See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Plahvatuskaitsega tõstukid

Plahvatuskaitsega tagatud turvaline logistika
Linde Material Handlingu plahvatust tõkestava konstruktsiooniga tõstukid

Paljudes tööstusharudes tekib tootmise käigus plahvatusohtlikke gaasisegusid, auru, udu ja tolmupilvi. Näiteks farmaatsia- ja keemiatööstuses, trüki- ja paberitööstuses, aga ka teravilja- ja suhkrutöötluses. Õnnetuste vältimiseks peavad taoliste ettevõtete intralogistikasõidukid tagama maksimaalse plahvatuskaitse.

Sellest lähtuvalt pakub Linde Material Handling mitmeid vastukaalutõstukeid, lükandmastiga virnastajaid, kõrglaotõstukeid ja kaubaaluse tõstukeid plahvatuskaitsega versioonides. See võimaldab ettevõtte kogu materjalivoo korraldamist plahvatuskindlates tingimustes. Sädemeid tekitada võivaid komponente, nagu ajamiosade, rataste või ka tõstekahvlite pindu, kaitstakse vastava töötlusega.

Lisaks reguleeritakse tõstuki komponentide pindu, et need ei saaks liialt kuumeneda. Lisavarustusele vaatamata on tõstukid Lindele omase ökonoomsuse, jõudluse ja ergonoomilisusega.

Vastavalt ohutsoonide standardile

Plahvatuskaitse seadusnõudeid täiendatakse pidevalt ja standardiseeritakse. Neid tuleb kohe ja täpselt rakendada. Linde plahvatuskaitsevarustusega tõstukid, laotehnika seadmed ja asjakohane dokumentatsioon vastavad värskendatud õigusaktidele. Tõstukid vastavad plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamise ELi määrustele (EN 1755) ning ATEXi direktiivile 2014/34/EL.

CE-vastavus on tagatud arendusprotsessis rakendatud ühtlustatud standarditega. Kõiki olulisi komponente, seadmeid ja kooste ning kogu tõstukit tüübitestitakse ning taotletakse volitatud ja tunnustatud sertimisasutuse sertifikaat. Linde pakub tõstukeid, mis sobivad kasutamiseks gaasidest, aurudest või tolmust tingitud plahvatusohtlikus keskkonnas, mis tekkib tavakäituses aeg-ajalt (tsoon 1 / tsoon 21) või ainult lühiajaliselt (tsoon 2/22). Seadmekategooria 2G/D ja 3G/D tõstukid kohandatakse täpselt kliendi plahvatuskaitsedokumentatsioonile vastavatele kasutustingimustele.

Ex-Schutz_4457_7469_CX
Linde plahvatuskaitsega akutõstukid

Plahvatuskaitse meetmed

Linde spetsiaalselt plahvatusohtlike alade jaoks välja töötatud tõstukites on ühendatud läbiproovitud standardtõstukite eelised ja ATEXi tootedirektiivide kohased ulatuslikud plahvatuskaitsemeetmed.

Elektrilised käitusvahendid, nagu mootorid, juhtseadmed, andurid, lülitid või näidikud, on erineva tulekaitseklassiga. Linde kasutab survekindlat kapslit, suuremat ohutust, siseohutust, valukapslit, tihendatud seadiseid, sädemevabu seadiseid ja aurukindlaid korpusi.

Mehaanilised käitusvahendid on kaitstud konstruktiivsete meetmetega. Kahvliharude ja pidurite juures välditakse mehaaniliste sädemete teket. Plastist komponendid, nagu jalamatid, rehvid, mahutid ja istmekatted, on kaitstud elektrostaatilise laengu vastu.

Elektrooniline temperatuuriseire tagab, et äärmuslikes kasutustingimustes ei tekkiks lubamatult kõrget temperatuuri.

Plahvatusohtlikkuse gruppide ja temperatuuriklasside järgi konstrueeritud

Plahvatuskaitsega tööstuslike tõstukite konstrueerimisel rakendab Linde vastavate plahvatusohtlikkuse gruppide ja temperatuuriklasside jaoks ette nähtud tehnoloogiaid. Olenevalt plahvatusohtliku aine tundlikkusest jagatakse need plahvatusohtlikkuse gruppidesse. Suurema plahvatusohtlikkuse grupi ained (nt vesinik) tähendavad tõstukite jaoks kulukamaid kaitsemeetmeid. Aineid klassifitseeritakse ka selle järgi, millise temperatuuri korral muutuvad need gaasi või uduna plahvatusohtlikuks. Tööstuslike tõstukite vastavate komponentide konstrueerimisel arvestatakse seda.

Plahvatuskaitsega mudeli uuenduslik tehnoloogia

Tänu Linde standardsete ja plahvatuskaitsega tõstukite arendusosakondade tihedale koostööle saab uudseid abisüsteeme, turvaelemente ja erivarustuse variante peagi kasutada ka potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas. Valikulise erivarustuse hulka kuuluvad nii tõstukipargi haldussüsteem Linde connect, Linde BlueSpot, kui ka töötuled Linde VertiLight. Nii saab standardsete ja plahvatuskaitsega tõstukite parkide varustus olla samal mugavus- ja ohutustasemel.

Ideaalselt kohandatud

Käsitsi mahutikäitluse video

Käsitsi mahutikäitlus

Käsitsi mahutikäitlusega kõrglaotõstuk tsoonidesse 1 ja 21

Kaugjuhitava mahutikäitluse video

Kaugjuhitav mahutikäitlus

Kaugjuhitava mahutikäitlusega kõrglaotõstuk tsoonidesse 1 ja 21

Hooldus

Võite meie tihedale hooldusvõrgule loota ka plahvatusohtliku keskkonna rakenduste korral. Meie rahvusvaheliselt kehtivate plahvatuskaitse määruste kohaselt koolitatud hooldustehnikud tagavad, et teie plahvatuskaitsega tõstuk on jätkuvalt kasutusvalmis ja saab seadusega sätestatud korralistest ülevaatustest muretult läbi. Nagu standardtõstukite osad, nii on ka plahvatuskaitsega tõstukite varuosad Linde hoolduspartnerite keskse 24/7 toimiva varustatuse kaudu saadaval kõikjal maailmas. Need varuosad on saadaval ka pikka aega pärast seeriatootmise lõppemist.