See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Ohutus laos tõhusa materjalivoo jaoks

Terviklik ülevaade
Linde Material Handlingu interaktiivne ohutusvest tagab laos suurema ohutuse.

Ohutus laos või tootmiskeskkonnas on siselogistikas esmatähtis. Üha suureneva kaubakäibe ajal on oluline alati usaldusväärselt kaitsta nii sõidukijuhte ja töötajaid kui ka transporditavaid kaupu, riiuleid ja muid masinaid. Tööstuslikud tõstukid peavad töötama üha kiiremini, paindlikumalt ja tõhusamalt, et vastata kasvavatele nõudmistele. Need väljakutsed suurendavad ka äparduste ja õnnetuste ohtu.

Fookusteema tööohutus

Euroopa statistikaamet näitab, kui oluline on tööohutuse teema: Euroopa Liidu tööõnnetuste analüüsi kohaselt on peaaegu 18 protsenti kõigist rasketest õnnetustest tingitud transpordist ja ladustamisest, mida on rohkem kui tootmises, kus toimuvad õnnetused moodustavad kõigist rasketest õnnetustest ligikaudu 14 protsenti (EUROSTAT 2017). Lähemalt vaadeldakse laoohutust näiteks Saksamaalt tehtud uuringus (DGUV 2021): Selle järgi juhtub Saksamaa ladudes tööstuslike tõstukitega tööpäeva jooksul keskmiselt üle 133 õnnetuse, sealhulgas 60 õnnetust kahveltõstukitega ja 13 õnnetust käsikahveltõstukitega.

Ka „väikesed“ õnnetused on olulised

Tööõnnetuste hulka kuuluvad lisaks kehavigastustele ka asjassepuutuvatele sõidukitele, veetavatele kaupadele ja taristule tekitatud materiaalne kahju. Kõige olulisem eesmärk on alati inimelu kaitsmine. Praktikas on aga just väikesed varakahjustused tavalised, mis põhjustavad remondikulusid ja häireid ettevõtete töös. Terviklik ohutuskontseptsioon tagab ka selle rahalise koormuse vähenemise ja tootlikkuse tõusu. Väga oluline on seegi, et sõidukijuhtidele antakse turvatunne, kui neid toetab näiteks abisüsteem. Seejärel saavad nad paremini keskenduda kauba käitlemisele ja töötada produktiivsemalt.

Visioon: sada protsenti avariivaba

Linde Material Handlingul on selge eesmärk: hoida ära sada protsenti siselogistikaga seotud õnnetustest. Just seda tähistab „Vision Zero“ – ohutusfilosoofia, mille eesmärk on suurendada ettevõttesisese liikluse ohutust ning hoida ära tõstukitega seotud õnnetusi ja muid äpardusi kauba käsitsemisel. Sellest lähtudes töötab Linde välja tööstuslike tõstukite tehnilisi uuendusi, nutikaid abisüsteeme, laiapõhjalisi koolitusprogramme ja nõustamisteenuseid. Nii valmivad terviklikud lahendused, mis aitavad ettevõtetel tulla toime kaasaegse ja turvalise siselogistika mitmekülgsete väljakutsetega.

Kõikehõlmava ülevaatega ohutus

Lao- ja tootmisohutus ei seisne ainult sõiduki tehnilises varustuses, vaid terviklikus vaates kaubavoogudele, ettvõttesisestele protsessidele ja töötajate kvalifikatsioonile. Kõikide ohutusega seotud teguritega arvestamiseks ja nende optimeerimiseks pakub Linde struktureeritud nõustamisteenuseid, digitaalset masinapargi haldust ja ulatuslikku koolitusprogrammi.

Laoohutust saab parandada Linde Safety Scaniga.

Linde Safety Scan

Linde Safety Scan võimaldab kasutajatel ettevõttesisese liikluse turvariske jätkusuutlikult maandada. Süstemaatiline analüüs toimub selgelt määratletud protsessi järgi: individuaalsetest nõuetest lähtuvalt seavad Linde ohutuskonsultandid koos kasutajatega eesmärgid, tuvastavad ohukohad ning koostavad neist lähtuvalt spetsiaalselt kohandatud meetmed ja soovitused tegutsemiseks. Seejärel toetavad konsultandid meetmete rakendamist ja dokumenteerivad edusamme.

