See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Tõstukipargi haldus connect:deskiga

Kõik andmed silma all
Tõstukipargi juht kasutab arvutis tarkvara connect

Tarkvara connect: tagab teile ülevaatliku ligipääsu oma tõstukipargi kõigile andmetele. Sellega saab hallata tõstuki- ja juhiandmeid ning hõlpsalt aruandeid koostada.

connect:desk – tõstukipargi haldustarkvara

connect:desk on kogu tõstukipargi halduse keskne moodul, võimaldades hallata tõstukeid ja juhte, planeerida pargi kasutust, analüüsida tõstukiandmeid ning planeerida hooldust. Tarkvara on kasutussõbralik, sobides nii kogenud tõstukipargi juhtidele kui ajutistele kasutajatele, kes kasutavad vaid üksikuid funktsioone.

Tarkvara versioonid:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Sobiv taristu

Iga taristu ja tõstukipargi jaoks on saadaval optimaalne andmeedastustehnoloogia – nii Bluetoothi, WiFi kui mobiilside. Kõik kolm varianti töötavad taustal automaatselt, ilma et tõstuki- või pargijuht peaks sekkuma. Eri edastusviise saab ka tõstukipargi siseselt kombineerida.

Bluetooth

Kui tõstuk on sünkroniseerimispunkti levialas, aktiveeritakse ja edastatakse andmed Bluetoothiga automaatselt.

Teie eeliste ülevaade

 • WiFi-võrku pole vaja pääseda
 • Kulutõhus, sest moodul on enamasti juba tehases paigaldatud. Ettevõtte territooriumil piisab vaid mõnest sünkroniseerimispunktist.
 • Andmete turvalisus: andmed ei lähe ettevõttest välja, mis tagab kasutajale täieliku kontrolli.

Tõstuk

 • Järelpaigalduskomplekt. Vanematele Bluetoothita tõstukitele on saadaval Bluetoothi järelpaigalduskomplekt. See on tellitav kesksest varuosalaost Kahlis.

Kohapealne taristu

 • Sünkroniseerimispunktid paigaldatakse tehases kohtadesse, kuhu tõstukid regulaarselt sattuvad – nt laadimisjaamadesse, liiklussõlmpunktidesse või parkimiskohtadesse.

WiFi

WiFi-võrgus olles edastatakse tõstuki andmed vahetult andmepanka.

Teie eeliste ülevaade

 • Andmete turvalisus: andmed ei lähe ettevõttest välja, mis tagab kasutajale täieliku kontrolli.
 • Uut taristut pole vaja. connect: kasutab ettevõtte olemasolevat WiFi-võrku.
 • Andmete värskus: levi laia katvuse tõttu on andmeedastus kiire, mistõttu connect:deskis on värsked andmed.
 • Autentimise algoritmid ja IT-standardid: autentimine turvaprotokollidega WPA2 (salasõna) või WPA2-Enterprise (sertifikaat) vastab standarditele ja on turvaline.

Tõstuk

 • Tõstuk peab olema varustatud WiFi-mooduliga, saadaval järelpaigalduskomplektina.

Kohapealne taristu

 • Esmakordse kasutuselevõtu teevad connecti: eksperdid kohapeal.
 • WiFi-edastuse kasutamiseks on vaja ettevõtte IT-osakonna koostööd.

Mobiilside

Andmete edastamine andmepanka toimub mobiilsidevõrgu kaudu.

Teie eeliste ülevaade

 • Taristut pole vaja. Erinevalt Bluetoothist või WiFi-st pole andmete edastamiseks ettevõtte territooriumile vaja riistvara.
 • Sobib sise- ja välitingimustesse. Tõstukite andmeedastus võib toimuda nii sise- kui välialadel. Ühenduse stabiilsus oleneb mobiilside operaatori võrgust.
 • Kiire ja lihtne paigaldus: vanematele tõstukitele on saadaval hõlpsalt järelpaigaldatav andmemoodul.

Tõstuk

 • Peaaegu kõigile uutele tõstukitele saab tehasest tellida online-mooduli.
 • Vanematele tõstukitele on paljude seeriate puhul olemas hõlpsalt monteeritav järelpaigalduskomplekt.

Kohapealne taristu

 • Andmeedastus ei nõua täiendavat taristut, nagu sünkroniseerimispunke või WiFi kuumkohti.

Raportid ja analüüsid

connect:deskiga tagatud läbipaistvus

Tarkvara connect:desk võimaldab tõstukipargi põhjalikele andmetele tuginedes koostada tõstukipargi, üksikute alade, tõstukite või juhtide kohta umbes 30 interaktiivset aruannet. Andmed esitatakse ülevaatlike diagrammide ja tabelitena. Nii on tõstukipargi juhtidel täpselt teada, kes, millal ja kuidas mingit tõstukit kasutas.

Raportid on neljas kategoorias.

 • Logiraamat:kõigi salvestatud sündmuste loend üksikute tõstukite lõikes
 • Kasutus:kõigi tõstukite kasutuse ja koormatuse ülevaade
 • Teenindus:kõigi tõstukite teenindus- ja hooldustähtajad
 • Koordinatsioon: kõigi tõstukite kasutuse ja koormatuse ülevaade

Tähtsamate aruannete ülevaade

Linde tõstukipargi haldustarkvara tõenduspäevik

Tõenduspäevik

Siit on näha, kes, millal ja millist tõstukit kasutas. Selleks salvestatakse iga juhi ja tõstuki kohta sisse- ja väljalogimise ajad. Konkreetseid sündmusi ja õnnetusi saab alati üheselt seostada.

Põrutusnäitajate ekraanikuva

Põrutused

Põrutusnäitajad aitavad teada saada juhi poolt nt kokkupõrke või löökaugu tagajärjel tõstukile tekitatud põrutuse aja. See suurendab juhtide vastutustunnet.

Tõstukikasutuse ekraanikuva

Tõstukikasutus

Siit saab üksikasjalikku teavet, kuidas konkreetset tõstukit kasutatakse. Kui kaua on juht sisse logitud? Milline on sõitmise ja tõstmise vaheline ajajaotus?

Hooldusaruande ekraanikuva

Hooldusaruanne

Siit saate ülevaate oma pargi tõstukite kõigi eelseisvate hooldus- ja teenindusaegade kohta. See hõlbustab tunduvalt aegade planeerimist. Lisaks saate hooldusaegu sidudes oma kulusid kärpida.

Koormatuse tulemuste ekraanikuva

Koormatus

See aruanne on abiks tõstukipargi optimeerimisel. Siin on näha, kui kaua tõstukeid kasutatakse ja kas mõni neist on üldse jõude. Analüüsida saab kogu tõstukiparki või üksikuid tõstukeid.

Tõstukite jaotuse ekraanikuva

Tõstukite jaotus

Siin saate kiirelt ülevaate tõstukipargi koosseisust tootja, tõstukitüübi või muude kriteeriumide lõikes.

Sõidukipargi halduse logistika

Tarkvara Linde connect annab sõidukipargi operaatoritele kogu tõhusaks ja turvaliseks pargihalduseks vajaliku teabe.

Ülevaade

Riistvara

Linde connecti riistvarakomponendid ühendavad tõstukipargi, andmepangad ja tarkvara.

Riistvara