu ümbruse ja reageerib nutikalt. Ei tuvastata pelgalt seisvaid või liikuvaid inimesi ja sõidukeid. Tuvastatakse ka ootamatult ilmuvad takistused, nt kaubaaluse allakukkumine. Nutikas juhtseade pidurdab tõstukeid vaid nii palju, kui on tõstuki hetkelise blokeerimisega vaja. Pärast tuvastatud takistuse eemaldamist jätkavad MATIC-seeria seadmed iseseisvalt tööprotsessi.

Kasutajasõbralikkus tagab hõlpsa käsitsemise

Kõigil autonoomsetel ja laotõstukitel on keskne ja ülevaatlik 7-tolline LED puuteekraan. Ekraan kuvab kohe kogu vajaliku teabe. Sealt on näha nii plaanitud sõidutee kui aku hetkeolek. Kehtivad logistikatellimused ja nende täitmise olek kuvatakse reaalajas. PIN-koodi sisestamisel saab kuvada tõstukite kogu hooldusteabe ja vaadata USB-sisendi andmeid.

Ideaalse kooskõlastusega tagatud ökonoomsus

Eriti just samasuguste korduvate toimingute puhul on autonoomselt sõitvad logistikasõidukid mehitatud tõstukitega võrreldes ökonoomsemad. Neid saab katkestamatult kasutada ööpäevaringselt mitmes vahetuses. Lisaks saab isejuhtivate tõstukite sõidutee ja kiiruse omavahel ideaalselt kooskõlastada. Nii saab optimeerida materjalivoogusid ja hoida logistikasõidukite energiatarbe võimalikult madalal. Lisaks kahjustavad autonoomsed tõstukid riiuleid, koormaid, kaubaaluseid või teisi tõstukeid oluliselt vähem, sest need liiguvad mehitatud tõstukitega võrreldes täpsemalt.

Autonoomse intralogistika eestvedaja

Laohooned ja neis töötavad logistikasõidukid muutuvad majanduse digiteerimise käigus ühtseks tervikuks. Intralogistika omakorda seondub tihedamini välislogistikaga. Isesõitvad ja muud tõstukid koos oma töökeskkonnaga seotakse veelgi tihedamasse võrku.

See hõlmab ka nn „koboti“ ja inimfaktori veelgi mitmekülgsemat kooskõlastamist või tihedamat sidumist kaubahaldusesse. Mehitamata ladude käitusel kasvavad aga ka tõstukipargi võrkuühendamise ja töösõidukite energiatõhususe nõuded. Linde on neis valdkondades eestvedaja.

Viiekordselt jõudsam

Nutikam

Geonavigatsiooni süsteem teeb Linde autonoomsetest tõstukitest täpsed ja tõhusad logistikasõidukid.

Turvalisem

Isejuhtivad tõstukid tuvastavad täpselt oma ümbruse ja reageerivad vastavalt. Hoone konstruktsiooniosi, teisi sõidukeid ja inimesi välditakse kindlalt.

Ökonoomsemad

Linde autonoomsed tõstukid on erakordselt ökonoomsed. Kuna vahetused ei loe, saab neid kasutada ööpäevaringselt.

Tugevama konstruktsiooniga

Autonoomsete tõstukite seeria põhineb Linde läbiproovitud ja tugeva konstruktsiooniga mudelitel, mis on varustatud nutika robotjuhtimisega.

Täpsemad

Linde autonoomsed tõstukid peaaegu ei tekitagi kahju, sest tegutsevad mehitatud tõstukitega võrreldes täpsemini, välistades inimliku eksimuse.

Tõstukite kohaldatavus

Ühegi Linde autonoomse tõstuki varustus pole jäigalt piiritletud. Lisaks seeriavarustusele on iga mudel saadaval ka valikulise lisavarustusega. Lisavarustusse kuuluvad navigatsioonisüsteemi täiendused nagu 2D laserkardin ning laseripõhised külgmised lisaandurid. Linde autonoomsete tõstukite mudeliseeria erivarustusse kuuluvad ka erineva suurusega akud, elektrooniliselt autenditud akulukud, vöötkoodilugejad, hüdrauliliselt kohaldatavad koormakahvlid, erinevad ajami- ja tõstemootorid ning programmeeritav tõstemasti kõrgusepiirang.

Autonoomsed tõstukid laos töötamas