Loe lisaks
Digitaalne masinapargi haldamise lahendus connect: Linde Material Handling aitab suurendada sõidukijuhi ohutust.

Masinapargi digitaalne haldus

Masinapargi digitaalne halduslahendus connect pakub arvukalt funktsioone, mis suurendavad sõidukijuhi ohutust ja seega ka ohutust laos. Isikustatud juurdepääsukontrolliga saab käitav ettevõte kohandada tõstuki individuaalselt juhile. Olenevalt kvalifikatsioonist ja kasutusotstarbest saab piirata nt maksimaalkiirust. Juht aga saab tööd alustades kontrollida spetsiaalse rakendusega oma tõstukite seisundit. Lisaks pakub connect selliseid funktsioone nagu elektrooniline kahjustuste jälgimine, automaatne veakoodide edastamine ja kasutusandmete analüüs.

Loe lisaks
Linde Material Handlingu koolitus- ja treeningprogramm aitab ohutust laos pidevalt parandada.

Koolitus- ja treeningprogramm

Koolitatud juhid on igasuguste õnnetuste vältimisel otsustav tegur. Linde Material Handling pakub kõigi sõidukitüüpide algajatele sõidukijuhtidele ja spetsialistidele kõikehõlmavat koolitus- ja treeningprogrammi. Fookuses on seminarid, mille käigus saavad praktilist ja teoreetilist koolitust ning täiendõpet spetsialistid nagu sõiduõpetajad ja ohutuse eest vastutavad töötajad. Nii toetab Linde oma kliente laoohutuse pideval parandamisel ja tõstukiõnnetuste ärahoidmisel.

Standardne ohutus

Linde Material Handlingu kahveltõstukid ja laotehnika seadmed on juba standardvarustuses arvukate funktsioonidega, mis suurendavad aktiivset ja passiivset ohutust laos ning hoiavad seeläbi ära tõstukite õnnetusi. Kõik algab sõidukikontuurist: juhikohtade kujundus võimaldab sõidukijuhil jääda kogu kehaga igal ajal sõidukikontuuri sisse ja samal ajal ümbrust jälgida. Kõikide sõidukite puhul pöörab Linde suurt tähelepanu sellele, et operaatori vaateväli oleks võimalikult vaba.

Linde Material Handlingu seadmete sõidukikontuur tagab sõidukijuhi ohutuse

Takistusteta vaade koormale ja ümbrusele

Isegi täiskiirusel sõites saavad sõidukijuhid loota Linde standardse turvavarustuse peale. Paljud veokid kasutavad mitut sõltumatut pidurisüsteemi. Standardvarustuses on näiteks automaatsed seisupidurid, mis ei lase sõidukil kaldteel või veoautode laadimisel kogemata minema veereda. Linde Curve Assist reguleerib ka automaatselt kiirust kurvides.

Usaldusväärne koorma käsitsemine

Üks Linde kahveltõstukite kõige olulisematest kasulikest omadustest on raskete koormate ohutu käsitsemine. Näiteks on E- ja V-tõstukite kallutussilindrid selleks kinnitatud stabiilse katuse- ja karkassikonstruktsiooni tagaküljele. Pikem hoob muudab masti veelgi stabiilsemaks ja tekitab kõrgel tõstekõrgusel virnastamisel vähem võnkumist. See võimaldab sõidukijuhil töötada osavamalt, kiiremini ja ennekõike ohutumalt. Selline konstruktsioon võimaldab ka õhemaid mastiprofiile, mis parandavad nähtavust.

Tööst tingitud väsimuse vältimine

Ergonoomiliste töötingimustega aitab Linde Material Handling väsimust vältida ja ohutult töötada.

