See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.
Linde connecti funktsioonid
Kitsaste vahekäikude tõstuk kõrgriiulitega laos

Tõstukipargi haldusele esitatavad nõuded on tihti väga spetsiifilised. Igal ettevõttel on tööstustõstukite pargi kasutuskeskkond isesugune. Seetõttu saab Linde connecti funktsioonimooduleid kombineerida teie vajadustele optimaalselt vastavaks individuaalseks süsteemiks.

Connect:ac – juurdepääsukontroll

Mooduliga connect:acsaavad käitajad kontrollida oma tõstukipargi juurdepääsu. Kes millist tõstukit parajasti kasutab? Mooduliga connect:ac saate planeerida pargi kasutust.

access control – elektrooniline võti

Access control – elektrooniline võti

Mooduliga connect:ac access control saate kontrollida oma tõstukipargi juurdepääsu. Rakenduse funktsioon võimaldab aktiveerida tõstukeid PIN-koodi või RFID-kaardiga, siduda juhte tõstukitega ning hallata õigusi (nt juhiloa või nägemiskontrolli alusel).

 • välistab tõstukite omavolilise kasutuse
 • juurdepääsu reguleeritavus isiku, kehtivusaja, sõiduõiguse ja tõstuki alusel
 • tõstuki kasutamine alati tõendatav
 • juhipõhised sõiduseaded, nt kiiruse vähendamine
 • välistab võtme kaotsimineku
 • juhid käivad tõstukitega teadlikumalt ümber
 • kontaktivaba tuvastus RFID-transponderiga või klaviatuurilt sisestatava PIN-koodiga
 • saadaval ka järelpaigaldatava lahendusena

pre_op_check_tn

Pre-Op-Check App II - Pre-Shift Check per App

Nutitelefonile või tahvelarvutile saadav rakendus võimaldab tõstukit enne iga kasutuskorda kontrollida. Puudustest saab kohe pildi teha ja edastada tõstukipargi juhile. Tõstuki saab käivitada ainult siis, kui see on kontrolli edukalt läbinud ja töövalmis.

Turvalisus

 • juhi ja ümbruse suurem turvalisus, sest tõstuk on käivitatav alles pärast edukalt läbitud kontrolli
 • tõstuki seisundi läbipaistvus
 • kahjustuste ja anomaaliate fotojäädvustus

tõhusus

 • lihtne kontrollnimekirjade haldus
 • kõigi küsimuste ja vastuste koostatavus ja dokumenteeritavus
 • täielikult integreeritav moodulisse connect:desk
 • reaalajas aruandlus
 • saadaval paljudes keeltes

kasutajasõbralikkus

 • rakenduse lihtne ja ülevaatlik kasutus
 • lihtsustatud seadistamine
 • juhile lihtne (menüükasutus)
 • rakenduse automaatne värskendamine

Rakenduse Pre-op konfiguraatori ekraanikuva

Rakenduse Pre-op check konfiguraatori kontrollnimekiri

connect: pre-op checki küsimused koostatakse connect:ac pre-op checki konfiguraatori kontrollnimekirja kaudu. Tõstukipargi juht koostab konfiguraatori kontrollnimekirja (Checklist Configurator) abil tõstuki kontrolliks vajalike küsimuste loendi. Tõstukipargi juht saab eri keeltes koostada kõikvõimalikke küsimusi vastusevariantidega jah või ei. Iga küsimuse puhul tuleb vastuse mõju defineerida: edasi järgmise küsimuse juurde, aktiveerige tõstuk, tehte foto või blokeerige tõstuk.

Käituse eelse kontrolli täieliku või osalise ebaõnnestumise korral saadetakse tõstukipargi juhile raport. Raporti küsimused ja vastused on tõstuki- ja pargijuhi keeles.

connect:dt – tõstukiandmed

connect:dt dokumenteerib tõstukipargi sõidukite kasutuse. Kas tõstukit kasutati palju või oli see tihti jõude? Kas oli õnnetusi? Kas tõstuk on töövalmis?

Video: crash detection – elektrooniline kahjuseire

crash detection – elektrooniline kahjuseire

Kas toimus õnnetus? Kas ettevõtte territooriumil on ebatasaseid kohti? Kas mõni juht sõidab hooletult? connect:dt crash detection registreerib tõstukit kahjustada võivate tugevate põrutuste aja ja tugevuse.

 • tuvastab ettevõtte territooriumi ohukohad või põranda kahjustused
 • kuritahtlik väärkasutus või vastutustundetu sõidukäitumine omistatav üksikutele juhtidele
 • vähendab asjatundmatust kasutusest tingitud kahjusid
 • vähendab remondikulusid
 • tõstuki kahjustuste varajane tuvastamine
 • tõstukile seadistatav automaatne kiirusepiirang
 • individuaalselt seadistatav salvestuslävi
 • õnnetuste või hoonekahjude korral juht tuvastatav
 • juhid käivad tõstukitega teadlikumalt ümber
 • suurem turvalisus ettevõtte territooriumil
 • saadaval ka järelpaigaldatava lahendusena

operating hours – digitaalne sõidupäevik

operating hours – digitaalne sõidupäevik

Kas tõstukit kasutatakse harva? Kas see ületab liisingupartneriga algselt kokkulepitud töötunnid? connect:dt operating hours võimaldab tõstukipargi juhil tõstuki kasutusaega regulaarselt salvestada.

