See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.
 • 0 - 2000 (kg)
 • 0 - 6216 (mm)

Product Overview L14 – L20 AP

Vibratsioonisummutusega platvorm

Kiire ja mugav ladustamine keskmistes tõstekõrgustes

Mitmekülgselt kasutatavad virnastajad L14 – L20 AP tagavad tõhusad ja kiired laotoimingud. 2,3 kW vahelduvvoolumootoriga tõstuki maksimumkiirus allalükatud platvormi korral on 10 km/h. Kandevõime on kuni 2000 kg. Kõik juhtimiselemendid on juhtsanga peas ja võimaldavad virnastaja intuitiivset kasutust. Elektrilise servojuhtimise tõttu ei pea juhtimiseks jõudu pingutama. Linde Load Controliga on iga koormakäitlus tundlik ja täpne. Valikuliselt on tõstukil ka Linde Load Management, mis arvutab koorma tegeliku kaalu ja kõrguse.

Omadused

Turvalisus

Kui juht vajutab hädaseiskamise nuppu või lahkub platvormilt, peatub tõstuk kohe. Tõstuk pidurdab automaatselt ka sõidulüliti vabastamisel. Juhi ohutuse seisukohalt on oluline ka valikuline Linde Load Management. See hoiatab juhti, kui pealevõetud koorem ületab virnastaja nimikandevõime. Linde-Curve-Assistent kohandab kurvides tempot ja aitab vältida ohtlikke olukordi. Vedrustusega platvorm võimaldab juhil ka kiirema sõidu korral kindlalt seista.

 • Väljalükatavate kaitselookadega vedruplatvorm
 • Linde-Curve-Assistent sõidukiiruse kohandamiseks
 • Linde Load Management hoiatab nimikandevõime ületamisel

Ergonoomilisus

Virnastajate L14 – L20 AP vedrustusega platvorm moodustab külglookade ja juhtsanga peaga ühtse terviku. See konstruktsioon vähendab juhi kehale ülekanduvat vibratsiooni. Tööd hõlbustab ka paindlik seisuplatvorm, mille kokkulükkamisel saab kasutada kaasaskäigu režiimi. Komplekteerimisega seotud peale- ja mahaminek jääb ära. Kõik juhtimiselemendid on ergonoomiliselt paigutatud ja hõlpsalt käepärast.

 • Kokkulükatavad loogad ja platvorm kaasaskäigu režiimiks
 • Vedrustusega platvorm vähendab vibratsiooni
 • Ergonoomiliselt paigutatud juhtimiselemendid hõlpsaks ja tõhusaks töötamiseks
 • Linde Load Control täpseks koormakäitluseks

Käitlus

Suure pöördemomendiga 2,3 kW vahelduvvooluajami mootoriga tõstuk liigub kitsaste vahekäikudega laos kuni 10 km/h. Kandevõime on kuni 1400–2000 kg. Tugev raam tagab tõstuki suure jääkkandevõime. Linde Load Controliga käib iga käitlustoiming väga täpselt. Funktsioon Soft Landing kaitseb kahvlit ja koormat järsu seiskamise eest lõppasendisse jõudes.

 • Suure pöördemomendiga, kapseldatud 2,3 kW vahelduvvoolumootor
 • Masti tõstmine ülesviidud juhtsanga korral funktsiooniga Linde SafetyLift
 • Tundlik ja täpne koormakäitlus Linde Load Controliga
 • Soft-Landing koorma sujuvaks allaviimiseks
 • Seadistatav sõidukiirus kuni 10 km/h

Hooldus

Multifunktsionaalne näidik kuvab tõstuki hetkeoleku kogu teabe alates koorma kaalust ja töötundidest kuni hooldusoleku ja aku laetusastmeni. CAN-siini tehnoloogia võimaldab hooldustehnikutel tõstuki kõigile andmetele kiirelt ligi pääseda. Tugeva konstruktsiooniga komponendid ja kapseldatud hooldusvaba vahelduvvoolumootor lühendavad tõstuki hooldusvälpasid ja vähendavad hooldus- ja käituskulusid.

 • Tugev konstruktsioon ja seadmekomponendid
 • Kapseldatud hooldusvaba vahelduvvoolumootor
 • CAN-siini tehnoloogia, tõstuki ja koorma oleku oluline teave multifunktsionaalselt näidikult

Tehnilised andmed

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Turning radius Battery voltage/rated capacity (5h)
L14AP 1,4 (t) 2844 (mm) 4/4 6/6 (8/10) km/h 1681 (mm) 24 / 250 (V)/(Ah) o. kWh
L16AP 1,6 (t) 2844 (mm) 4/4 6/6 (8/10) km/h 1681 (mm) 24 / 250 (V)/(Ah) o. kWh
L20AP 2,0 (t) 2684 (mm) 4/4 6/6 (7,5/10) km/h 1795 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh

Erivarustus

Lisatõste

Lisatõstega tagatud suur kliirens võimaldab ka tõusudel ja ebatasasel põrandal mängleva kergusega manööverdada. Lisatõstega tõstetakse vaid tõstuki koormaratta tugesid.

Külmlao versioon

Külmlao versioon tagab virnastaja täieliku töövalmiduse ja võimsuse ka temperatuuril –35 °C.

Koormakaitsevõre

Koormakaitsevõre ei lase koormal ülestõstetud koormaaluse korral taha libiseda ja juhile peale kukkuda.

Lift-Speed-Booster

Palju tõstmist nõudvateks rakendusteks on olemas valikuline funktsioon Lift-Speed-Booster. See võimaldab koormata olekus tõstekiirust 40% suurendada.

Kahvliharude Soft Landing

Enne kahvlite allaviimist pidurdatakse neid funktsiooniga Soft Landing. See võimaldab laaditud kaubal sujuvalt põrandani jõuda.

Küljelt toimuv akuvahetus

Rullikutel aku küljelt eemaldamine võimaldab kiiret vahetamist, mis on eriti tähtis töö korral mitmes vahetuses.

Erisugused tõstemastid

Erisugustele kasutusnõuetele vastamiseks on saadaval standard-, Duplex- ja Triplex-mastid. Suuremate tõstekõrguste jaoks on olemas Duplex-mast. See mast on täiendava sisemise mastiprofiiliga, mis suurendab tõstuki tõstekõrgust ligi kaks korda. Triplex-mastil on kaks üksteise sees olevat sisemist mastiprofiili. Selle tõstekõrgus vastab välismasti peaaegu kolmekordsele kõrgusele.

Küsi pakkumist