See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Remont ja hooldus

Kõik vajalik tõhusa tõstukipargi jaoks
Linde hooldustehnik tõstuki juures

Selleks, et tõstukid töötoiminguid tõhusalt toetaks, peavad need olema eelkõige maksimaalse kasutatavusega Appi tulevad Linde Material Handlingu hoolduse ja remondiga seotud teenused. Meie kõrgelt kvalifitseeritud hooldustehnikud peavad kinni hooldusvälpadest ja hooldavad ning remondivad kiirelt ja usaldusväärselt enam kui 300 tüüpi tõstukeid.

Lisaks tõstukite ja pargi maksimaalsele kasutatavusele võivad ettevõtted olla kindlad ka tööohutuses. Samuti vähendab regulaarne hooldus käituskulusid ja suurendab tööstuslike tõstukite edasimüügi väärtust. Linde pakub täpselt klientide vajadustele kohandatud teenusepakette alates ühekordsest remondist kuni täisteenuse lepinguni.

8500 hooldustehnikust koosnev tihe globaalne teenindusvõrk tagab kliendiläheduse. Linde toetab teid ööpäevaringset seitse päeva nädalas. Nii on teie kahveltõstukid ja laokäitlusseadmed alati töökorras ja turvalised ning käitlus kulutõhus ja jätkusuutlik.

Jõudlus

Teie tootlikkus sõltub oluliselt teie tööstustõstukite jõudlusest ja kasutatavusest. Linde tagab maksimaalse jõudluse ennetava hoolduse, kiire kohapealse remondi ja vajadusel ka asendustõstukitega.

Turvalisus

Inimeste ja masinate turvalisus on esmatähtis. Tootjateenus võimaldab ettevõtetel vähendada tegevus- ja õigusriske. Linde hooldustehnikud ei tunne ainult hooldusnõudeid, vaid ka kehtivaid seadusesätteid ning talletavad järjepideva hooldusajaloo.

Käituskulud

Linde personali poolne kõigi hooldusmeetmete täpne kavandamine ning hooldusintervallide järgimine säästavad aega ja raha. Lisaks märkavad Linde hooldustehnikud kahjustusi nende esimeste ilmingute korral ja teavad, milliseid ennetavaid meetmeid võtta. Sellega saab vähendada johtuvat kahju ja vältida tarbetut remonti. Samuti säilib garantii ja edasimüügi väärtus suureneb.

Jätkusuutlikkus

Linde teeninduses on oluline ka jätkusuutlikkus. Teeninduse tõhus juhtimine ja võimalikult pikad hooldusvälbad vähendavad ressursitarvet. See on kasuks nii inimestele, keskkonnale kui ettevõtetele.

Hooldustehnik oma tööriistakohvri kallal

Remonditeenus

Hooldustöötaja helistamas

Kiire abi kahjustuste, kulumise või ümberehitusvajaduse korral

Vahetustega töö või karmid töötingimused – tööstustõstukid on tugevalt koormatud tööseadmed. Lisaks võivad kulumist kiirendada äärmuslikud keskkonnamõjud, nt töö valukodades, külmhoonetes, kalatööstuses või suure tolmukoormusega sektorites. Kui tõstuk saab eriti intensiivse kasutamise või juhi tähelepanu hajumise tõttu kahjustada, pakub Linde Material Handling kiiret ja usaldusväärset abi. Ka siis, kui hoolduslepingut pole. Piisab ühest kõnest klienditoe numbrile, ja tehnik asub vajalike originaalvaruosadega teele. Linde tihe teenindusvõrk tagab kiire reageerimise ja alalise kättesaadavuse.

Erivajadustega seotud ümberehitus ja järelpaigaldamine

Logistikute igapäevased väljakutsed ei piirdu kulumise ja remondiga. Muutuda võivad ka tõstukite töötingimused, tingituna näiteks uutest logistikaprotsessidest, ettevõtte territooriumi muutunud taristust või kõrgematest ohutus- ja mugavusnõuetest. Nendel juhtudel piisab tihti Linde poolsest väiksest ümberehitamisest või lihtsastjärelpaigaldamisest . Et töö saaks ka suuremate ümberehituste korral katkestusteta jätkuda, pakub Linde Euroopa suurima rendipargi asendustõstukeid.

