See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

3PL (kolmanda poole logistika)

Logistikatööstuse lahendused
Linde tõstukid laos töötamas

Tänapäevase logistikateenuse pakkujad on üleilmse kaubavoo alustugi. Seda näitab tõsiasi, et aina rohkem ettevõtteid jätab oma kaupade ladustamise ja saatmise kolmandast isikust logistikute (3PL) hooleks. Logistikasektori üks olulisemaid valdkondi on kaupade vedu punktist A punkti B ehk klassikaline transpordi- ja käitlusäri. Sama tähtis on lepinguline logistika, kus logistikud on seotud vahetult kliendi tootmisprotsessi, et täita seal erinevaid ülesandeid, nagu tootmisliinide varustamine, kauba pakkimine, ladustamine ja laialisaatmine.

Kuna nende ülesannete keerukus kasvab aasta aastalt, on 3PL-teenusepakkujate ees ühised väljakutsed, milleks on nii käitlusmahtude suurenemine, lühemad tarneajad ja kasvav kulusurve, kui ka koormatuse hooajalised kõikumised, personalinappus ja tungiv vajadus tõhusate ohutuslahenduste järele. Logistikatööstuse lähemal vaatlusel jääb silma viis valdkonda, millega 3PL-teenusepakkujad praegu maadlevad.

Loe veel

Logistikatööstuse väljakutsed

Personalinappuse leevendamine

Logistikasektor on paljudes kohtades väga personalimahukas, kuid piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu pole kerge leida. Abi võib olla nutikast automatiseerimisest.

Sõidukipargi paindlikustamine

Tellimuskoormuse suurte hooajaliste kõikumiste tõttu on ka 3PL-sektoris vaja oma sõidukiparki paindlikustada.

Suurandmete kasutamine

Paljud tänapäevased tööstuslikud tõstukid koguvad üksikasjalikke jõudlusandmeid. Kogutud andmetest saadud teave võimaldab 3PL-teenusepakkujatel oma materjalivoogu märksa tõhusamalt juhtida.

Ohutuse maksimeerimine

Logistikasektoris on suure käidavusega piirkondi, kus inimesed ja masinad töötavad väga kitsas ruumis. Spetsialiseeritud ohutuslahendused tagavad maksimaalse kaitse.

Energiatõhususe suurendamine

Tõhusa energiahalduse tagamiseks on oluline kõiki protsessiga seotud toiminguid jälgida ja optimeerida.

3PL-sektori personalinappuse leevendamine

Linde Material Handlingu tõstukid laos liikumas.

Eriti tööjõumahukas on logistkaettevõtete kaubakäitlus. Suur personalinõudlus on seotud kutsealaga, mille atraktiivsus on viimastel aastatel oluliselt vähenenud. Seetõttu on 3PL-teenusepakkujatel piisava kvalifikatsiooniga personali aina raskem leida.

Vastavate tööetappide automatiseerimine näib küll käegakatsutava lahendusena, kuid on tegelikkuses tihti raskelt teostatav. 3PL hõlmab ülikeerukaid protsesse, mis ei lase kasutada standardseid automatiseerimismeetodeid. Automatiseeritud üksiktõstukitele keskendumine pole lahendus.

Linde Material Handling arendab ja realiseerib seetõttu kliendi individuaalsetele vajadustele kohandatud automatiseeritud terviklahendusi. Meie 3PL-sektori aastakümnete pikkune kogemus aitab üksikuid protsessietappe ja kogu materjalivoogu täpselt analüüsida ning sobivate vahenditega automatiseerida. Realiseerimisel kasutame klassikalise peatöövõtja lähenemist ja juhime oma ning väliste protsessikomponentide kasutamist ise.

3PL-teenusepakkujate tõstukipargi paindlikustamine

Linde Material Handlingu rendipark tarnitakse veokitega kohale ja laaditakse maha.

