See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Logistilised rongid

Nüüdisaegse tootmisega sünkroonis
Linde logistilised rongid tootmishallis

Moodulkonstruktsiooniga, paindlikud ja ökonoomsed

Nüüdisaegne tööstuslik tootmine sõltub materjali õigeaegselt ja õiges järjekorras koosteliinidele transportivatest optimaalselt kooskõlastatud protsessidest. Seega on tootmise materjalivoog saanud väga oluliseks majandusteguriks. Linde Material Handlingu logistilised rongid LT10 – LT20 pakuvad klientide spetsiifilistele vajadustele kohandatud lahendusi, et pikemate vahemaadega seotud ettevõttesisene järjestatud materjalitarne oleks võimalikult tõhus ja paindlik. Tõstukite ja laotehnika seadmete portfelli täiendavad logistilised rongid, mis koosnevad vedukist ning erinevatest haagistest, et vedada aluskärudel või muid kaubaaluseid. Neile võib peale panna kuni 2000 kg haagise kohta ja nende kasutus õigustab end ettevõttesiseste veolõikude korral alates 150 m, sest võrreldes üksikveostega saab sihtkohta vedada märksa rohkem ja kiiremini. Linde logistiliste rongide tõhusus avaldub ka selles, et need võimaldavad materjalivoogu standardiseerida ja parandada inimeste ning materjali turvalisust. Lisaks on haagisemoodulid paindlikult kasutatavad kõikvõimalike koormate ja kaupadele transportimiseks alates kaubaalustest ja võrkkorvidest kuni üksikkonteineriteni. Linde logistiliste rongide kõiki mudeleid iseloomustab suur ümberminekukindlus, sõiduraja hoidmine ja väike pöörderaadius.

Linde logistiline rong suurendab tõhusust

Märksõnaks käitlustõhusus

Linde logistiliste rongide põhieelisteks on kiire ja täpne käitlus ning haagisemoodulite kiire kohandatavus kõigile ettevõttes transporditavatele kaubaliikidele. Kuna kõik haagisemoodulid on minimaalse pöörderaadiusega, saab neid kasutada ka väga kitsas ruumis. Linde logistilised rongid töötavad mitmekülgse laadimisraamiga, mille tõstemehhaanika tõstab ratastel kaubaalused enne vedu üles ja viib pärast kohaletoimetamist mahalaadimiseks alla. Tänu sellele pole materjalivedu Linde logistiliste rongidega mitte üksnes tõhus ja kiire, vaid ka turvalisem ja energiasäästlikum kui üksikveod.

Koostepaindlikkus

Erinevad ja vabalt kombineeritavad haagised võimaldavad hõlpsalt ja kiirelt vedada kõiki ettevõttes tavaliselt kasutatavate mõõtmetega kaupu või konteinereid. Neile saab laadida erinevaid kärusid ja ratastel aluseid, mis kindlustatakse standardselt mehaanilise koormalukustusega.

Linde Material Handlingu logistilised rongid LT10 – LT20

Turvalisus ja ergonoomilisus

Üksikvedudega käib tihti kaasas kitsaste ruumioludega tootmiskeskkonna suur liiklustihedus. Lisaks juhi enda turvalise sõidu tagamisele, väheneb tootmisega seotud sõitude ja kohtumiste arv. Peale selle sõidab logistiline rong vaid ühes suunas ega pea peale- ja mahalaadimiseks manööverdama ega pöörama, mistõttu on vaja vähem ruumi. Kuna koormad on juhi taga ja raami lukustatud, saab ta vaba ringvaatega sõitmisele keskenduda. Käivituslukuga kaitstud rong ei saa hakata liikuma enne, kui kõik koormaraamid on üles tõstetud. Need veorongimudelid on iga materjalitarneahela tõhusaks lüliks ka tänu põrandatasandil peale- ja mahalaadimisele ning sisselükkamise järel automaatselt sulguvale koormalukustile. Veduk on varustatud kurvides automaatselt kiirust vähendava juhiabiga. Linde logistiliste rongide kõik haagisemoodulid omavahel ja vedukiga ühendatud andmekaabli kaudu. See võimaldab kõiki haagiste tõstefunktsioone juhikohalt tsentraalselt juhtida. Ekraanilt on kohe näha, kas kõik koormaraamid on veoks üles tõstetud.

Täpne juhtimine ja hõlbus käitlus

Haagiste kõigi rataste juhtimine võimaldab logistilisi ronge väga täpselt juhtida. Tänu sellele saab isegi nelja haagisega rong sõita tootmisliinide vahelises kitsas ruumis minimaalse pöörderaadiusega. Linde logistiliste rongide haagisemudelite rataste paiknemine kallutustelgedel võimaldab koormaid väga säästvalt transportida. Spetsiaalne sildraamiga haagis võimaldab veetavat kaupa mõlemalt poolt peale ja maha laadida. Lükatav kesktugi võimaldab paindlikku erimõõtmeliste pakenditega koormakäitlust. Kõigil haagistel on täpne ja vaikne tõstemehhanism, mis võimaldab veetava koorma sujuvalt üles tõsta.

Tulevikukindlad

Linde logistilised rongid on tulevikukindlad. Digitaalselt juhitavates tootmisprotsessides suurenevad materjalilogistika täpsusele esitatavad nõuded. Nõutud on võrkuühendatud logistikakontseptsioonid, kus masinad, kaubad ja transpordisüsteemid kaupade võimalikult tõhusaks transportimiseks omavahel suhtlevad. Järgmiseks etapiks on tehasehallides autonoomselt liikuvad tsentraalselt juhitavad logistilised rongid. Linde logistilised rongid on juba praegu varustatud võimekate andurite, täiturite ja juhtseadmetega, et vastavaid lahendusi oleks võimalik kasutada. Linde veorongide juhtimissüsteem koordineerib sõidutellimusi ja kaardistab juhtidele optimaalsed marsruudid. Tarkvara esipaneel kuvab kohe kogu olulise teabe ja võimaldab protsesse optimeerimiseks analüüsida.

Viiekordselt jõudsamad

Tõhusamad

Linde logistilised rongid on tõhusad, sest võimaldavad korraga peale võtta ja vedada suuri koguseid. Seetõttu sobivad need ideaalselt tootmisliinide järjestatud tarneks.

Turvalisemad

Linde logistiliste rongide käivituslukk tagab turvalisuse. Rongi liikumahakkamiseks peavad haagisemoodulite kõik koormaraamid olema üles tõstetud.

Säästlikumad

Kuna logistilistele rongidele saab korraga peale panna kuni 8000 kg materjali, on need ettevõttesiseses logistikas eriti säästlik veovariant.

Säästvamad

Linde logistiliste rongide valikvarustusse kuuluv vedrustus ja sujuv tõstemehhanism tagab ettevõttesisese säästva koormaveo.

Mugavamad

Linde logistiliste rongide töökoht on maksimaalse mugavusega. Erinevate haagiste tõstemehhanisme saab aktiveerida jalglülitiga.

Rätsepatööna tellitavad sõidukid

Linde iga logistiline rong on isesugune. Kõik kolm mudelit standardvarustuse kõrval saadaval ka valikulise lisavarustusega (sh erinevatele haagistele mõeldud valikuline ilmastikukaitse, valikulised lukustused ja tuled). Võimalik on ka paindlik vastutulek erinevatele klientide kaubaalustega seotud vajadustele. Erivarustusena on saadaval Linde-punasest erinev värvkate.