See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Sisepõlemismootoriga tõstukid

Hüdrostaatiline ajam tagab suurema teisaldusjõudluse
Linde Material Handlingu hüdrostaatilise ajamiga varustatud sisepõlemismootoriga tõstukid

Täpsed ja kiired

Kiirete käitlusprotsesside tagamiseks peavad kahveltõstukid olema täpse jõuülekande ja juhtimisega. See säästab aega ja suurendab teisaldusjõudlust. Linde Material Handling seab sisepõlemismootoriga kahveltõstukite väljatöötamisel juba kümneid aastaid tootlikkuse ja ökonoomsuse standardeid.

Hüdrostaatilise otseajami, kahe pedaaliga juhtimise ja Linde Load Controli kooskõla ning Linde tõstukite suurepärane ergonoomilisus võimaldavad, et juht saab kõiki sõidu- ja tõsteliikumisi teha igas olukorras täpselt ja kiirelt. Tänu nutikale juhtimisele ja diislil, gaasikütusel ja surumaagaasil töötavate mootorite häälestusele on piisav võimsus alati tagatud.

Linde sisepõlemismootoriga tõstukite arenduspõhimõtteks on ka läbimõeldud konstruktsioon. Kõik komponendid ja detailid on väga tugeva konstruktsiooniga, kuid tagavad optimaalse nähtavuse. Tõstuki aktiivset ja passiivset turvalisust suurendavad ka mitmed mehaanilised ja elektrilised süsteemid.

Linde sisepõlemismootoriga kahveltõstukite tooteportfell katab kandevõime vahemiku 1,4 kuni 18 tonni.

Märksõnaks hüdrostaatika

Hüdrostaatilise ajami korral paneb sisepõlemismootor tööle pumba, mis kannab suletud ringluse õlirõhu mõjul jõu üle mõlemale veoteljel olevale hüdraulikamootorile. Operaator juhib Linde kahe pedaaliga õlivoo kogust ja suunda ning vastavalt sellele kiirust ja sõidusuunda. Tõstuki sõidusuuna muutmiseks tarvitseb vaid pedaale vahetada. Tõstukit pidurdab suletud õliringlus, pidurisüsteemi pole vaja. Tarvis pole ka sidurit ega ülekannet. Seega töötab Linde hüdrostaatiline ajam astmevabalt ning täiesti ühtlaselt ja sujuvalt. Linde sisepõlemismootoritega kahveltõstukite uuenduslik jõuülekanne tagab tundlikkuse ja tõhususe.

Linde tõstuki sisepõlemismootor

Säästlik ja tugeva konstruktsiooniga kahveltõstuk

Uusima põlvkonna sisepõlemismootoriga tõstukite väljatöötamisel on silmas peetud käitluse tõhusust, töökohtade ergonoomilisust ja turvapakettide laiaulatuslikkust. Sellest tulenevalt on tõstukitel näiteks väga säästlikud mootorid. Tõstukeid saab katkestusteta kasutada palju töötunde, sest hooldusstendile tuleb nendega minna vaid harva. Hõlpsasti ligipääsetavad hooldusmoodulid tagavad hooldusprotsesside kiiruse.

Tervisesäästlik töötamine

Kuna tõstukite väljatöötajate lähtekohaks on juht, siis on ülimaks põhimõtteks ergonoomilisus. Seda ilmestavad nt reguleeritavad käetoed ja mugavad, selgasäästvad istmed. Telgede, masti ja kallutussilindrite kummilaagrid ning mugavad istmed leevendavad juhile ülekanduvat vibratsiooni.

Oluline on ka Linde Load Control koos kahe pedaaliga juhtimisega. Operaator juhib jalgadega sõidufunktsioone ja sõrmeotstega tõstefunktsioone. Selline kasutuskontseptsioon vähendab tarbetuid liigutusi, mistõttu juhid töötavad kauem reipana.

Tõstuki turvalisus

Juhi ja koorma turvalisus on kõigi kahveltõstukite puhul tagatud mitmete teguritega, nt väga hea nähtavuse, abisüsteemide ja mitmete ehituslike kaitseelementidega – alates kuni viie tonnise kandevõimega mudelite Linde Protector Frame kaitseraamist kuni rasketõstukite optimeeritud vaadet tagava vastukaaluni. Seega tagavad sisepõlemismootoriga tõstukid oma juhile ja ümbrusele suure turvalisuse.

Pidev edasiarendamine

Linde Material Handlingu põhihoiakuks on pidev optimeerimine. Näiteks on hüdrostaatilist ajamit paljude aastate vältel üha täiustatud, mille käigus on sisepõlemismootoriga tõstukite tõhusust ja keskkonnasõbralikkust pidevalt parandatud. Sihiks on suur töövalmidus, keskmisest parem sooritus ja maksimaalne ohutus.

Linde uuenduste oivaliseks näiteks on abisüsteemid, nagu Linde Safety Pilot, mis suurendavad käitusohutust ja tõstavad ühtlasi tootlikkust. Näiteks ei lase Engine Protection System (EPS) tekkida tõsistel mootorikahjustustel. Süsteem seirab tähtsaid mootori parameetreid, nagu õli taset või rõhku, ja hoiatab juhti ülekoormuse eest. Signaalide eiramisel lubab EPS veel ainult tigukäiku.

Tõhusam

Hüdrostaatiline ajam ja Linde Load Control võimaldavad juhil kõiki sõidu- ja mastiliikumisi juhtida täpselt ja kiirelt.

Turvalisem

Optimaalne ringvaade ja erinevad abisüsteemid tagavad argipäevade suurema tööohutuse.

Säästlikum

Linde hüdrostaatiline süsteem töötab ilma ülekande, siduri, diferentsiaali ja trummelpiduriteta. See vähendab tarbimist ja hoolduskulusid.

Tugevama konstruktsiooniga

Hüdrostaatiline otseajam ja tugeva konstruktsiooniga mootorid võimaldavad ka karmi püsikäituse korral rohkelt töötunde. Paljud komponendid ei vaja mingit hooldust.

Mugavam

Kuna kabiinide suuruse ja varustuse aluseks on autotööstuse standardid, siis on tagatud parimad eeldused kiireks ja pingevabaks töötamiseks.

Kliendile kohandatud kahveltõstukid

Iga rakendus on isesugune. Seetõttu on Lindel igas seerias erineva konstruktsiooniga variante ja palju tavapärases seeriatootmises valmistatavat lisavarustust. Sel viisil kohandatakse iga tõstuk individuaalse rakenduse tingimustele ja klient saab seadme potentsiaali täiel määral kasutada.

Klientide sellistele nõuetele, mida seeriale saadaolev lisavarustus ei kata, vastamise eest hoolitsevad müügiosakonna spetsialistid. Nad analüüsivad nõudeid ja töötavad koos arendajate ja tootmisosakonnaga välja igaks rakenduseks eriomase lahenduse.

Lisaks pakub Linde ka oma klientide kasutatud kahveltõstukite jaoks mitmesugust lisavarustust järelpaigalduseks, alates soojendusest ja kliimaseadmest* kuni integreeritud külgnihkeseadme või LED-töötuledeni. Nii saab ka olemasolevaid tõstukeid hoida alati viimasel tasemel.

* sisaldab fluoreeritud süsivesinikke