Logistikasektoris esineb osalt suuri hooajalisi kõikumisi. 3PL-teenusepakkujad on seega sunnitud oma sõidukipargi suurust ja tehnilist varustust vastavalt hetkeoludele kiirelt kohandama. Kasutatakse läbiproovitud võimalusi seadmete ja tõstukite kiireks tellimiseks, vahetamiseks või tagastamiseks. Suure töövalmiduse tagamine on logistikas alati olnud määrava tähtsusega. Veebiajastu muutunud tarbimiskäitumine lisab sellele veelgi kaalu.

Linde Material Handling pakub 3PL-teenusepakkujate tõstukite kõikuva koormatuse probleemile erinevaid lahendusi. Näiteks saavad Linde kliendid kasutada oma sõidukikoosseisu lühiajaliseks suurendamiseks Euroopa suurimat lao- ja muude tõstukite rendiparki. Spetsiaalsed rendiprogrammid pakuvad põhipargile põhinevaid paindlikke lahendusi. Kliendi püsikasutuses on seejuures kindel arv tõstukeid, mis katab enamiku tema maksimumvajadusest. Vajaduse lühiajalisel suurenemisel on talle abiks lisatõstukid, mille kasutus on eelnevalt lepinguga kindlaks määratud. Sellel on tavapärase pikaajalise rendiga võrreldes eelis, et kulud suurenevad või vähenevad tegeliku vajaduse põhiselt.

Suurandmete kasutamine

Sülearvuti Linde Material Handlingu kahveltõstuki ees

Kahvel- ja laotõstukid on tihti juba tehasest tulnuna moodsate telemeetriasüsteemidega. Nende mõõteüksused koguvad üksikasjalikku teavet tõstukite võimsuse ja liikumismustrite kohta. Praegu varustab Linde Material Handling umbes 70 protsenti oma logistkaklientidele suunatud tõstukitest vastava andmekogumistehnoloogiaga.

Ettevõtteid, kes seda võimalust aktiivselt kasutavad, on siiski oluliselt vähem. See, et logistikaeksperdid kogutud andmeid tõesti analüüsivad ja hiiglasuurt tõhususpotentsiaali kasutavad, on ikka veel pigem erand kui reegel.

Seetõttu aitavad Linde eksperdid 3PL-teenusepakkujatel soovi korral ka andmeid kasutada. Nad on olemasolevatest andmetest konkreetseid tegutsemissoovitusi tuletades abiks tõstukipargi ja materjalivoo optimeerimisel. Lisaks aitavad nad parandada ohutust ja vähendada kulusid. Paljusid tegureid on võimalik arvestada ja kriitiliselt analüüsida, et tõstukikasutust parandada ja trajektooride planeerimist optimeerida, pargi suurust täpselt skaleerida ning kahjusid vältida.

3PL-sektori ohutuse maksimeerimine

Töötaja kahveltõstuki ees liikumas

Kaubakäitlus, eriti nn suurdokkimine, on tavaliselt väga närvesööv ja personalimahukas. Inimese ja masina koos töötamine kitsas ruumis viib tihti kriitiliste olukordadeni, kus võib ohtu sattuda inimeste, kaupade, sõidukite ja infrastruktuuri turvalisus.

Kahjuks juhtub ikka veel tihti tõstukite vahelisi ja inimvigastustega õnnetusi. Lisaks on lao- ja muude tõstukitega töötajad regulaarselt vibratsiooni ja müra mõjuväljas.

Linde Material Handling lahendab need probleemid nutikate abisüsteemidega, mis võimaldavad tõstuki vahetu ümbruse turvalisust oluliselt suurendada. Üks spetsiaalselt logistikasektori jaoks välja töötatud Linde Safety Guardil põhinev lahenduspakett ümbritseb tõstukid ja jalakäijad kaitsetsoonidega ning annab vastaspoolele ohtliku lähenemise korral hoiatuse. See ei aita ainult kokkupõrkeid vältida, vaid vähendada ka tagurdamisega kaasnevat pidevat hoiatussignaalide müra. Lisaks saab eriti kitsastes kohtades virtuaalsete väravatega tõstukite kiirust vähendada. Nii saab vältida kokkupõrkeid eelkõige halva nähtavusega kohtades. Optilised hoiatuslahendused, nagu Linde BlueSpot või statsionaarsed hoiatusseadmed, suurendavad ohutust veelgi.

