See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Lükandmastiga virnastajad

Kiire käitlus kitsastes riiulitega ladudes
Linde lükandmastiga virnastaja R14 – R17 X kõrgriiulitega laos

Paindlikud, tõhusad ja turvalised laoabilised

Laosisene koormakäitlus nõuab palju käeliigutusi ja manööverdamist, seda sageli kitsas ruumis ning suurtel tõstekõrgustel. Linde lükandmastiga virnastajad on just neile tingimustele kohandatud, tagades riiulitega ladudes eriti tõhusa koormakäitluse. Lisaks heale manööverdatavusele on juhile turvalisel ja kiirel käitlusel abiks ka spetsiaalsed näidu- ja abisüsteemid. Need kohandavad nt automaatselt tõste- ja sõidukiirust või tasakaalustavad teatud mudelitel täpselt masti kõikumisi.

Juhi töökoha ja mastide konstruktsioon tagab optimaalse ringvaate. Juhikabiinid ja juhtimiselemendid on kavandatud juhtide individuaalsetest ja ergonoomilistest vajadustest lähtudes. Tööd aitavad pingevabaks muuta nt käetoesse integreeritud juhtseade Linde Load Control ja vibratsioonist lahutatud juhi töökoht. Lisavarustus, nagu sardklaasist panoraamkatus, suurendab juhtide turvalisust kitsastes riiulivahedes ja koormate käitlusel suures kõrguses.

Kõigi mudelite hooldus on äärmiselt kulutõhus, sest komponendid on väikse hooldusnõudega ja hooldusvälbad pikad. Ettevõtted saavad laiast tootevalikust valida oma vajadustele sobiva tõstuki. Olenevalt mudelist on masti kõrgus kuni umbes 14 meetrit ja kandevõime kuni 2,5 tonni.

Abisüsteemid

Kõrgete riiulitega kitsastes ladudes on nähtavus ja ruum manööverdamiseks tihti piiratud. Linde lükandmastiga virnastajad abistavad juhti vastavate näidikute ja abisüsteemidega. See muudab koormakäitluse turvalisemaks ja tõhusamaks. Näiteks abisüsteem Linde Curve Assist kohandab kurvides automaatselt kiirust. Koormakaalu ja tõstekõrguse näidikud annavad juhile vajalikku teavet, et koormaid turvaliselt ja kiirelt transportida ning virnastada. Turvalisust ja tõhusust suurendavad ka automatiseeritud tõsteliikumised, nagu lõppasendiamortisaator või kõrgusest sõltuv sõidukiirus. Selline varustus võimaldab Linde lükandmastiga virnastajatel ka piiratud ruumi- ja käitlustingimustega ladudes ohutult ja kiirelt manööverdada.

Kaks Linde lükandmastiga virnastajat riiuli juures töötamas.

Parem nähtavus tagab suurema turvalisuse

Kahveltõstukitega ohutult töötamise põhieelduseks on koormate ja ümbruse piiramatu nähtavus. Selle tagamiseks ka kitsastes ruumioludes on Linde konstrueerinud lükandmastiga virnastajad optimeeritud vaatega ning varustanud vastavate abivahenditega. Näiteks on seeria R14 – R17 X tõstukite uue mastikontseptsiooniga õnnestunud vaatevälja suurendada kaks korda. Valikuline sardklaasist panoraamkatus võimaldab läbi kabiinikatuse vaadata ja tagada suur turvalisus. Väga halva nähtavusega käitlusoludes saab kasutada mastikaamerat.

Mugav töötamine

Ergonoomiline töökoht kergendab tõstukijuhtide argipäeva ja suurendab tõhusust, sest võimaldab oluliselt kauem väsimata töötada. Seepärast on Linde tõstukite konstrueerimisel olnud keskmes ergonoomilised vajadused, alates võimalikult madalast lävest ja raami vibratsiooni lahutamisest kuni juhi kaalule kohanduva õhkpolstriga juhiistmeni (seeria R14 – R20 G). Ka uudne tõstukikonstruktsioon on aidanud Linde inseneridel tõstukis olevat ruumi optimeerida. Lisaks saab paljusid juhtimiselemente ja istet mitmel viisil juhi individuaalsetele vajadustele ja nõuetele kohandada.

Kiired töötsüklid ja tõhusad sõidumanöövrid

Just korduvate toimingute puhul annab näiliselt väike ajasääst olulise panuse. Seda silmas pidades on Linde lükandmastiga virnastajate juhtimisseadmed seadistatavad. Roolitakistust saab juhi harjumustele ja olukorra nõuetele vastavalt individuaalselt kohandada. Kahe pedaaliga juhtimine võimaldab kiirelt, jalgu ümber asetamata, suunda muuta. Tempokate toimingute juures on juhile abiks ka ohutusfunktsioonid, nagu sõidukiiruse automaatne kohandamine kurvides, külgnihkeseadme tsentreerimine või kahvli horisontaalasend.

Linde lükandmastiga virnastaja kahe pedaaliga juhtimine

Kõrgel kaubalaos

Logistikapinnad on kallid, mistõttu kaubaladude arendajad panustavad aina kõrgematele riiulitele. See kasvatab ka suure tõstekõrgusega tõstukite nõudlust.

Läinud aastakümnel on märgatavalt kasvanud enam kui 8 m kõrguse mastiga lükandmastvirnastajate osakaal. Nüüd pole ka 13 meetrit enam haruldus. Tõstekõrguse suurenemisega kasvavad ka nõuded tõstukijuhtidele, kellel tuleb rinda pista masti suurema kõikumise ja piiratud nähtavusega. Sellele trendile ning juhile ja lükandmastiga virnastajatele esitatavatele väljakutsetele vastamiseks on Linde töötanud välja nt masti kõikumisi tasakaalustava süsteemi Dynamic Mast Control, optimeerinud mitmel moel nähtavust ja integreerinud koormanäidikud.

Viiekordselt jõudsamad

Tõhusamad

Mitmed abisüsteemid on juhile abiks kiirel koormakäitlusel ka suurtel tõstekõrgustel.

Turvalisemad

Nähtavust optimeerivad komponendid tagavad parima ringvaate. Lisavarustus, nagu õlakaitselook, vähendab kitsas ruumis õnnetusohtu.

Mugavamad

Kõiki kabiini komponente saab juhile vastavalt individuaalselt reguleerida. Raami vibratsiooni lahutamine võimaldab kauem väsimata töötada.

Ökonoomsemad

Täpselt valdkonnaspetsiifilise töö nõuetele (nt suuremahulised koormad) vastavad lahendused tagavad tõstukite väga ökonoomse kasutuse.

Usaldusväärsemad

1000-töötunnised hooldusvälbad tagavad tõstukite kasutuskindluse. Komponentide vähene hooldusnõue ja kerge ligipääsetavus lihtsustavad hooldust ning vähendavad töökatkestusi.

Tõstuk igaks vajaduseks

Igal valdkonnal on oma spetsiifika ning ka ettevõtete lõikes on kahveltõstukitele esitatavad nõuded väga erinevad. Seepärast on saadaval lükandmastiga virnastajaid, mis on ette nähtud spetsiaalseteks rakendusteks, nt suuremahuliste koormate transportimiseks või kaubaaluste virnastamiseks üksteise taha. Ka lükandmastiga virnastajate seeriate lõikes on palju tootevariante, et tagada vajalik kandevõime ja tõstekõrgus. Lisaks on ettevõtetele saadaval laias valikus lisavarustust, nt külmlaos kasutatav variant, tuuletõkkeuks ja istmesoojendus välitingimustesse või 360° pööramisraadius kitsas ruumis manööverdamiseks.