See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Tehnoloogia ja uuendused

Tulevikku suunatud logistikalahendused
Linde logistikalahendused on mõeldud kaasaegse tootmise muutunud kasutusnõuetele.

Materjalivoo uus mõtestamine

Võrgustunud tööstuses teevad inimene ja masin koostööd rohkem kui kunagi varem. Kui kauba- ja materjalivoogusid juhitakse digitaalselt ja kaubad jõuavad sihtkohta täisautomaatselt, annab nutikas logistika ettevõtte kasumisse otsustava panuse. Linde Material Handling kujundab sellist tulevikku juba praegu. Linde Material Handlingu insenerid ja tehnikud töötavad ettevõtte rajajatele omase leidlikkusega välja tõhusaid lahendusi intralogistika tööülesannete jaoks. Klientide ja juhtide nõudmisi sügavalt mõistes seatakse tavaline lähenemine küsimuse alla. Tootlikkuse, turvalisuse ja ergonoomilisuse kolmkõlas tekkivad tehnilised uuendused, sõidukipargi halduse uued lähenemised ning teenindusmudelid, mis tagavad kasutajatele kestvad konkurentsieelised.

Reverse Assist Camera (tagurduskaamera)

Kaamerapõhine abisüsteem Reverse Assist Camera kasutab tehisintellekti, et hoiatada tõstukijuhte inimestega kokkupõrgete eest ja vähendada sõiduki kiirust.

Loe lisaks

Linde Door Control

Linde Door Controliga on tõstukite ja kiirväravate vahelised kokkupõrked minevik. Värava juhtimine kaitseb läbisõidul ja säästab kulusid.

Loe lisaks

Jalakäijate ohutusvest maksimaalse ohutuse tagamiseks

Jalakäijate ohutusvest hoiatab kandjat varakult vibratsiooni, valgus- ja helisignaaliga ohtude eest ja hoolitseb suurema ohutuse eest.

Loe lisaks

Nutikas laadimishaldus

connect:chargeriga pakub Linde Material Handling kulutõhusat ja nutikat lahendust elektriliste tööstusveokite laadimise juhtimiseks.

Loe lisaks

Optimaalne mast, optimaalne juhitavus

Linde tagab lükandmastiga virnastajate R14 – R25 uue HD-lükandmastiga parema nähtavuse, suurema tõstekõrguse ja jääkkandevõime ning parema stabiilsuse.

Loe lisaks

Uuenduslik juhtimiskontseptsioon Linde Steer Control

Linde Steer Control on revolutsiooniline tõstukijuhtimise kontseptsioon. Tavalise rooli asendab minirool või juhtkang.

Loe lisaks

Linde Motion Detection

Abisüsteem Linde Motion Detection tuvastab kahveltõstuki taga liikumise, hoiatab juhti ja väldib sellega õnnetusi.

Loe lisaks

Uuenduslik riiulite otsasõidukaitse

Linde Rack Protection Sensor pidurdab riiulile lähenedes automaatselt, hoides ära kokkupõrked ja kahjustused.

Loe lisaks

Linde multifunktsionaalne hoob

Linde multifunktsionaalne hoob on kõiki juhtfunktsioone koondav inimese ja masina vaheline uus liides, mis tagab ideaalse ergonoomilisuse ja optimaalse kasutatavuse.

Loe lisaks

Ohutult läbi kitsa vahekäigu

Linde vahekäigu ohutusabiline (Gangsicherheitsassistent, GSA) aitab laokeskkonna kahjusid vähendada sellega, et tõstuk kohandab oma liikumise laokeskkonnale.

Loe lisaks

Linde Warehouse Navigation

Kitsaste vahekäikudega ladu oma ahtate teede ja suurte tõstekõrgustega on ettevõttele odav, kuid nõuab tõstukitelt ja juhtidelt palju. Abiks on oluliselt tootlikkust parandav Linde Warehouse Navigation.

