See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Tehnilised ja turvateenused

Garanteeritud turvalisus
Linde teenindusnõustaja kliendi juures

Tööstuslike tõstukite ohutus pole vajalik üksnes tõrgeteta käituseks, vaid paljudel juhtudel on see ka seadusega sätestatud kohustus. Vastavad raamtingimused muutuvad pidevalt. Linde Material Handling on asjaga kursis ja ta teeb korralised ülevaatused teie eest õigeaegselt ära. Nende hulka kuuluvad Euroopas kohustusliku FEM direktiivi 4.004 kohane ülevaatus, riiulite ülevaatus ning akude ja akulaadijate ülevaatused. Lisaks pakub Linde paljudes kohtades rehviteenust, annab nõu optimaalse energiatarbimise kohta või hoolitseb tõstukite ja laokäitlusseadmete väärtust säilitava puhastamise eest.

Iga-aastasest ülevaatusest tulenev õiguskindlus

Seadusandjad näevad tavaliselt ette, et kahveltõstukitele ja laokäitlusseadmetele tuleb vähemalt kord aastas teha ekspertide poolne täissülevaatus. Näiteks Euroopas kehtivad ülevaatustele FEM direktiivi 4.004 nõuded. FEM 4.004 rakendamist reguleerivad kohaliku riigi seadused. Ülevaatused hõlmavad igat liiki tööstuslike tõstukite, samuti käsikahveltõstukite, kraanade ja töölavade kõiki olulisi elemente ja funktsioone. Ülevaatustel tuleb põhjalikult kontrollida kuni 100 punkti alates tõsteseadmetest, sõiduajamist ja piduritest kuni istmete, akude ja siltideni. Linde teenindus hoolitseb ise iga-aastase korralise ülevaatuse eest riigi spetsiifikat arvestavalt ja asjatundlikult ning tagades järjepideva dokumentatsiooni.

Teile kasu:

  • täielik õiguskindlus
  • tootja nõuete automaatne järgimine
  • teie töötajate jätkusuutlik ja püsiv turvalisus
  • ülevaade tõstukipargi täpsest olukorrast
  • meeldetuletusteenus tagab ülevaatuste õigeaegsuse

Linde ekspertidelt saab ka soovitusi, millised puudused võimaliku johtuva kahju vältimiseks kohe kõrvaldada. Seega on ülevaatuste kasu kahekordne.

Standardikohased riiuliülevaatused: ükski kahjustus ei jää avastamata

Kuna laohallide teed on sageli kitsad, tuleb alatasa ette tõstukite ja riiulite kokkupõrkeid. Lisaks on riiulid tihti ka kauba tõttu suure koorma all. Sellest tingitult on seadusandjad ka riiulitele sätestanud korralised ülevaatused – üldjuhul kõikjal maailmas. Näiteks tuleb riiuleid igal aastal kontrollida otsasõidu kahjustuste, vajumise või kinnituste puudulikkuse suhtes. Euroopa piires reguleerib asjakohast ülevaatust standard DIN EN 15635. Arvukad Linde teeninduspartnerid hoolitsevad teie riiulite standarditekohase ja õiguskindla ülevaatuse eest. Ülevaatuse tegemine ei põhjusta töökatkestusi. Muidugi aitame teil kohe ka ilmnevad puudused kõrvaldada.

Vaade riiulitele läbi tõstuki klaaskatuse
Linde tõstuki rehvi vahetamas

Rehviteenus tagab alalise töövalmiduse

Täisfunktsionaalsed rehvid pole pelgalt seadusnõue, vaid need tagavad ka tõstuki tõhusad ja ohutud sõiduomadused. Linde rehviteenus viib vajaliku rehvivahetusega kaasnevad seisuajad miinimumi. Vahetusvelge kasutades saab rehvi kiirelt paigaldada. Soovi korral tegeleme kohe ka vanade rehvide jäätmekäitlusega.

Kontrollitud akude kasutusiga on pikem

Kas teadsite, et umbes kolmandik akutõstuki omamiskuludest on seotud akudega? Seetõttu on oluline, et aku oleks täiesti töökorras ja pika kasutuseaga. Vaid nii saab suuri kulusid vältida. Puudulik hooldus ja puhastamine võivad akut lagundada, sõiduaegu lühendada ja tühjenemist kiirendada. Sel juhul on aeganõudvad vahelaadimised paratamatus. Linde akuteenus võimaldab puudused varakult tuvastada, pikendada akude kasutusiga, minimeerida seisuaegu ja vältida kallist remonti.

Akulaadijate ülevaatus

Seadus sätestab ka akulaadijate ülevaatuse. See pikendab tõstukite kasutusiga ja suurendab ökonoomsust. Arvukad Linde teeninduspartnerid teevad teie akulaadijatele korralist ülevaatust. See tagab, et teie akud on optimaalselt laetud ja tõstukid alati kasutusvalmis ning tõhusad.

Energianõustamine kärbib kulusid

Energiatarbimine on majandamise küsimus ja oluline ka ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohalt. Linde pakub paljudes kohtades rakendustingimustele vastavaid energiatarbe konsultatsioone. Need puudutavad nt sobiva akusuuruse ja tüübi valimist ning ka kasutatavate akude ja akulaadijate arvu. Olenevalt töökeskkonnast võib olla mõttekas kasutada keskset laadimisjaama. Meie eksperdid aitavad teil oma tarbimiskulusid optimeerida ja energiavarustust tulevikku suunatult struktureerida.

Akuhooldusstendi igapäevane abi

Vajalike ülevaatuste kõrval saavad tõstukijuhid ka ise iga päev akude alalhoidu panustada. Linde akuhooldusstend pakub kaitset ja abi pliiakude igapäevasel laadimisel ja kontrollimisel. Stend tagab, et vajalikud hooldustarvikud, nagu kaitseprillid, kindad ja silmadušš, oleks keskses kohas saadaval. Lisaks on sellel pliiakude laadimisjuhised 12 keeles. Akuhooldusstend parandab töökoha turvalisust ning kiirendab aku hooldustöid.

Küsige akuhooldusstendi kohta oma edasimüüjalt
Töötaja Linde akuhooldusstendi juures

Puhas peab kauem vastu

Kahveltõstukite ja laokäitlusseadmete puhastamine näib ettevõtetele tihti tüütu kohustusena ja jäetakse tihti tähelepanuta. Töötajatel napib aega või pelgavad ettevõtted professionaalse puhastusega seotud kulusid. Sel juhul hoitakse küll kokku valest otsast. Puuduliku puhastamise tulemuseks on väärtuse oluline kahanemine. Hea välimus ärgitab töötajaid tööseadmega hoolikalt ümber käima. Mustus suurendab ka kulumist.

Linde pakub paljudes kohtades regulaarset professionaalset tõstukipuhastust. See vabastab ettevõtted ja nende töötajad väsitavast kohustusest ning tõstukid säravad uues värskuses.