 • töötundide automaatne salvestamine ja edastus
 • edastusintervall individuaalselt seadistatav
 • töötundide käsitsi sisestamisele ei kulu aega
 • ei sega tööprotsesse
 • suurem läbipaistvus
 • parem kasutuse planeeritavus ja tõstukipargi koormatus
 • hooldusvälpade parem planeeritavus
 • tõstukite töövõimetus välditav
 • kitsaskohtade varane tuvastamine
 • tunniületuse hoiatus
 • väheneb tõstukite liigkasutus
 • võimaldab raporteid üksikute tõstukite kohta
 • andmeedastus mobiilsidega, lisataristut pole vaja
 • saadaval ka järelpaigaldatava lahendusena

Video: trouble codes – tõstuki vigade automaatedastus

trouble codes – tõstuki vigade automaatedastus

Kas kuluvosa tuleb ära vahetada? Kas tõstuk tuleb ennetava meetmena käitusest kõrvaldada? connect:dt trouble codes annab pädevat teavet ka tõstuki nende vigade kohta, mis kohe jõudlust ei pärsi.

 • väärtalitlus või kahjud varakult tuvastatavad
 • võimaldab ennetavat hooldust
 • tõstukid harvem töövõimetud
 • tõstukite parem kasutatavus
 • optimeerib hooldusprotsesse, sest remondiaeg lüheneb
 • veaallikate läbipaistvus
 • võimalik automaatteave teenindusorganisatsioonilt
 • automaatsed e-posti raportid
 • saadaval ka järelpaigaldatava lahendusena

connect:an – kasutusanalüüs

connect:an võimaldab tõstukipargi juhil oma pargi jõudlust jälgida. Kui sageli konkreetne tõstuk sõidab või tõstab? Kui palju see energiat tarbib?

Video: usage analyses – digitaalne kasutusanalüüs

usage analyses – digitaalne kasutusanalüüs

Milline on konkreetse sõiduki puhul sõitmise ja tõstmise osakaal? Kas kasutus on tõstuki jõudlusprofiiliga kooskõlas? connect:an usage analysis annab üksikasjalikke andmeid konkreetsete tõstukite ja kogu tõstukipargi koormatuse kohta.

 • tõstukite kasutatavuse ülevaade
 • näitab tõstukipargi tegelikku jõudlust
 • alakoormatud tõstukeid lihtne tuvastada
 • näitab kätte tõstukipargi optimeerimise potentsiaalid
 • vähendab uute tõstukite soetamist või asendustõstukite kasutamist
 • tõstukipargi kasutuse läbipaistvus
 • võimaldab konkreetsete juhtide käitumise kohta järeldusi teha
 • andmeedastus erinevate sidetehnoloogiatega

battery management – digitaalne akuhooldus

Kas akut hooldatakse õigesti? Kas akusid laetakse tihti liialt vara või liiga hilja? connect:an battery management analüüsib salvestatud parameetrite alusel aku seisundit ja tuvastab võimaliku väärkasutuse.

 • valest laadimisest või hooldusest tingitud kahjustuste ja võimsuskao vältimine
 • tõstukite kasutatavuse suurenemine
 • ebavajalike hooldus- ja soetuskulude vältimine
 • akuparameetrid kohe näha
 • teavitus piirväärtuste saavutamisel
 • energiatarve arvuliselt näha
 • väärkasutus konkreetse juhiga seostatav
 • harva või liigselt kasutatud akude tuvastatavus
 • suurendab juhtide energiateadlikkust

connect:zi – tsooniteadlikkus

connect:zi teeb tööstustõstukite üleilmse halduse kindlamaks ja läbipaistvamaks. Mitut tõstukit konkreetses kohas kasutatakse? Kus mingi tõstuk parajasti on?

Linde Material Handlingu moodul connect:zi Truck Mapping leiab iga üksiku tõstuki asukoha.

Truck Mapping

Linde moodul connect:zi Truck Mapping võimaldab välikasutuse tõstukeid pidevalt ja täpselt GPS-i põhiselt positsioneerida, optimeerides kogu tõstukipargi jälgimist. Linde connect:portali kaudu saavad müügiorganisatsioonid ja võrgupartnerid teeninduse ning kasutatavuse parandamise eesmärgil kuvada ja jälgida igat konkreetset tõstukit.

Linde rakendusmooduliga connect zi seadistatava kiirusepiirangu tsooni joonis

Speed Zoning

Linde moodul connect:zi Speed Zoning on järgmine samm, et tagada meie klientide lao- ja tootmisterritooriumidel suurem turvalisus. See moodul võimaldab defineerida turvatsoonid. 15 cm täpsusega kiirusepiirang suurendab hallides töötamise ohutust jalakäijate ülekäiguraja ligiduses, laiadel aladel, ristmikul või kitsastes vahekäikudes.

Sõidukipargi halduse logistika

Tarkvara Linde connect annab sõidukipargi operaatoritele kogu tõhusaks ja turvaliseks pargihalduseks vajaliku teabe.

Ülevaade

Riistvara

Linde connecti riistvarakomponendid ühendavad tõstukipargi, andmepangad ja tarkvara.

Ülevaade

Tarkvara

Tarkvaraga Linde connect saab tõstukipargi kõigile andmetele juurde.

Ülevaade