See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Nõustamine

Potentsiaalide leidmine
Linde töötaja kohapeal nõustamas

Materjalivoo valdkonnas on rohkelt väljakutseid, aga ka uusi võimalusi. Materjalivoole esitatavad uued nõuded on väga mitut laadi. Muutust mõjutavad kulusurve, mahukamad tooteportfellid või teisenenud logistikastruktuurid. Ka kavandajatel tuleb protsessi optimeerides arvestada mitmeid tegureid. Materjalivoog tuleb kavandada kiireks ja täpseks. See on saavutatav vaid terviknõustamisega.

Linde pakub selle potentsiaali tervikanalüüsiks laiapõhjalisi nõustamisteenuseid ja on teile ka kohapeal abiks.

Materjalivoo alane nõustamine

Linde Material Handling pakub oma klientidele intralogistika materjalivoo optimeerimiseks terviklahendusi.

Learn more

Tõstukipargi optimeerimine

Linde Material Handling pakub täpselt kliendile kohandatud intralogistika tõstukipargi kasutuselevõtmiseks tervikanalüüsi ja -nõustamist.

Learn more

Linde Safety Scan

Turvalisus on ettevõttesisese inim- ja tõstukiliikluse tootlikkuse tähtis tegur. Linde Safety Scan võimaldab ettevõttesisese liikluse turvariske jätkusuutlikult maandada.

Learn more