See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Uue N20-seeria komplekteerimistõstukid

Kiire komplekteerimine
Töötajad laos Linde Material Handlingu uue N20-seeria komplekteerimistõstukiga.

Usaldusväärne kaaslane

Käsitsi komplekteerimisel on oluline töötajate keskendumine. Protsess on töömahukas ja ettevõtted aina suurema ajasurve all, sest tellimuste tarneajad peavad olema võimalikult lühikesed. Nende olude tõttu hajevil olles võib tekkida rohkem vigu. Sellega omakorda võib kaotada väärtuslikku aega ja väheneda käitlusjõudlus. Kui tellimusse satub vale toode, siis tuleb see välja vahetada, mis nõuab asjatult ressurssi. Intralogistika protsesside tõhustamine eeldab väga keskendunud töötajaid.

Kaubalao tööliste põhiseade on komplekteerimistõstuk. Kiire materjalivoo tagamiseks on Linde Material Handlingu komplekteerimistõstukite keskmes juhi vajadused. Linde Material Handlingu uus N20-seeria on konstrueeritud töötajate toetamiseks. Kõik mudelid vähendavad kehalist koormust, hõlbustades komplekteerimist. Täisvedrustusega juhiplatvorm vähendab sõiduaegseid põrutusi ja vibratsiooni. Kaubaaluseid saab alati laadida mugaval kõrgusel. Juhi ja kauba kaitseks on kasutusel mitmed kaubalao põhistele tingimustele ja juhtudele vastavad turvasüsteemid.

Kuna komplekteerimistõstukid vähendavad töötajate koormust, esineb vähem vigu ja toimingud sujuvad ladusamalt.

Vaadake N20-seeria komplekteerimistõstukite kohta rohkem teavet

Komplekteerimistõstukid. Kõigi mudelite ülevaade

Linde madalkomplekteerimistõstukeid N20 B, N20 – 25, N20 – 25 HP saab laos kasutada mitmeti.

N20 B, N20 – 25, N20 – 25 HP

Madalkomplekteerimistõstukitel on laos palju kasutusvõimalusi. Need kiirendavad olenevalt tõstuki tüübist kärmelt maksimumkiirusele 14 km/h ja kannavad kuni 2500 kilogrammiseid koormaid. Lisaks on sujuva materjalivoo tagamiseks kasutusel mitmed turvasüsteemid. Vaadake uute komplekteerimistõstukite N20 B, N20 – 25, N20 – 25 HP kohta rohkem teavet.

Linde Material Handlingu kahekorruselised komplekteerimistõstukid N20 D, N20 D HP võimaldavad kahe kaubaaluse samaaegset laadimist ja transportimist eri kõrgustel.

N20 D, N20 D HP

Võimsad kahekorruselised komplekteerimistõstukid võimaldavad kahe kaubaaluse laadimist ja transportimist eri tasanditel. Nii saab tundlikke kaupu transportida rasketest toodetest lahus. Vaadake uute komplekteerimistõstukite N20 D, N20 D HP kohta rohkem teavet.

Linde Material Handlingu komplekteerimistõstuk N16 Li kohandab kahvli asendi koorma kõrgusele.

N16 Li

See komplekteerimistõstuk on ergonoomilisuse tõeline spetsialist. Valikuline automaattõste kohandab kahvli asendi koorma kõrgusele. Nii on kaubaalus alati automaatselt optimaalsel kõrgusel. Vaadake uue komplekteerimistõstuki N16 Li kohta rohkem teavet.

Linde Material Handlingu komplekteerimistõstuk N20 LoL võimaldab samal ajal transportida kahte kaubaalust.

N20 LoL

Komplekteerimistõstuki pikad koormaõlad võimaldavad transportida kahte kaubaalust samal ajal. Üks kaubaalus veetakse vertikaalasendis kaasa ja seatakse laadimiseks ümber. Vaadake uue komplekteerimistõstuki N20 LoL kohta rohkem teavet.

Linde Material Handlingu N20-seeria komplekteerimistõstuk kaubalaos töötamas

Tõhus voog

Tempokas

Linde Material Handlingu N20-seeria tõstukid tagavad sujuva materjalivoo, hõlbustades aeglast komplekteerimistsüklit. 3 kW vahelduvvoolumootor kiirendab kärmelt tippkiiruseni, võimaldades laos tempokalt läbida ka pikemaid vahemaid. Otsesõidul tagab automaatne tsentreerimine kahe komplekteerimispunkti vahel lühema tee. Juht saab kerge pööratavusega Linde rooli käsitseda vaid ühe käega. Roolil olevad signaali, lisatõste ja sõidukäskude selged sümbolid ei tekita segadust. Intuitiivne kasutus võimaldab ka uutel töötajatel kiirelt kohaneda.

Kõik N20-seeria mudelid on valikuliselt saadavalliitiumioonakudega. Juhid saavad neid pauside ajal paindlikult vahelaadida. Sellest on abi töö korral mitmes vahetuses, sest siis ei saa tagada, et kaubalaos tõstukid oleks hommikuks täis laetud.