Loe lisaks

Turvalise kaubakäitluse abiline

Linde Load Management Advanced teeb kõrglaotõstukiga toimuva koormakäitluse lihtsaks ja ohutuks. Süsteem annab juhile suurel värviekraanil selgeid optilisi ja akustilisi hoiatussignaale. Kui koorma tegelik raskus ületab maksimaalse kandejõu, siis läheb tõstefunktsioon kohe automaatselt lukku.

Loe lisaks

Tellimuste ja sõitude kiire koordineerimine

Linde Truck Call lihtsustab sõidukipargi siseste sõidutellimuste määramist ja kiirendab tunduvalt sõidukipargi halduri ja juhtide vahelist sidepidamist.

Loe lisaks

Active Stability Control

Väga kitsaste koridoride tõstukid K teevad oma tööd suurtel kõrgustel, kus vahekäigud on kitsad ja vahemaad riiuliteni täpselt arvutatud. Laopõranda kõik väikesed ebatasasused võivad osutuda probleemiks. Linde Material Handling pakub K-tõstuki jaoks abisüsteemi Active Stability Control näol uuenduslikku lahendust.

Loe lisaks

Linde TruckSpot

Kitsaste riiulivahede, halva nähtavusega ristmike ja alade tõttu on jalakäijatel tihti raske tagurdavat tõstukit õigeaegselt märgata. Optiline hoiatuslahendus Linde TruckSpot annab lähenevast tõstukist märku valgussignaaliga.

Loe lisaks

Linde VertiLight ja Linde LED-ribad

Tööstuslike tõstukitega töötamise turvalisuse ja tõhususe oluliseks eelduseks on õige valgus õigel ajal. Linde Material Handling pakub Linde VertiLighti ja Linde LED-ribadega kaht uudset valguskontseptsiooni.

Loe lisaks

Linde Safety Scan

Turvalisus on ettevõttesisese inim- ja tõstukiliikluse tootlikkuse tähtis tegur. Linde Safety Scan võimaldab ettevõttesisese liikluse turvariske jätkusuutlikult maandada.

Loe lisaks

Linde Safety Guard

Tööstuslike tõstukite tööpiirkonnas tekkib keerukas inimeste ja masinate virvarr. Linde Safety Guard on tõstuki vahetus ümbruses tõstukijuhtide ja jalakäijate turvalisust suurendav uudne abisüsteem.

Loe lisaks

Uus vesinikujõud

Vesinik mängib tähtsat rolli tuleviku energiaallikate kombinatsioonis. Linde Material Handling pakub paljudele sõidukitele tipptasemel kütuseelemendi tehnoloogiat.

Loe lisaks

Energiasüsteem nii tänase kui homse logistika jaoks

Tööstuslike tõstukite sektor on juba pikka aega elektrimobiilsuse teerajaja. Väljakutseks on tõstuki sama hea kasutatavus kui sisepõlemismootoriga tõstukite puhul. Siin tulevad mängu Linde Li-ION-tehnoloogia tugevused.

Loe lisaks

Linde Safety Pilot

Linde Material Handlingu Safety Piloti kasutamine aitab vastukaaluga tõstukite ümberminekut suuresti vältida.

Loe lisaks

Dynamic Mast Control (Masti dünaamiline juhtimine)

Linde Material Handlingu lükandmastiga virnastajate juhiabisüsteem Dynamic Mast Control tagab tänu väiksemale kõikumisele suurema turvalisuse ja efektiivsuse.

Loe lisaks

Pööratav juhitöökoht ja kabiin

Vaba nähtavus ka tagurdamisel, ilma kaela väänamata: pööratav töökoht võtab kahveltõstuki juhi seljalt koormuse. Mis on juhile hea, see parandab ka tööprotsessi.

Loe lisaks

Linde BlueSpot™

Linde BlueSpot™ liikumistee hoiatussüsteem suurendab turvalisust töötamise ajal, kuna LED-tuli muudab tõstuki helivabalt märgatavaks.

Loe lisaks