See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Uuenduslik juhtimiskontseptsioon Linde Steer Control

Tõstukijuhtimise revolutsioon
Linde Material Handlingu uuenduslik juhtimiskontseptsioon Linde Steer Control

Logistikaprotsesside tõhususe ja maksimaalse käitlusjõudluse tagamiseks on aina olulisem inimese ja kahveltõstuki sujuv koostöö. Transpordi- ja laoülesannete täitmise kiirus oleneb lisaks tõstuki jõudlusele eelkõige sõidumugavusest ja intuitiivsest kasutatavusest. Tavalise rooli asemel kasutatav Linde Material Handlingu revolutsiooniline juhtimiskontseptsioon Linde Steer Control tagab ergonoomilisuse, kasutajasõbralikkuse ja sõidumõnu uue taseme.

Tõstukikontroller: inimese ja masina vaheline liides

Linde on oma kahveltõstukite arendamisel pannud alati olulist rõhku inimese ja tõstuki vahelisele tõhusale koostööle. Keskmes on juhi töökoha kujundus. See peab tagama maksimaalse sõidu- ja kasutusmugavuse ning vähendama kehalist koormust. Eriti oluline on tõstuki juhtimine. Sellest tulenevalt on Linde tõstukid läbiproovitud kasutuskontseptsiooniga, mis hõlmab kahe pedaaliga juhtimist ja Linde Load Controli,

Linde Steer Control on saadaval järgmistele tõstukitele:

mis võimaldavad tõstukeid kasutada lihtsalt, täpselt ja intuitiivselt.

Linde Steer Control on Linde järgmine loogiline samm, et juhti ja tõstukit veel tihedamalt lõimida. See uuendus tuleb eriti kasuks intensiivkasutajatele, kes veedavad kahveltõstukis suure osa oma töövahetusest.

Täielik kontroll Material Handlingu juhtkangiga Linde Steer Control

Linde Steer Control: täielik kontroll

Linde Steer Control on täiesti uus tõstukijuhtimise tase. Uuenduslikus kontseptsioonis pole harjumuspärast rooli. Selle asemel on vasakul pool lisakäetoesse integreeritud valikuline minirool või juhtkang. Kuna pole ka roolisammast ja juhtimiseks on vaja end oluliselt vähem liigutada, annab see mitmeid eeliseid – väheneb juhi kehaline koormus ja kahvliharudele on parem vaade. Et kõik sõiduliigutused oleks võimalikult täpsed, kohandab Linde Steer Control juhtimiselementide tundlikkust automaatselt vastavalt sõidukiirusele. Seega reageerib tõstuk samale käeliigutusele olenevalt olukorrast erinevalt: mida kiiremini tõstuk sõidab, seda väiksem on rataste pöördenurk. mida väiksem on tõstuki sõidukiirus, seda suurem on rataste pöördenurk.

Täpne juhtimine: minirool või juhtkang?

Linde pakub olenevalt kahveltõstuki kasutusvaldkonnast kahte Linde Steer Controli varianti. Miniroolil ja juhtkangil on olenevalt kasutusvaldkonnast omad eelised:

Minirool

Minirooli kasutusloogika vastab tavalise rooli omale. Seetõttu omandab esmakasutaja minirooli kasutamise juhtkangiga võrreldes oluliselt kiiremini. Tavalise tõstukikasutuse korral (sõitmisest ja manööverdamisest kuni sisse- ja väljaladustamiseni) on minirool keskmise kasutaja jaoks optimaalne valik ja standardvariandina soovitatav.

Juhtkang

Juhtkangi tugevused ilmnevad spetsiaalsetes kasutustingimustes. See võimaldab kiiret ja jõulist suuna muutmist, mis on eeliseks kitsas ruumis ning lühikeste kurviliste teelõikude läbimisel. Juhtkang

juhtkangi lahtilaskmisel lähevad juhtrattad automaatselt otseasendisse tagasi. Sellest on eriti palju abi, kui juhil tuleb sõita sageli pikkadesse kitsastesse käikudesse. Automaatne otseasend on eeliseks ka koormale otse lähenemisel või seda otse lükates (nt ploki- ja joogiladudes või vanapaberi töötluses).

Tõstukiga üheks

Linde Steer Control on täienduseks kahe pedaaliga juhtimisest ja Linde Load Controlist koosnenud läbiproovitud kasutuskontseptsioonile. Kolme juhtimiskomponendi koostoimel on juhil tunne, nagu saaks ta töö ajal tõstukiga üheks. Kahe pedaaliga juhtimine võimaldab sujuvat kohaltvõttu ja sujuvat suuna muutmist. Juhi parem käsi juhib Linde Load Controli ja ühtlasi kõiki olulisi mastifunktsioone. Vasak käsi juhib Linde Steer Controliga tõstuki kõiki sõiduliigutusi.