Linde Material Handlingu N20-seeria komplekteerimistõstukitega saab töötada muretult kahel tasandil.

Sobiv tõstuk

Riiulini jõudnud juht väljub muretult üle madala läve ja asub kaubaalustele kaupu panema. Olenevalt kauba ja tellimuse liigist sobivad erinevad N20-seeria tõstukid. Pikkade kahvlitega N20 LoL-iga saab komplekteerida kahel kaubaalusel. Tundliku kauba puhul võimaldab kahekorruseline komplekteerimistõstuk komplekteerida kahel tasandil, et miski ei saaks muljuda. Isesuguste omadustega komplekteerimistõstukid on konstrueeritud erinevate valdkondade eriomaseid nõudeid arvestades. Lisaks täiendab Linde Material Handling paindlikult tõstuki detaile ja leiab lisavarustust optimaalseks integreerimiseks olemasolevatesse sõidukiparkidesse.

Vilka töökeskkonna turvalisus

Valgus, teras ja kummi

N20-seeria kõik mudelid on valikuliselt varustatavad mittepimestavate LED-esilaternatega, mis parandavad nähtavust pimedates riiulivahedes. Linde BlueSpot™ on tulesid täiendav varajase hoiatuse süsteem. Jalakäijad ja teised juhid näevad põrandal olevat sinist noolt ja saavad mürarohkes laokeskkonnas saabuvatele tõstukitele õigeaegselt reageerida. Otsasõidu- või kokkupõrkekahjude vältimiseks on N20-seeria mudelite esiküljel tugev terasest põrkeraud. See vähendab põrutusi ning kaitseb juhti, koormat ja tõstukit. Seda võib valikuliselt täiendada kummikihiga.


Hea asend tagab hea nähtavuse

N20-seeria tõstukid on erikonstruktsiooniga. Juhikoha asend suure aku ees võimaldab juhil seista kaugel ees. Sealt on ümbrusele parem vaade ja tõstuk on rataste lühikese vahe tõttu hea manööverdatavusega.

Stabiilne asend

Tihti on vaja kiirelt järgmisse komplekteerimiskohta sõita, et kaubad kähku ära saata. Aja surve tõttu võib juhtuda, et kurv läbitakse liiga kiirelt ja kaubad libisevad kaubaaluselt maha. Seetõttu pidurdavad N20-seeria komplekteerimistõstukid kurvides automaatselt. Tõstuki ümbermineku tõkestamiseks on kõigil N20-mudelitel stabiilne neljapunktine põrandakontakt. Eriti rasket koormat kandvate suure jõudlusega mudelite kontakt on viiepunktine. Lisaks ei lase juhi taga asuv koormakaitsevõre kaubal talle peale kukkuda.

Ergonoomilisus viimse detailini

Mugavalt läbi lao

Paljude materjaliladude põrandad on ebatasased, mistõttu sõitmine komplekteerimistõstukil võib juhi korralikult läbi raputada. Selle leevendamiseks on N20-seeria komplekteerimistõstukite juhiplatvorm täisvedrustusega. See vähendab põrutusi ja vibratsiooni ning tagab juhile meeldiva sõidu. Valikvarustuse puhul on võimalik seljatoe ja rooli kõrgust reguleerida. Pikematel vahemaadel saab istme lahti lükata. Kõik vajalikud tarvikud saab ohutult ja käepäraselt panna juhikoha panipaikadesse. Multifunktsionaalse näidiku kasutajasõbraliku liidese (välja arvatud N20 B) lihtsad värvilised sümbolid annavad teavet viimase hooldusülevaatuse, hetkekiiruse ja aku laetuse kohta.

Linde Material Handlingu N20-seeria komplekteerimistõstuki N16 Li automaattõste langetab proportsionaalselt koorma suureneva kõrgusega automaatselt kahvleid.

Automaattõste

Kaubaalusel olev kaubavirn muutub iga uue tootega kõrgemaks. N16 Li valikuline automaattõste langetab proportsionaalselt koorma suureneva kõrgusega automaatselt kahvleid. Kuna tõstet pole vaja käsitsi lülitada, saab juht tarbetute katkestusteta komplekteerida alati optimaalsel kõrgusel.

Eeliste ülevaade

Tõhusus

N20-seeria mudelid kiirendavad materjalivoogu. Need kiirendavad protsesse erinevates valdkondades, toetavad optimaalselt töötajaid ja on hõlpsasti integreeritavad olemasolevatesse sõidukiparkidesse.

Turvalisus

Mitmete ohutus- ja abisüsteemide ehitus välistab laos ohtude tekkimise. N20-seeria mudelite mitmesugune varustus kaitseb juhti, kaupa ja tõstukit.

Ergonoomilisus

N20-tõstukite kõik komponendid hõlbustavad juhi tööd. Selle tulemusel jäävad töötajad tööpäeva lõpuni reipaks ja keskendunuks. See vähendab vigade tekkimist ja tagab suure käitlusjõudluse.