Linde lahendused

Kaitsetsoonis

Abisüsteem Linde Safety Guard ümbritseb inimesed ja tõstukid hoiatustsoonidega ning suurendab vahetu ümbruse turvalisust.

Loe veel

Ohutusnõustaja

Linde Safety Scani struktureeritud nõustamispakkumine aitab teil ettevõttesisese liikluse ohutusriske jätkusuutlikult vähendada.

Loe veel

Nähtav ohutus

Hoiatustuli Linde BlueSpot teeb kahveltõstuki müravabalt nähtavaks ja suurendab igapäevase laotöö ohutust.

Loe veel

Alati õige valgus

Linde pakub Linde VertiLighti ja Linde LED-ribadega kahte valguskontseptsiooni, mis suurendavad tööstuslike tõstukitega töötamise ohutust ja tõhusust.

Loe veel

Energiatõhususe suurendamine

Töötaja Linde Material Handlingu kahveltõstukit laadimas

Energiatarve on paljudele logistikaettevõtetele omaette raskus. Lisaks valgustusele ja IT-le läheb suur osa voolutarbest elektriliste tööstuslike tõstukite arvele. Kuna elektritariif oleneb tiputarbimisest, on iga vahetuse lõpp kriitilise tähtsusega. Liiga paljude tõstukite samaaegsel laadimisel tõuseb tarbimine hüppeliselt ja ületab halvimal juhul senise maksimumväärtuse. Selle tagajärjel satub ettevõte järgnevaks perioodiks kõrgema tariifi alla, mistõttu energiakulud suurenevad.

Linde Material Handling pakub sellele probleemile erinevaid lahendusi. Näiteks võimaldab liitiumioonajamite kasutamine tõstukeid regulaarset vahelaadida, võimaldades energiatarbimist kasutusaja jooksul ühtlasemalt jaotada. Riist- ja tarkvarast koosnevad lahenduspaketid aitavad leida tõstukitele optimaalse laadimisjärjekorra nii liitiumioonakude, kui ka tavaliste pliihappeakude puhul. Nii saab koormustippe vältida ja voolu kogutarbimisele seatud piirväärtusi ei ületata. Linde pakub ka terviklikku energianõustamist, mille käigus Linde eksperdid analüüsivad koha kõigi tarbijate voolutarvet ja teevad konkreetseid ettepanekuid tõhususe suurendamiseks.

Linde lahendused

Li-ION-tehnoloogia

Liitiumioonajamid on elektriliste tööstuslike tõstukite uus standard. Neil on tavaliste pliihappeakudega võrreldes mitmeid eeliseid.

Loe veel

Vesinikupõhine ajam

Kliimakaitse koos kasutusmugavusega: kütuseelemendiga tõstukeid saab vesinikuga mugavalt tankida ja need ei tekita CO2 heidet.

Loe veel

Klientide näited

Partiide vaheajal vahelaadima

Paindlikud, tõhusad ja tugevad: Fritz Grupp viis oma tiheda käidavusega Heilbronni segakaubalao tööstuslike tõstukite pargi pliihappe tehnoloogialt üle moodsale liitiumioontehnoloogiale.

Loe veel

Muudetud süsteem

Kuidas kujundada oma siselogistika tõhusamaks, puhtamaks ja jätkusuutlikumaks? Saksa ekspediitorile Emons Spedition GmbH oli vastus päevselge – Großbeereni segaveoste laos mindi gaaskütusel töötavatelt tõstukitelt sihikindlalt üle liitiumioonseadmetele.

Loe veel

Kasutus, mis tagab suurema ohutuse

Nybros asuvas Smurfit Kappa LithoPacis on ohutus esmatähtis. Ettevõtte ohutusstandard on olnud alati kõrge, nüüd on selle tagatiseks abisüsteem Linde Safety Guard.

Loe veel

Schenker võtab oma tõstukipargi täieliku kontrolli alla

DB Schenkeris on tõstukipargi haldussüsteemiga Linde connect pargi üle täielik kontroll.

Loe veel