See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.
Tootlikkuse uus definitsioon
Linde väga kitsaste koridoride tõstukil töötav naine

Kulukohast kasuteguriks

Logistika on üks üleilmastunud majanduse võtmesektoreid. Digiteerimine, e-kaubandus ja nutikad tööstuse automatiseeritud tootmisvõrgustikud on vaid mõned logistikasektori kasvu vedavad tegurid. Nende kasvav tähendus logistikavaldkonnas nihutab aina enam tähelepanu keskmesse ka ettevõttesisesed materjalivood. On vaja meetodeid, mis läheks tavalisest kuluarvestusest kaugemale. Oma logistikaprotsesse jätkusuutlikult optimeerida sooviv ettevõte analüüsib, milline mõõdetav kasumipanus peitub intralogistika taga.

See on keerukas ülesanne, sest logistikas kohtuvad tööstuse neli otsustavat tulevikutrendi: digiteerimine, automatiseerimine, individualiseerimine ja uued energiasüsteemid. Sellest tulenevalt annab Linde Material Handling kasutajate käsutusse nende intralogistika tõhusust objektiivselt hinnata aitavad elutruud arvud ning ettevõttesisese materjalivoo jõudlust kestlikult suurendada aitavad tooted ja lahendused.

Mitme kaubakanduriga veotraktorid transpordivad komponendid tootmisliinile.

Linde jõudluskatsed ilmestavad tootegruppide tegelikke kasutusomadusi

Tootlikkuse mõõdetavus

Pöördkabiiniga rasketõstukid hõlbustavad suurte koormatega tagurdamist ja suurendavad tootlikkust.

Parem ergonoomilisus viib suurema tootlikkuseni

Koostöös tööstus-, ekspediitor- ja kaubandusettevõtetega töötas Linde Material Handling juba ammu välja kahveltõstukite ja laotehnoloogia kohaseid TÜV-sertifikaadiga jõudlusteste. Testide aluseks on kindlad tööprotsessid, mida eri tõstukid sarnastes tingimustes läbivad. Mõõdetakse tegelikku tarvet ja kuluvat aega. Võimalikult realistliku kogutõhususe saamiseks läbib sama tüüpi sõiduk iga tsükli kolm korda. Vastavate jõudlustestide keskmes on kahveltõstukite, kaubaaluse tõstukite ja lükandmastiga virnastajate eriomased kasutusalad. Testidega ei saa kasutajad kõrvutada pelgalt eri tööstuslike tõstukite tootlikkust. Need võimaldavad erapooletult võrrelda ka üksikute tõstukite ja terve sõidukipargi kogukulusid.

Tõhususe määrab teisaldusjõudlus

Tellimuse ergonoomiline komplekteerimine kõrgriiulitega laos. Linde V Modular.

Personalikulud on ettevõttekulude oluline tegur

Erapooletute testide tähendus ilmneb eriti selgelt teisaldusjõudluse hindamisel. Mitmed ettevõtted mõõdavad senini oma sõidukipargi tõhusust tõstuki töötundidega. Tõhus sõidu- ja transpordijõudlus jääb tihti tähelepanuta. Kulude diferentseeritud analüüsimisel saadakse tihti teised tulemused. Näiteks moodustavad personalikulud kogukuludest sageli kuni 90%. Kuna Linde tõstukite teisaldusjõudlus on konkurentide mudelitega võrreldes kuni 30 protsenti suurem, siis kahanevad vastavalt personali, energia- ja hoolduskulud. Lisaks, kui väikese tõstukipargi teisaldusjõudlus on sama, siis saavad kasutajad kokku hoida uute tõstukite investeeringute arvelt.

Tõhusus on Linde tõstukitesse sisse ehitatud

Linde lükandmastiga virnastaja elektrilised ja hüdraulilised ajamikomponendid.

Optimaalselt kohandatud komponendid vähendavad energiatarvet

Linde tõstukite tõhus töö on tagatud rea konstruktiivsete detailidega. Linde tõstukid tekitavad konkurentide sarnaste tõstukitega võrreldes oluliselt vähem müra, heiteid ja vibratsiooni. Tõstukite ergonoomiline disain hõlbustab kasutajate igapäevatööd ja kasvatab sellega tootlikkust. Vähem õnnetusi ja haiguspäevadest tingitud seisuaegu suurendab ökonoomsust. Sama kehtib ka ajamitehnika kohta. Linde tõstukite voolu- ja bensiinitarve on konkurentsitult madal. Uue põlvkonna elektritõstukitel on ainulaadne energiahaldussüsteem ja pidurdusenergia tagastus. Eriti intensiivse kasutuse puhul on mõistlik investeerida uutesse energiakontseptsioonidesse nagu Linde liitiumiiooni ja kütuseelemendi tehnoloogia. Lõpuks annab Linde tehnoloogia ka hoolduseeliseid. Paljud ajamid on enamjaolt hooldusvabad ja hooldevälbad on oluliselt pikemad kui konkurentide toodetel.

Nutikas automatiseerimine

Automatiseeritud Linde MATIC-seeria isesõitev robottraktor.

Korduvate käitlusprotsesside lahenduseks on automatiseerimine

Lisaks tõhusatele tõstukitele on materjalivoogude jõudluse suurendamiseks tähtis protsesse automatiseerida. Keerukaid, üliautomatiseeritud süsteeme ei saa siiski igas keskkonnas tõhusalt kasutada. Tarbijate üha individuaalsemate nõuete tõttu muutuvad toodete ja kaupadega samas tempos ka ettevõttesisesed protsessid. Seepärast on tarvis automatiseeritud lahendusi. Linde töötab laia sõidukivaliku, poolautomaatsete süsteemide laia pakkumise ja püsivalt paigaldatud taristut mittevajava navigatsioonitehnoloogia alusel välja tulevikukõlblikke lahendusi, mis sobivad ideaalselt kasutajate spetsiifiliste nõuetega ja kasutavad automatiseerimise potentsiaali sihipäraselt.

Teel võrgustatud sõidukipargi poole

Esipaneel, sõidukipargi juhttarkvara connect:desk.

Sõidukipargi kõigi andmete ülevaade

Intralogistika kasumipanus on tegelikult seotud kaugelt enama kui üksikute tõstukite ja protsessidega. Digitaalselt juhitavad tootmisprotsessid peavad suurendama kõigi tootmis- ja tarneahelate tõhusust, tulemuslikkust ja paindlikkust. Kaasaegne sõidukipargi haldustarkvara nagu Linde connect: aitab kasutajal tööstuslikke tõstukeid ja digitaalprotsessi võrgustada. Kasutajad saavad sensorite ja abisüsteemide andmete analüüsimisel väärt teavet, et teenindust ja hooldust optimeerida, protsesse kiirendada, muuta tööprotsessid turvalisemaks ja integreerida tõstukid ülestesse IT-protsessidesse. Linde sillutab sellega teed täisvõrgustunud logistika tulevikku.