See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Materjalivoo süsteemsed lahendused

Tervikpilt
Materjalivoog Linde Material Handlingu varustusega laos

Intralogistika on muutumises. Valdkonna suundumuste, nagu veebikaubandus ja toodete individualiseerimine, tõttu nõuab materjalivoog üha kiiremaid ja paindlikumaid protsesse. Tooteportfell täieneb ja kulusurve suureneb, samal ajal kui protsessietapid jagatakse üha väiksemateks osadeks. Keerukus kasvab pidevalt.

Ettevõtete ees seisab heidutav ülesanne kõik oma logistikatoimingud uuesti läbi vaadata. Appi tuleb intralogistika 4.0, mis pakub uusi võimalusi tõstukipargi võrkuühendamiseks, modulariseerimiseks ja protsessijuhtimiseks. Milline lahendus on aga parim olemasolevatele struktuuridele või nullist alustades? Selle kindlaks tegemiseks on vaja suurt protsessiteadlikkust.

See pädevus on tagatud Linde Material Handlingu kliendipõhiste süsteemilahendustega, mille aluseks on kõigi lähtetegurite analüüs ja kliendiga koos püstitatud eesmärgid. Saadud stsenaariumid kaasavad erineva automatiseerimistasemega komponente. Klientidele on see kasuks, sest uus terviklahendus integreerib optimaalselt senised protsessid, struktuurid ja varustuse. Kasutajad saavad minimaalsete investeerimisriskidega ja täpselt kohandatud materjalivoo süsteemi.

Frank Heptner, Linde Material Handlingu intralogistikalahenduste konsultatsiooni- ja projekteerimisosakonna vanemdirektor
Kasumlik ja tulevikukindel intralogistika eeldab pädevat nõustamist, mis analüüsib hetkeolukorda ja töötab selle põhjal välja individuaalsed lahendused. Linde Material Handlingu puhul saab kõik ühest kohast.

Frank Heptner, Linde Material Handlingu intralogistikalahenduste konsultatsiooni- ja projekteerimisosakonna vanemdirektor

Materjalivoog Linde Material Handlingu kaubalaos

Kaugelevaatav nõustamine

Linde pakub intralogistika terviklikuks optimeerimiseks laiapõhjalist nõustamisteenust alates analüüsimisest ja simuleerimisest kuni täiesti uute tõstukiparkide või laoruumide kavandamiseni. Eksperdid on ettevõtetele toeks ka väljatöötatud kontseptsiooni kasutusele võtmisel. Linde aitab seega optimeerida materjalivoogu tervikuna.

Kliendipõhise intralogistika kaheksa etappi

1. etapp: projekti defineerimine

Linde eksperdid täpsustavad projekti üksikasjad, piiritlevad ülesande ja seavad eesmärgid.

2. etapp: hetkeseisu fikseerimine

Nõustajad dokumenteerivad kõigi projektialuste valdkondade hetkeseisu, sh tööprotsessid ja struktuuriandmed. See hõlmab nt toote- ja laoandmeid, jõudlusandmeid, kliendi eesmärke ning ootusi.

3. etapp: analüüs

Järgmisena võetakse vaatluse alla tööprotsesside nõrgad kohad, eriti läbilasevõime, ooteajad, veamäärad ja kahjujuhtumid.

4. etapp: potentsiaali leidmine

Seejärel töötavad eksperdid välja konkreetsed parandusettepanekud, panevad paika selleks vajaliku tehnoloogia ja määratlevad sihtolukorra.

5. etapp: meetmekava

Leitud potentsiaalide alusel koostatakse kõigi vajalike struktuuri-, protsessi- ja IT-meetmete nimekiri. See hõlmab ka kuluarvestust ja ajagraafikut, mis näitab ära võimalikud säästukohad.

6. etapp: lahenduse väljatöötamine

Seejärel töötavad nõustajad üksikmeetmete alusel välja terviklikud süsteemilahendused. Jälgitakse, et lahendusi saaks sujuvalt integreerida kliendi olemasolevatesse struktuuridesse.

7. etapp: lahenduste võrdlemine

Lahenduste kontseptsioonid kantakse otsustusmaatriksisse, mis tugineb projekti peamistele parameetritele. Selle maatriksiga saab muuhulgas arvutada eeldatava investeeringutasuvuse.

8. etapp: kokkuvõte

Eksperdid hindavad maatriksi alusel süsteemilahendusi ja annavad kliendile tegutsemissoovitused

Süstemaatiline projekteerimine

Lao projekteerimine ja simuleerimine

Et uue lao toimingud kulgeks algusest peale sujuvalt ilma pudelikaelade ja ülekoormuseta, siis kasutavad Linde eksperdid projekteerimisfaasis ülevaatlikke 2D ja 3D simulatsioone. Tarkvara Stratos võimaldab kavandatava lao CAD-jooniseid importida või kopeerida. Seejärel saab seinu, riiuleid, konveiereid ja komponente muuta või lisada uusi elemente. Luuakse kõiki laoliikumisi hõlmav virtuaalne mudel, milles simuleeritakse täpselt igat detaili. Selle alusel saavad eksperdid muuhulgas leida ka sujuva materjalivoo tagamiseks vajaliku tõstukite, töötajate, vahetuste või veokirampide arvu.

Materjalivoo täiustamine

Linde juhtsüsteemid võimaldavad juhtida ja optimeerida intralogistika protsesside kõiki tahke alates kaupade vastuvõtmisest ja ladustamisest kuni tootmise varustamise, komplekteerimise ja kaupade väljaviimiseni. Warehouse Management System (WMS) annab ülevaate kõigist protsessidest, võimaldades neid pidevalt parandada. Lisaks tagab tõstukite juhtsüsteem tõstukipargi optimaalse koormatuse.

Linde Material Handlingu tõstukitega lao graafiline esitus

Kasutage laiapõhjalist oskusteavet

Soovite terviklikult optimeerida oma tööstustõstukite keerukaid materjalivooge? Kasutage Linde laiapõhjalist oskusteavet ja kogemusi.

Võtke meiega ühendust