Eriti kasuks intensiivkasutajatele

Kuna Linde Steer Control nõuab vähem juhtkäe liigutusi, paraneb oluliselt ergonoomilisus. Eriti tähtis on see füüsilise koormuse vähendamine intensiivse kasutuse korral, kui juht veedab tõstukis tunde. Suurem ergonoomilisus ja kasutajasõbralikkus suurendab ka üldist tootlikkust. Esiteks saavad juhid kauem kaebusteta ja keskendunult töötada. Teiseks väheneb ülekoormusest tingitud haigestumiste tõttu töölt puudumiste arv.

Linde Steer Controli minirool
Juhtkangiga Linde Steer Control
Linde Steer Controliga varustatud Linde Material Handlingu akutõstuk E30
Linde Steer Controli minirool
Juhtkangiga Linde Steer Control
Linde Steer Controliga varustatud Linde Material Handlingu akutõstuk E30

Täiesti uus sõidutunne

Linde Steer Control parandab tõstuki ergonoomilisi omadusi ja vähendab juhi füüsilist koormust. Ergonoomilised eelised on järgmised:

vähem käeliigutusi

Kuna tavalist rooli pole ja tõstuki kontroller on integreeritud lisakäetoesse, on juhi käsivars sõidu ajal pidevalt lõõgastunud asendis. Kõiki sõidumanöövreid juhitakse vaid kergete käeliigutustega. Käte minimaalne liikumisraadius vähendab eriti õlgade ja küünarnukkide pinget, mis suurendab märgatavalt kasutusmugavust.

Vähem väsimust

Kuna kahveltõstuki juhtimine nõuab oluliselt vähem käeliigutusi, ennetab see väsimust ja juhtkäe poolset ülekoormust. Eriti annab see tunda intensiivkasutajate puhul, kes veedavad põhiosa oma tööajast tõstukis. Ka sagedast manööverdamisest tingitud kehaline koormus on minimaalne. Olenemata rakendusest saavad juhid kogu vahetuse jooksul keskendunult ja häirimatult töötada ning hoida oma käitlusjõudluse püsivalt kõrgel tasemel.

Väiksem kognitiivne koormus

Kuna Linde Steer Controliga on vajalikud juhtimisliigutused viidud miinimumi, saab juht täielikult tõstuki manööverdamisele keskenduda.

Ergonoomilisuse uurimus: vähem liigutusi, väiksem koormus

Linde Steer Controli ergonoomiliste eeliste teaduslikuks tõestamiseks viis Linde koos Aacheni mootorsõidukite instituudiga (Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen) ja fka GmbH-ga 2022. a läbi kasutajauuringu 24 katsealuse juhiga, kes töötavad ka igapäevaselt peamiselt tõstukitega. Uurimuse tulemused viitavad minirooli ja juhtkangi vaieldamatutele eelistele. Liigutusanalüüsid näitavad selgelt, et mõlemad variandid nõudsid tavalise Linde rooliga võrreldes vähem juhtkäe liigutusi.

Juhid tegid analüüsimiseks kaks identset vastavate manöövritega sõitu, mis hõlmasid otsesõitu, kurvilisi käike, manööverdamist, samuti kaupade pealevõtmist, mahapanekut ja virnastamist. Õlgade, küünarnukkide ja randmeliigeste liikumisraadiuse arvutamiseks filmiti ülakeha ja käsi spetsiaalse kaameraga ja koostati analüüs. Ilmnes, et Õlgu liigutati 25 protsenti ja küünarnukke isegi 45 protsenti vähem. Sellega väheneb oluliselt õla- ja küünarliigeste ning kaelani viiva lihaskonna koormus.

Liigutusanalüüsi tulemused kattuvad subjektiivse sõidukogemusega. Juhid kinnitasid, et õlgades ja kätes tuntav koormus oli minirooli ja juhtkangi kasutamisel märgatavalt väiksem kui Linde rooli puhul.

Optimaalne vaade Material Handlingu Linde Steer Controliga

Nähtavus ja turvalisus

Linde Steer Controli korral pole tavalist rooli. Seega pole vaja ka roolisammast, mistõttu paraneb läbi esiklaasi kahvliharudele avanev vaade. See hõlbustab juhil põrandal olevate koormate pealevõtmist.

Tuleviku juhtsüsteem: steer-by-wire-tehnoloogiaga tagatud turvalisus

Linde Steer Control põhineb steer-by-wire-tehnoloogial, mis muundab juhilt antud juhtimiskäsud elektriliseks signaalideks ja edastab hüdraulilistele juhtimiselementidele. See võimaldab tõstuki rattaid juhtida, ilma et juhtimiselement oleks mehaaniliselt juhtsillaga seotud. Linde on Steer Controli jaoks töötanud välja uuendusliku turvakontseptsiooni, mis tagab tõstuki kontrolleri rikkekindluse hoolimata mehaanilise ühenduse puudumisest.