LED-lambi järelpaigaldamine tõstuki külge

Regulaarsed hooldused

Rikete ja remondikulude ennetus

Ideaalis polegi vaja tööstuslikke tõstukeid remontida. Kui avariikahjud välja arvata, on enamik laokäitlusseadmete või tõstukite remondist tingitud pidevast koormusest, st tavalisest kulumisest. Kulumise õigeaegsel märkamisel, minimeerimisel ja vältimisel saab suuremat remonti vältida.

Sobivad hooldusvälbad

Kahjustuste ja lekete tuvastamine, pidurisüsteemi ja roolisüsteemi kontrollimine, hüdraulikaõli väljavahetamine – vastavate hoolduslepingute raames saavad Linde hooldustehnikud kulumisele kiirelt jaole ja võtta vajalikke meetmeid. Hooldusvälbad vastavad tootja nõuetele ja suurema töökoormuse korral kohandatakse neid tõstukipõhiselt. Linde teenindus seob hooldusajad regulaarsete ohutuskontrollidega, näiteks heitgaasiuuringuga. See tagab, et ettevõtted saavad ühtlasi täita ka seadusega pandud kohustused.

Sujuv kontroll tippdiagnostikaga

Autotööstusest tuttava võimsa juhtimistehnoloogiaga saab ka tööstuslikke tõstukeid kiirelt ja usaldusväärselt analüüsida. Lisaks regulaarsele hooldamisele võib Linde hooldustehnik anda soovitusi ka ennetavate meetmete kohta, vältimaks planeerimata seisakute ja lühiajaliste remontidega seotud kulusid.

Regulaarne hooldus tagab kõigi tõstukite püsiva töövalmiduse ning seisaku- ja remondikulude vähenemise.

Täisteenindus

Terviklik ja bürokraatiavaba – hoolduslepingud võimaldavad katkestuste riski minimeerida

Kui tahate, et teie tõstukid oleks maksimaalse kasutatavusega, ent ei soovi ise hoolduse ja remondiga tegeleda, siis on mõistlik sõlmida täishooldusleping. Siis usaldate kõik vajalikud tegevused alates kavandamisest ja koordineerimisest kuni professionaalse teostuse ja järjepideva dokumenteerimiseni Linde teenindustöötajate ja kõrgkvalifitseeritud hooldustehnikute professionaalsetesse kätesse. Hooldusajad, remont, varuosade hankimine või ohutuskontrollid – täisteenusleping hõlmab kõiki vajalikke tehnohoolduse meetmeid.

Kliendi kohapealne nõustamine

Kliendipõhine

Ettevõtted saavad vajaduspõhiselt valida arvukate lepinguvariantide seast sobiva. Lisaks on täisteenuslepingu kliendipõhiseks kohandamiseks mitmeid võimalusi, nagu reageerimise ja rikete kõrvaldamise aja fikseerimine, tõstukiparki teenindavate hooldustehnikute alaline määramine koha peale või kogu akuhaldussüsteemi teenindamine. Täisteenuslepingud tasuvad end ära olenemata kasutatavate tööstustõstukite arvust. On ju sujuv käitus ja minimaalsed ettevõttesisesed hooldus- ning remondikulud igasuguse tõhusa töö aluseks.

Teeninduse optimaalne planeerimine

Pidev hooldamine võimaldab kulukat remonti oluliselt vähendada. Kui remondita läbi ei saa, planeerib Linde selle juba eelnevalt tõhusalt tootmisprotsessi sisse ja kombineerib hooldustöid loogiliselt, et seisuajad oleks minimaalsed. Regulaarseid hooldustöid saab kombineerida ka korraliste ülevaatustega, nt kogu Euroopas kohustusliku FEM direktiivi 4.004 kohase ülevaatusega. Seegi vähendab seisuaegu ja kulusid.

