See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde Material Handlingu energiaalane nõustamine

Kolme sammuga õige energialahenduseni
Igaühele parim. Linde Material Handlingu individuaalne energiaalane nõustamine

Tõusvad energiahinnad, kasvav nõudlus tõhususe järele, ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid. Pea iga valdkond on täna sunnitud tegelema energiatarbimise ja -kuludega. Intralogistika on seejuures paljudele ettevõtetele oluline tegur, sest sageli võtab tõstukipark enda alla suure osa kogu energiatarbimisest.

Ettevõtetele tähendab see palju küsimusi.

 • Kas me suudame olemasoleva pargiga oma eesmärgid täita?
 • Kas on võimsamaid, ökonoomsemaid ja jätkusuutlikumaid lahendusi?
 • Milline uus energiasüsteem vastab meie vajadustele?
 • Kas uus lahendus on ka ökonoomne ja tulevikukindel?

Individuaalne nõustamine

Iga ettevõte järgib oma isiklikke eesmärke. Energiakulude langetamine, tootlikkuse tõstmine, CO₂ -heidete vähendamine või juriidiliste nõuete täitmine. Standardlahendused sobivad seega harva ettevõtte keeruliste vajadustega. Seepärast oleme kogunud teadmisi paljude valdkondade projektidest ja kasutame neid nõustamise pakkumisel. Nii arendame välja energialahendused, mis sobivad ideaalselt iga kliendi individuaalsetele eesmärkidele.

Meie energiaeksperdid tutvuvad lähemalt laohoone tööprotsessidega.

Igaühele õige

Tehke algust

Energiaküsimuse kiirülevaatuse abil saate juba vaid mõne klikiga suuniseid, millised tehnoloogiad võiksid teie kasutusjuhtumile sobida. Linde eksperdid saavad tulemust täpsemalt analüüsida ja võtta selle sügavama nõustamise aluseks.

Energiaküsimuse kiirülevaatusesse.

Me veendume, et planeerimisel ja rakendamisel arvestatakse algusest peale kindlate teguritega nagu masinapargi suurus, võrgutaristu, tööprotsessid või tootmiseesmärgid. Olgu tegemist diislikütuse, gaasi või biokütusega, pliihappeakude, liitumioonajamite või vesinikkütuseelementidega – koos teiega selgitame välja, kas üleminek teisele energiasüsteemile tasub ennast ära ja milline lahendus sobib teie vajadustele kõige paremini. Selleks kasutame kolmeosalist nõustamisprotsessi.

1. Analüüs ja suund

Tarkvaratööriistade abil analüüsime teie lähteolukorda ja selgitame lühikese ajaga välja, millised energiasüseemid põhimõtteliselt teie ülesannete täitmiseks kõne alla tulevad.

2. Kinnitamine ja kontseptsioon

Hindame üksikasju ja anname mudelarvutuste, simulatsioonide ja mõõtmete alusel hinnangu, milline süsteem annab praktikas parimaid tulemusi.

3. Rakendamine ja optimeerimine

Kujundame kindlaks tehtud süsteemi teie konkreetsete rakenduste jaoks ja toetame teid kasutusele võtmisel ja protsessi optimeerimisel.

Meie üksikasjalik lähenemine nõustamisele

Õige energialahenduse leidmine tähendab igale ettevõttele midagi erinevat. Mõne jaoks on mõistlik oma masinapark täielikult või osaliselt uuele ajamiliigile ümber seada. Teised võivad sihipäraste meetmetega saavutada optimaalse tulemuse olemasolevast süsteemist.

Nõustamisprotsessi lähtepunkt on igal juhul tarkvaratoega suunaanalüüs. See näitab kiiresti võimalusi ja väljavaateid, mis ei olnud varem selgelt näha. Meie etapimeetod võimaldab teil jätkata nõustamisprotsessi teile olulisest punktist.

Linde tarkvaratoega suunaanalüüs näitab teile kiiresti võimalusi ja väljavaateid, kuidas oma energiasüsteeme optimeerida.

