See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde Warehouse Navigation

Sihikindlalt läbi kõrgriiulitega lao
Linde Material Handlingu kombitõstuk K kasutamine koos Linde Lagernavigationiga

Kitsaste vahekäikudega ladu oma ahtate teede ja suurte tõstekõrgustega võimaldab lattu rohkelt kaupa varuda, kuid sel kuluefektiivsel ladustamisel on oma hind: kõrged nõudmised juhile ja sõidukile. Laokohtade rohkuse tõttu on juhil lõpmata palju sihtkoordinaate. Kõiki neid laokohti meeles hoida ja võimalikult kähku kohale sõita on tohutu väljakutse. Seetõttu ladustatakse kaubaalused tihti valesse kohta.

Taoliste vigade vältimiseks ja lao tootlikkuse suurendamiseks otsivad ettevõtted lahendusi, et veaallikad kõrvaldada ja näidata juhtidele kõrgriiulite kahe punkti vahel alati kätte tõhusaim tee. Appi tuleb kitsaste vahekäikudega ladude tootlikkust oluliselt parandav Linde Warehouse Navigation

Lagernavigationiga varustatud Linde Material Handlingu kombisõiduk K kõrglaos komplekteerimas


Kaubalao navigatsioonisüsteem

Linde Warehouse Navigation suhtleb kliendi laohaldussüsteemiga WLANi vahendusel ning aitab sõidutellimusi vastu võtta ja kiirelt töödelda. Niipea kui juht on õigesse vahekäiku sisse sõitnud, juhib laonavigaator ta laohaldussüsteemi etteantud sihtkohta.

Tõstuki ekraan kuvab juhile nii tema enda kui ka järgmise sihtkauba asukoha vahekäigus. Juht kinnitab täidetud tellimuse ja edastab teabe WiFi vahendusel laohaldussüsteemile, kust saadetakse aega viitmata järgmine tellimus. Kui juht on komplektse kaubaaluse liigutamiseks kasutanud valikulist kahvlitsüklit, siis kinnitab tõstuk tellimuse täitmise automaatselt.

Oma asendi vastavas riiulite vahekäigus tuvastab tõstuk põrandasse süvistatud RFID-märgendite või riiulitele paigaldatud vöötkoodide abil. Laonavigaator arvutab nende abil kiireima ja tõhusaima marsruudi järgmise kaubani ning viib sõitmise ja tõstmise omavahel optimaalselt vastavusse.

Linde Material Handlingu Lagernavigation kasutab põrandasse paigaldatud RFID-märgendeid.
Linde Material Handlingu Lagernavigation kasutab riiulite vöötkoode
Linde Material Handlingu Lagernavigation kasutab põrandasse paigaldatud RFID-märgendeid.
Põrandasse paigaldatavad RFID-märgendid
Linde Material Handlingu Lagernavigation kasutab riiulite vöötkoode
Riiulite vöötkoodid

Riiulite vahekäigus tarvitseb juhil vaid sõiduhoob aktiveerida. Pärast seda liigub tõstuk ise sihtkohta. Komplektse kaubaaluse käitlemiseks viib laonavigaator kahvliharud automaatselt optimaalsesse asendisse, et juht saaks seejärel järgmise kaubaaluse liigutamiseks aktiveerida valikulise sisse- või väljaladustamise kahvlitsükli. Komplekteerimiseks seadub kabiin nii, et juht saab kaupa ergonoomiliselt haarata. See poolautomaatne protsess vähendab juhi koormust ja suurendab teisaldusjõudlust, sest viib positsioneerimisvead miinimumi.

Juht saab vertikaalset ja horisontaalset liikumist käsitsi korrigeerida, ilma et programmeeritud sõidutellimus katkeks. See võimaldab ebatäpselt asetatud kaubaaluseid järelpositsioneerida. Seejärel jätkatakse algse sõidutellimusega.

Tänu Linde Material Handlingu Lagernavigationi arvutatavale optimaalsele trajektoorile (sinine) saab aega säästa kuni 25%.

Kiirelt sihtkohta

Linde Material Handlingu Warehouse Navigation võimaldab kuni 25% ajasäästu ja näitab juhile kiireima tee sihtkohta (sinine).

Süsteemi eeliste ülevaade

  • Välistab väärladustamise ja väärtellimused
  • Kõigi töötajate sama suur teisaldusjõudlus
  • Täpne liikumine laokohtadesse
  • Võimaldab tõsta tootlikkust kuni 25 protsenti
  • Valikulised automaatsed kahvlitsüklid hõlbustavad tööd
  • Uued töötajad omandavad ameti kiirelt

Igal ajal töövalmis

Linde Warehouse Navigation saab kohandada igasse lattu. Seda võimaldab andmeterminali või ettevõtte laohaldussüsteemiga ühendatav tõstuki liides. Süsteemi saab programmeerida eri kõrguses hallidele ja eri pikkuses ning eri kõrguses riiulitega vahekäikudele. Laostruktuuri muutudes saab neid parameetreid kohandada ka hiljem.

Linde Warehouse Navigation saab kasutada omaette või koos vahekäigu ohutusabilisega Linde Gangsicherheitsassistenten (GSA). Vahekäigu ohutusabiline aitab vältida lao sisseseade kahjustamist, sest tõstuk ja tarkvara kohandatakse täpselt laole.

Linde Material Handlingu Lagernavigationi kasutamine kõrgriiulitega laos