See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Rack Protection Sensor

Uuenduslik riiulite otsasõidukaitse
Linde Material Handlingu Rack Protection Sensor

Laosiseste riiulikahjustuste peamiseks põhjustajaks on tööstuslikud tõstukid. Eriti ülemistel riiulitasanditel sisse ja välja ladustades peab juht keskendama kogu tähelepanu kaubaalusele. Pole lihtne samal ajal all riiuliga vahet hoida. Tihti on tagajärjeks kokkupõrked ja kahjustused, mis mõjutavad kogu riiulisüsteemi stabiilsust ning on seotud suurte remondikuludega. Nende riskide vältimiseks paigaldatakse riiulipostidele tihti kalleid otsasõidu vastaseid kaitserakiseid, mis aja jooksul otsasõitudega siiski kahjustuvad ega kaitse ka all olevat kaupa.

Märksa tõhusamaks lahenduseks on tõstukite varustamine Linde Rack Protection Sensoriga. Uuenduslik riiulikaitse on põrandatasandil juhi silmade eest ja peatab lükandmastiga virnastaja automaatselt, enne kui see riiuliga kokku põrkab. Abisüsteemiga saab ära hoida kandvate riiulipostidega ja põrandal oleva kaubaga seotud õnnetused, suurendada lao turvalisust ning säästa remondikulusid. Lisaks kergendab Rack Protection Sensor juhi tööd. Kuna ta saab täiel määral keskenduda täpsele sisse- ja väljaladustamisele, suureneb käitlusjõudlus.

Ettevõtte Sopro Bauchemie GmbH valmiskauba lao juhataja Manfred Martens
Lindest tuldi minu juurde küsima, kas saaksime midagi sellist testida: tõstukile paigaldatav kokkupõrkekaitse, mis ei lase juhil vastu riiuliraami sõita ja seda koormaratta toega kahjustada. Proovisimegi ja see sobis.

Wiesbadeni ettevõtte Sopro Bauchemie GmbH valmiskauba lao juhataja Manfred Martens

Riiulikahjustuste vältimine Linde Rack Protection Sensoriga

Rack Protection Sensori funktsioonide ülevaade

Linde Material Handlingu nutikas pidurdusabi Rack Protection Sensor

Nutikas pidurdusabi

Rack Protection Sensor aktiveerub alates kiirusest alla 5 km/h. See tuvastab takistuse 5 m raadiuses – olgu riiuliposti või alumise tasandi kaubaaluse – ja mõõdab tõstukini jäävat kaugust. Kui lükandmastiga tõstuki sõidukiirus on mõõdetud kaugusel liiga suur, peatab Rack Protection Sensor tõstuki automaatselt.

Linde Material Handlingu Rack Protection Sensori proportsionaalne pidurdamine

Proportsionaalne pidurdamine

Rack Protection Sensor pidurdab lükandmastiga tõstukit proportsionaalselt, olenevalt takistuseni jäävast kaugusest ja hetke sõidukiirusest. Sellega hoitakse ära tõstuki juhti ja koormat ohustada võiv järsk peatumine. Koormaratta tugedega saab kaubaaluseid ikka nihutada: kui andur tuvastab, et kaugus kaubaalusest on konstantne, siis Rack Protection Sensor ei pidurda.

Polariseeritud valguse andurite kasutamine Linde Material Handlingu Rack Protection Sensoriga kauguse mõõtmiseks

Polariseeritud valgusega tagatud ideaalne nähtavus

Linde Rack Protection Sensor kasutab kauguse mõõtmiseks polariseeritud valguse andureid. Need andurid on ka rasketes nähtavusoludes väga täpsed. Olenemata tehis- või loomuliku valguse värvusest on anduri punane LED-täpp hästi nähtav ja aitab keerukaid laomanöövreid tegeval juhil paremini orienteeruda.

Saksamaal Langenis asuva RUG SEMIN GmbH laojuhataja ja ohutusvolinik Khalil Miri
Lükandmastiga tõstuki juht peab siin mitu alust neljandale tasandile ladustama. Vaatab üles ega näe alla. Enamik õnnetusi nii juhtubki. Meil on vaja abilist, mis tõstuki automaatselt peataks.

Langeni ettevõtte RUG SEMIN GmbH laojuhataja ja ohutusvolinik Khalil Miri

Video Linde Material Handlingu Rack Protection Sensori kohta

Linde Rack Protection Sensori eeliste ülevaade

Turvalisus

Rack Protection Sensor aitab suurtel tõstekõrgustel laadimismanöövreid tehes turvaliselt sõita.

Kulutõhusus

Rack Protection Sensor vähendab otsasõidukahjusid ja kulutusi riiulite kaitsesüsteemidele ning kahjustunud laosüsteemide väljavahetamisele. See on järelseadmestatav vanematele mudelitele.

Täpsus

Spetsiaalsed polariseeritud valguse kaugusandurid töötavad ka kehva valgusega oludes täpselt ja on hästi nähtavad.

Jõudlus

Rack Protection Sensor pidurdab vaid siis, kui tõstuki sõidukiirus on mõõdetud kaugusel liiga suur. Andur hõlbustab seega sisse- ja väljaladustamist, muidu on tõstuki sõit vaba.