1. etapp: analüüs ja suund

Teie kliendinõustaja arutab teiega tarkvaratoega küsimustelehe alusel umbes 15 minutiga läbi kõik teie masinapargi kasutamise raamtingimused, sealhulgas teie kulude, tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse eesmärgid. Me arvestame energiasüsteemi valimisel kõigi oluliste kriteeriumidega:

 • masinapargi suurus, samuti sõidukite liik ja kandevõime
 • kasutustingimused ja -intensiivsus
 • praegune energiasüsteem
 • saadaval energiaallikad ja -taristu
 • laovarude probleemid või optimeerimispotentsiaal

Nõustamistarkvara võrdleb seda teavet kõigi saadaolevate energiasüsteemide kulude, kasutussobivuse ja heitmete andmetega. Tulemus on protsentuaalne hinnang, kui hästi kõnealused energialahendused vastavad teie kasutustingimustele ja esitatud eesmärkidele ning millised on iga lahenduse eelised ja puudused.

Koos nõustajaga saate selle tulemuse vastavalt teie eelistustele läbi arutada. Olgu tegemist jätkusuutlikkuse, kulude vähendamise või tootlikkuse tõstmisega – meie eksperdid uurivad välja kõik aspektid ja töötavad järgmiseks etapiks välja faktidel põhineva lähtekoha.

Välja vahetada või optimeerida?

Kui teie praegune seadistus vastab juba teie nõuetele, võtavad meie eksperdid ette optimeerimise – 3. sammu. Kui parim tee on üleminek muule energiasüsteemile, siis näitame teile 2. sammus, millise energiasüsteemi ja milliste komponentidega saavutate oma soovitud investeeringu tasuvuse ja CO₂ vähendamise eesmärgid.

2. samm: kinnitamine ja kontseptsioon

Uude energialahendusse investeerimise otsuse saate teha vaid üksikasjaliku kuluarvestuse alusel, millesse on kaasatud kõik mõjutegurid. Samuti on CO₂ jälgimiseks vajalikud kindlad andmed. Ka siin kasutavad meie eksperdid andmepõhist tarkvaratööriista. Sellega saate arvutada kõne alla tulevate energiakomponentide erinevate kombinatsioonide kulusid ja CO₂ heitmeid.

See arvutus võtab arvesse järgmisi andmeid.

 • Tööjõukulud, samuti energiakandjate kulud
 • Iga sõiduki tarbimis- ja heitmeväärtused*, vastava vaadeldava energiasüsteemi korral
 • Sõidukite kasutusajad, kasutusintensiivsus ja kulumisaste
 • Hoolduse ja korrashoiu, akuvahetuse, laadimise või tankimisaegade, taristu ja ruumivajaduse kulud
 • Sõidukitesse, akudesse ja laadijatesse, uude energiataristusse investeerimise kulud
 • Saadaolevate riiklike edendusmeetmete kasutamine

* Tarbimist ja heitmeid mõõdetakse iga sõidukikategooria korral TÜV Nordi poolt sertifitseeritud praktiliste töötsüklitega. Tarkvara loob nende andmete alusel kasutusel sõidukite ja energiasüsteemide võrdlemiseks mudeli.

Vajaduse korral mõõdame töötava masinapargi energiatarbimist või koondame iga sõiduki kasutusandmed. Sellega saab määrata liitiumioonakude ja laadijate vajaliku mahu ning kindlaks teha laadimisstrateegia, mis sobib optimaalselt tegelikele kasutustingimustele.

Meie nõustajad arvutavad teile välja üksikasjalikud kogukulud ja ROI teie uue energiasüsteemi jaoks – ja pakuvad teile seega otsuste tegemiseks kompetentse aluse.

3. samm: rakendamine ja optimeerimine

Kui energiasüsteem on valitud, aitame teil lahenduse töösse rakendada ja oma protsessidesse integreerida. Keskmes on seejuures eelkõige energiavarustuse, laadimiskontseptsioonide ja uue taristu juurutamise kulude optimeerimine ja kontrollimine. Kui jääte oma senise energiavormi juurde, arendame välja meetmed, et teie olemasolevat süsteemi optimeerida.