Lükandmastiga virnastaja juhikoht

Ergonoomilised töötingimused on väsimusevaba ja seega ka ohutu töö põhitingimus. Linde peab väga oluliseks töötajate võimalikult head kaitsmist stressi tekitavate vibratsioonide ja põrutuste eest. Lahtiühendatud veo- ja juhtteljed ning lahtiühendatud sõidukijuhi töökohad on tõhusad tehnoloogilised lahendused, mis tagavad tööstuslike tõstukite maksimaalse kasutusmugavuse ja seeläbi kontsentreerituma töö.

Loe veel

Ohutu suhtlemine keskkonnaga – valgus- ja hoiatussüsteemid

Linde Material Handlingu interaktiivne ohutusvest hoiatab tõstukijuhte ja jalakäijaid ohtlikes olukordades.

Jalakäijate ohutusvest

Linde Material Handling täiustab jalakäijate ohutusvestiga uuenduslikku Safety Guard süsteemi, mis hoiatab jalakäijaid ohtlikus olukorras juba varakult. Nutikas ohutusvest kasutab valgussignaale, vibratsiooni ja helisid, et juhtida kandja tähelepanu ohtudele, tagades laos maksimaalse ohutuse nii sise- kui välistingimustes.

Lugege lisaks jalakäijate ohutusvesti kohta!
Linde Material Handlingu Linde Safety Guard suurendab laos ohutust.

Linde Safety Guard

Tööstuslike tõstukite tööpiirkonnas tekkib keerukas inimeste ja masinate virvarr. Linde Safety Guard on tõstuki vahetus ümbruses tõstukijuhtide ja jalakäijate turvalisust suurendav uudne abisüsteem.

Loe lisaks
Liikumistee hoiatussüsteem Linde BlueSpot™ muudab tõstukid häälsignaali abita nähtavaks.

Linde BlueSpot™

Liikumistee hoiatussüsteem Linde BlueSpot™ suurendab laos ohutust, sest LED-tuli teeb tõstuki helivabalt märgatavaks.

Loe lisaks
Linde Material Handlingu uuenduslikud valgustuskontseptsioonid Linde VertiLight ja Linde LED-ribad tagavad usaldusväärselt laos suurema ohutuse.

VertiLight ja LED-ribad

Laoohutuse ja tööstuslike tõstukitega töötamise tõhususe oluliseks eelduseks on õige valgus õigel ajal. Linde Material Handling pakub Linde VertiLighti ja Linde LED-ribadega kaht uudset valguskontseptsiooni.

Loe lisaks
Linde Material Handlingu Linde TruckSpot annab lähenevast tõstukist märku valgussignaaliga.

Linde TruckSpot

Kitsaste riiulivahede, halva nähtavusega ristmike ja alade tõttu on jalakäijatel tihti raske tagurdavat tõstukit õigeaegselt märgata. Optiline hoiatuslahendus Linde TruckSpot annab lähenevast tõstukist märku valgussignaaliga.

Loe lisaks

Reverse Assist Camera (tagurduskaamera)

Kaamerapõhine abisüsteem Reverse Assist Camera kasutab tehisintellekti, et hoiatada tõstukijuhte inimestega kokkupõrgete eest ja vähendada sõiduki kiirust.

Loe veel

Ohutu tõstuki ja koorma käsitsemine – sõiduki abisüsteemid

Linde Material Handlingu Linde Load Management Advanced teeb koormakäitluse virnastajaga lihtsamaks ja ohutumaks.

Load Management Advanced

Linde Load Management Advanced teeb kõrglaotõstukiga toimuva koormakäitluse lihtsaks ja ohutuks. Süsteem annab juhile suurel värviekraanil selgeid optilisi ja akustilisi hoiatussignaale. Kui koorma tegelik raskus ületab maksimaalse kandejõu, siis läheb tõstefunktsioon kohe automaatselt lukku.

Siit leiate rohkem teavet süsteemi Load Management Advanced kohta.

Load Management Advanced

Linde Load Management Advanced teeb kõrglaotõstukiga toimuva koormakäitluse lihtsaks ja ohutuks. Süsteem annab juhile suurel värviekraanil selgeid optilisi ja akustilisi hoiatussignaale. Kui koorma tegelik raskus ületab maksimaalse kandejõu, siis läheb tõstefunktsioon kohe automaatselt lukku.

