See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Tõstukipargi sisestruktuuri optimeerimine

Täpselt kliendile kohandatud tõstukipark
Linde tõstuk laos töötamas

Kogu ettevõttesisest materjalivoogu optimeerida soovija vajab täpselt kohandatud tööstustõstukite parki. Tõstukid ei tohi olla üle- ega alakasutatud, vaid koormatud võimalikult tõhusalt ja optimaalselt. Materjalivoole esitatavad nõuded muutuvad üha karmimaks, tingituna nt suurest kulusurvest ja teisenenud logistikastruktuuridest.

Kavandajad, kes tahavad olemasolevat inventari täiustada või investeerida uude tõstukiparki, peavad arvestama paljude teguritega. Tõstukite soetuskulude kõrval mõjutavad koondbilanssi ka personali-, energia- ja hoolduskulud. Materjalivoo ümberkujundamisel tuleb arvesse võtta ka hilisemaid ettevõtesiseseid muudatusi. Mis saab siis, kui muutnud töökoormuse tõttu on viie tõstuki asemel vaja vaid nelja?

Linde pakub kõigi tegurite tervikanalüüsiks laiapõhjalist nõustamist alates analüüsimisest ja simuleerimisest kuni tõstukipargi uue kontseptsioonini. Eksperdid on ettevõtetele toeks ka kontseptsiooni kasutussevõtul.

Tõstukipargi optimeerimisega seotud nõustamine

Kohapealse analüüsi käigus võtavad Linde eksperdid luubi alla kogu intralogistika ja tõstukipargi struktuuri. Ei keskenduta pelgalt sõidukitele, vaid analüüsitakse kõigi protsesside kulgu. Tõstukipargi andmeid, nagu töötunde ja sõidetud teelõike, hinnatakse analüüsimistarkvaraga. Eksperdid koostavad saadud teabe põhjal tõstukipargi uue, täpselt antud intralogistika vajadustele kohandatud kontseptsiooni. Projekteerimisfaasi järel võetakse uus kontseptsioon üheskoos kasutusele.

Linde Material Handlingu poolse tõstukipargi optimeerimise raames võtavad Linde eksperdid hetkeolukorra luubi alla ja koostavad tõstukipargi uue kontseptsiooni.

Neli sammu täiusliku tõstukipargini

1. Analüüs

Alustuseks analüüsitakse ettevõtte logistika ja tõstukipargi struktuuri. Meie eksperdid hindavad tõstukite olekut, samuti energiatarvet, koormatust, kasutamist ja hoolduskulusid. Muuhulgas kasutatakse selleks TÜV-sertifikaadiga tõhusustesti.

2. Simuleerimine

Linde planeerimis- ja simuleerimistarkvara teeb optimeerimise potentsiaalid ilmsiks. See kergendab uute laoruumide ja tõstukipargi täpset kavandamist.

3. Tõstukipargi kontseptsioon

Tõstukipargi uus kontseptsioon tagab, et õige tõstuk on õige juhiga alati õiges kohas. Lõpptulemus saadakse paljude parameetrite koosmõjul, nagu personal, tõstukipark, marsruudid ja riiulite funktsionaalsus.

4. Kasutuselevõtmine ja kontroll

Kontseptsiooni kasutuselevõtmisel on toeks meie eksperdid, kes protsesse regulaarselt jälgivad ja vajadusel kohandavad. Ülevaatusel reageeritakse ka tasuvusega seotud ja hooajalistele muutustele ning ettevõtte individuaalsetele arengutele.

Sõidukikulude täpne võrdlemine

Millist tüüpi tõstukid tekitavad materjalivoo käigus vähim kulusid nt veokite tühjendamisel, riiulitesse ladustamisel või põrandal komplekteerimisel? Linde eksperdid kasutavad nõustamisel tarkvara Fleet Plan, millega saab neile küsimustele konkreetsed vastused. Programm koostab vaid väheste sisestatud andmete põhjal kliendi olukorrast simulatsiooni ja arvutab seejärel iga sõiduki kasutuskulud, sh juhi-, energia- ja investeerimiskulud ning muud tegurid. Fleet Plan võimaldab arvutada ka kogu protsessiks vajalike sõidukite arvu ja tekkivad kogukulud.

Linde modulaarne tõstukipargi haldussüsteem connect: pakub arvukalt funktsioone juurdepääsukontrolliks, andmehalduseks, aruandluseks, kahjude seireks ja üksikasjalikuks kasutusanalüüsiks.

Tõstukipargi pidev optimeerimine

Kui tõstukipargi kontseptsioon on koostatud ja sõidukid kasutuses, siis tuleb käitust pidevalt jälgida ning vajadusel optimeerida. Appi tuleb tootepere Linde connect, mis seob tõstukid võrku ja tagab tõstukipargi juhile logistikaprotsessidest hea ülevaate. Alternatiivina saab sõlmida täisteenuslepinguid, mis võimaldavad teil keskenduda veelgi enam oma põhitegevusele. Sel juhul vastutavad kogu tõstukipargi töövalmiduse eest Linde eksperdid.

Kasutage laiapõhjalist oskusteavet

Soovite optimeerida kõiki oma tööstuslike tõstukite keerukaid materjalivooge? Kasutage Linde laiapõhjalist oskusteavet ja kogemusi.