Olenevalt energiavormist on rõhuasetused erinevad.

 • Sisepõlemismootor Ka siis, kui jääte tavapärase sisepõlemismootori juurde, saame parandada teie tõstukipargi jätkusuutlikkust, minnes näiteks üle taimeõli baasil diislikütusele (HVO) või biogaasile. Lisaks võib tööprotsesside analüüsi järel olla võimalik, et masinapargi suurust saab optimeerida või teekondi lühendada.
 • Pliihappeakud. Ennast tõestanud energiasüsteem on ideaalne väiksema intensiivsusega kasutuseks. Kui valite pliihappeakud, tuleb arvestada suurema võrgukoormusega ja luua laadimistaristu võimekus. Kui pliihappeakud on juba kasutusel, võivad kõrgema efektiivsusega kaasaegsed laadijad suurendada energiatõhusust ja langetada kulusid.
 • Liitiumioonakud: Kui vahetate liitiumioonakudega sõidukitele ümber, arendame koos teiega välja sobiva laadimisstrateegia. Sest sõidukite optimaalseks võimekuseks peavad aku suurus, laadimismaht, laadimispausid ja planeeritud kasutus omavahel täpselt sobima – ka tippkoormuste vältimiseks.
 • Kütuseelement: Kütuseelementidega sõidukid ühendavad jätkusuutlikkuse ja suure kasutusvalmiduse, kuid esitavad ühtlasi suuremaid nõudeid tankimistaristule ja vesinikuvarustusele. Me aitame teid tulevase vesinikutaristu planeerimisel ja teoks tegemisel.

Liitiumioonajamite või vesiniktehnoloogiate kasutamise abimeetmed võivad tekkivaid kulusid täiendavalt vähendada.

Kasutage rahalisi toetusi, edendage jätkusuutlikkust

Meie energiaalase nõustamisklausli kindel osa on finantseerimine ja jätkusuutlikkus. Meie eksperdid arvestavad teie jaoks võimalike abimeetmetega, mida pakutakse paljudes riikides liitiumioonajamite või vesinikutehnoloogiate kasutamiseks. Nendeks meetmeteks arvutame välja CO₂ heitmete kogused, mida on võimalik uue energiasüsteemi ja optimeeritud tööprotsessidega kokku hoida.

Terviklik lahendus. Vaade protsessidele

Optimaalne energiakasutus ei ole piiratud teie sõidukite ajamisüsteemidega. Kogu masinapargi kasutamine mängib olulist rolli. Seepärast loome tõhusamateks protsessideks ning üksikksõidukite ja masinapargi maksimaalseks kasutuseks täpselt sobivad strateegiad.

Kui transporditeid saab vältida või tööstussõidukeid paremini koormata, väheneb iga üksiksõiduki energiavajadus. Iga sõiduki parem kasutus võimaldab täiendavalt vähendada kasutatava masinapargi suurust. Me aitame teil teie masinaparki optimeerida.

Nii põhiline protsessi optimeerimine, laohoone haldustarkvara ja tõstuki juhtsüsteemide kasutamine, aga ka osaline või täielik protsesside automatiseerimine võivad aidata energiatarbimist ja kulusid vähendada. Meie eksperdid annavad teile nõu materjalide sujuvaks liigutamiseks.

Linde pakub kõigile energiasüsteemidele terviklahendusi ühest kohast.

Et kõik kokku sobiks. Lahendused ühest kohast

Terviklike lahenduste partnerina pakume oma energiasüsteemidele terviklahendusi ühest kohast. Sisepõlemismootorid niikuinii, aga ka pliihappe- ja liitiumioonakud, kütteelemendisüsteemid, samuti vastavad laadijad – kõik need komponendid saate otse Lindelt. Need on seega optimaalselt vastavale sõidukile kohandatud. Selline suures mahus tehniline integreerimine parendab terviksüsteemi efektiivsust ja tagab teile kui kasutajale, et saate igast energialahendusest maksimaalse kätte.

Lugege meie energialahenduste kohta edasi siit!