Lugege rohkem teavet süsteemi Load Management Advanced kohta.
Linde Material Handlingu Linde Load Management Advanced teeb koormakäitluse virnastajaga lihtsamaks ja ohutumaks.
Linde Material Handlingu Safety Pilot aitab vältida vastukaaluga tõstukite ümberminekut.

Linde Safety Pilot

Linde Material Handlingu Safety Piloti kasutamine aitab vastukaaluga tõstukite ümberminekute arvu vähendada. Sõidukijuhil on väikesel monitoril alati silme ees olulised parameetrid, nagu koorma kaal ja koorma keskkoha kaugus. Kriitilise sõiduseisundi saavutamine kuvatakse monitorile ohuvärvides ja kõlab hoiatussignaal.

Loe lisaks
Linde Material Handlingu lükandmastiga virnastajate juhiabisüsteem Dynamic Mast Control tagab laos suurema ohutuse.

Dynamic Mast Control

Linde Material Handlingu lükandmastiga virnastajatele mõeldud Dynamic Mast Control juhiabisüsteem vähendab masti võnkumist, tagades eriti kõrgete tõstekõrguste korral laos suurema tõhususe ja ohutuse.

Loe lisaks
Linde Material Handlingu abisüsteem Active Stability Control K-sõidukite jaoks

Active Stability Control

Väga kitsaste koridoride tõstukid teevad oma tööd suurtel kõrgustel, kus vahekäigud on kitsad ja vahemaad riiuliteni täpselt arvutatud. Laopõranda kõik väikesed ebatasasused võivad osutuda probleemiks. Linde Material Handling pakub K-tõstuki jaoks abisüsteemi Active Stability Control näol uuenduslikku lahendust.

Loe lisaks
Linde vahekäigu ohutusabiline (Gangsicherheitsassistent, GSA) aitab laokeskkonna kahjusid vähendada.

Vahekäigu ohutusabiline

Linde vahekäigu ohutusabiline (Gangsicherheitsassistent, GSA) aitab laokeskkonna kahjusid vähendada sellega, et tõstuk kohandab oma liikumise laokeskkonnale. Seejuures orienteerub GSA põrandasse süvistatud RFID-märgendite või riiulitele paigaldatud vöötkoodide abil.

Loe lisaks

Teel suurema ohutuse poole laos

Filosoofia „Vision Zero“ on end tõestanud ühendava elemendina Linde Material Handlingu siselogistika toodete ja teenust vahel. Tulemuseks on lahendused, mis püstitavad siseliikluses uusi ohutuse rekordeid. Konsultatsioon ja teenused võimaldavad inimestel oma töökeskkonda optimaalselt kujundada. Uuenduslikud ja digitaalsed lahendused toetavad kasutajaid oma protsesside pideval täiustamisel.

Teel ohutu siselogistika poole

Filosoofia „Vision Zero“ on end tõestanud ühendava elemendina Linde Material Handlingu siselogistika toodete ja teenust vahel. Tulemuseks on lahendused, mis püstitavad siseliikluses uusi ohutuse rekordeid. Konsultatsioon ja teenused võimaldavad inimestel oma töökeskkonda optimaalselt kujundada. Uuenduslikud ja digitaalsed lahendused toetavad kasutajaid oma protsesside pideval täiustamisel.

Linde ohutuslahendused – ülevaade kõigist eelistest

Tooted

Igal Linde sõidukil on usaldusväärne standardvarustus ja neile saab hõlpsasti paigaldada uuendusi. Kogu teie masinapargi saab mugavalt ajakohastada ja moderniseerida.

Nõustamine ja teenused

Individuaalne nõustamine ekspertidelt, igakülgsed teenused ja otsene klienditugi: kui teil on ohutuse kohta küsimusi, toetame teid alati igakülgselt.

Uuenduslikud lahendused

Linde juhtiva tehnoloogiaga abisüsteemid ja uuendused suurendavad laoohutust – palju rohkem, kui õigusaktid ette näevad.