Tootjahoolduse eeliste ülevaade

 • Tõstukite maksimaalne kasutatavus ja jõudlus
 • Arenevate kahjustuste varajane avastamine
 • Turvariskide järjepidev minimeerimine
 • Tarbetu remondi ja johtuva kahju vältimine
 • Hooldus- ja teeninduskulude planeeritavus ja läbipaistvus
 • Garantiitingimuste kindel järgimine
 • Garanteeritud vastavus seaduseeskirjadele
 • Usaldusväärne teenindusdokumentatsioon
 • Tõstukite edasimüügi väärtuse oluline tõus

Töö alustamise eelne kontroll

Ettevõtte iga tõstukijuht saab sujuva töö tagamiseks anda lihtsa, kuid olulise panuse. Kui juhid enne töö alustamist oma tööstustõstukeid kontrollivad, ei paranda see mitte ainult ohutust, vaid aitab säilitada ka tõstukite optimaalset käitusseisundit. Siit leiate ülevaate kõigist akutõstukitele ja sisepõlemismootoriga tõstukitele ettenähtud kontrollidest.

Tõstuki kere ja veermik

 1. Kontrollimine, et roolisamba reguleerimismehhanism on kindlas asendis
 2. Juhiistme ja turvavöö seisundi kontroll: turvalisus, liigne kulumine, kahjustused
 3. Rehvide ja velgede kontroll: profiil, välised kahjustused, õhurõhk
 4. Ajamisüsteemi ja juhtimisseadmete kontroll: juhtimise tundlikkus, sõidukäskude vahetu realiseerimine
 5. Pidurisüsteemi ja seisupiduri katsetamine
 6. Pesusüsteemi täitetaseme kontrollimine

Mootor, aku ja akulaadijad

 1. Diisel: kütusetaseme kontrollimine. Mitte üle täita!
 2. Gaaskütus: täitetaseme kontrollimine Gaasikütuse paagi konsooli õige asendi kontrollimine
 3. Gaaskütus: välimuse ja lõhna kontroll
 4. Mootori õlitaseme kontroll. Olge kuumaga ettevaatlik!
 5. Jahutusvedeliku taseme kontroll. Mitte kunagi kuumalt!
 6. Tõstuki lekete kontroll
 7. Aku ja akulaadijad

  1. Aku laetusastme kontroll
  2. Elektrolüüdi taseme kontroll, vajadusel lisage destilleeritud vett
  3. Kontrollimine, kas akuklemmid on pingutatud, puhastatud ja määritud
  4. Aku ja akulaadija ühenduste kontroll

Hüdraulika ja vedelikud

 1. Hüdraulikasüsteemi õlitaseme kontroll
 2. Kahveltõstuki lekete kontroll (visuaalne), nt sõiduajam, juhtimisseadmed ja tõstefunktsioon

Elektrisüsteem

 1. Elektrisüsteemi kontroll, nt valgustussüsteem, suunatuled, hoiatusseadmed, klaasipuhastid
 2. Linde Service Piloti ja lisaseadmetega tööstustõstukid: veenduge, et Linde Service Pilotis on valitud õige lisaseade

Koormatõstesüsteem

 1. Kahvliharude ja nende lukustite kontroll: õigesti paigaldatud, kahjustamata
 2. Lisaseadmete nõuetekohase talitluse kontroll. Järgige tootja kasutusjuhendit.
Käituse-eelne kontroll nutitelefoniga

Käituse-eelne elektrooniline kontroll

Nutitelefoniga juhtidel on igapäevaste ohutuskontrollide läbiviimisel abiks Linde Material Handlingu rakendus Pre-op check. See võimaldab tõstukjuhtidel kontrollida tõstukite sõidukõlblikkust mugavalt nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Pabervormi kasutamise asemel peab logistikatöötaja tõstuki oleku küsimustele kohta vastama puutetundlikul ekraanil. Tõstukit või laokäitlusseadet saab kasutada alles siis, kui kontroll on edukalt läbitud. Lihtne ja mõjus meede turvalisuse ja jõudluse parandamiseks.