See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Komplekteerimistõstukite N20 ja N20 C poolautomaatne lisavarustus

Automaatselt tõhusam
Linde Material Handlingu SA-lisavarustusega N20 komplekteerimistõstuk laos töötamas

Digitaalsed protsessi- ja tarneahelad ning toodete individualiseerituse kasv nõuavad siselogistika protsesside suuremat automatiseerimist. Horisontaalkomplekteerimine on kaubandusahelate, logistikateenuste pakkujate, kaubanduskeskuste ja apteekide ladudes suure optimeerimispotentsiaaliga. Suure osa sellest tegevusest moodustavad töötaja käimine ja kauba käsitsi tõstmine ja pealepanek. Linde komplekteerimistõstukite N20 SA und N20 C SA (Semi-Automated) poolautomaatne lisavarustus võimaldab taolisi toiminguid oluliselt tõhustada. See suurendab oluliselt lao tootlikkust ja käitlusjõudlust.

Suurem tõhusus igal sammul

Komplekteerimise optimeerimisel on kesksel kohal inimliideseks olevad tööstuslikud tõstukid. Komplekteerimine on laos üks enim pingutust nõudvamaid ja kulukamaid töid, millest 30–45% moodustab töötaja käimine ja teist sama palju kauba käsitsi tõstmine ja mahapanek. Automatiseerimine võimaldab seda optimeerimispotentsiaali realiseerida.


Appi tulevad komplekteerimistõstukite N20 SA ja N20 C SA poolautomaatsed sõidurežiimid, mis vähendavad oluliselt käimist ning ronimist tõstukile ja maha. See kajastub otseselt lao käitlusjõudluses ja tootlikkuses. Iga töötaja välditud samm suurendab tema käitlusjõudlust ja komplekteerimissagedust. Eri meetoditega tehtud katsed näitasid, et Linde poolautomaatsete komplekteerimistõstukite komplekteerimisjõudlus oli käsitsi komplekteerimisega võrreldes umbes 20% suurem. Automaatfunktsioonide suureks eeliseks on sujuv integreeritavus kliendi protsessidesse. Töötajate harjumuspärane komplekteerimisrutiin säilib, kuid selle saab kujundada oluliselt kiiremaks ja turvalisemaks.

Linde Material Handlingu N20 C SA

Tõhusam komplekteerimine

Linde tegi optimeerimispotentsiaali tõestamiseks kolme tavapärase komplekteerimismeetodi jõudluskatse. Ilmnes, et käsitsi komplekteerimisega võrreldes suurenes jõudlus umbes 20%.

Sõidab kaasa ja ees

SA pakub peamisteks kliendirakendusteks kahte režiimi. Üheks kõrgriiulitega ladude põhitoiminguks on komplekteerimine ühel riiulipoolel, mille puhul töötaja liikumistee vahekäigus on U-kujuline. Siia sobib ideaalselt sõidurežiim „Walk-with-me“, mille puhul tõstuk järgib juhi liikumisteed. Juhi seismajäämisel peatub ka tõstuk ja tema edasiliikumisel jätkab see sõitu. Juht saab jääda riiuli juurde ja kaupu koondada, pidev juhiplatvormi ja kahvli tagaosa vahet käimine jääb ära. Edasisõitmine aktiveerub siis, kui töötaja läbib teatud punkti. Selle nn „virtuaalse seina“ saab valida kaugjuhtimispuldiga.

Väiksematesse ladudesse sobib režiim „Continuous“, mille puhul tõstuk sõidab vahekäigu keskel ja peale laaditakse mõlemalt poolt. Töötaja liikumistee on Z-kujuline, kulgedes mõlemal riiulipoolel edasi-tagasi, et kaupa tõsta ja peale panna. Juhile on abiks funktsioon Stop & Go, millega saab tõstuki ees minema saata ja ise kahvli poole jäädes käimist vähendada. Vajadusel võib juht tõstukiga ka ise sõita.

Maksimaalne turvalisus

Poolautomaatse sõidurežiimiga kaasneva turvariski välistamiseks on tõstukite esiossa integreeritud võimas turvaskanner. Skanner tuvastab inimesed ja teised tõstukid ning isegi äkitselt sõiduki ette ilmuvad takistused. See väldib kokkupõrkeid ja õnnetusi. Ülilairibatehnoloogia ja nelja tõstukile paigaldatud antenni abil töötav kaugjuhtimine võimaldab juhi sentimeetri täpsusega lokaliseerida. Poolautomaatsed sõidurežiimid vähendavad ka vigade ja õnnetuste arvu, sest väheneb pidevast tõstukile peale- ja sealt mahaminekust tingitud vigastuste risk. Esipõrkeraua spetsiaalne kaitse ei lase juhi jalgadel tõstuki alla sattuda. Posti otsa paigaldatud eri värvi tuled näitavad, millist sõidurežiimi parajasti kasutatakse. Tuled põlevad ka siis, kui tõstukit kasutatakse poolautomaatses režiimis ja hoiatavad, kui kaugjuhtimine on tõstukiga sidumata. Juhile turvalise ja mugava tööpiirkonna tagamiseks hoiab tõstuk riiulist automaatselt vähemalt 50 cm kaugusele ja peatub vahekäigu lõpus, vältimaks kokkupõrget teiste lao põhiteedel sõitvate tõstukitega.

Turvaskanner

Need komplekteerimistõstukid on saadaval SA-lisavarustusega

Komplekteerimistõstukid N20 – N25

Linde Material Handlingu madalkomplekteerimistõstukite N20 B, N20 – 25 ja N20 – 25 HP ainulaadne konstruktsioon – aku asumine juhikoha ja kahvlite vahel – tagab tõhusa ja turvalise komplekteerimise. Maksimaalselt 2400 mm pikkused kahvlid võimaldavad transportida eri liiki koormaid kaaluga kuni 2500 kilogrammi.

Loe veel

Komplekteerimistõstukid N20 – N25 C

Linde Material Handlingu suure laadimismahu ja dünaamiliste sõiduomadustega madalkomplekteerimistõstukid N20 – N25 C on lao tõelised multitalendid. Pikad kahvlid võimaldavad üheaegselt tõsta kolme kuni nelja kaubaalust kogukaaluga kuni 2000 või 2500 kilogrammi.

Loe veel

Komplekteerimistõstuk N20 C D

Kahekorruselised komplekteerimistõstukid N20 C D on ideaalne lahendus survetundlike kaupade tõhusaks komplekteerimiseks ja turvaliseks transportimiseks. Üles saab tõsta kaks kaubaalust ja neid ruumisäästlikult üksteise kohal transportida. Tänu kompaktsele ehitusele on N20 C D ka kuni 2000-kilogrammise täiskoormuse juures kitsastesse käikudesse optimaalne lahendus.

Loe veel

Komplekteerimistõstuk N20 C LoL

Komplekteerimistõstuki N20 C LoL pikad koormaõlad ja täiendav ülestõstetav kahvel võimaldavad täita kaks kaubaalust ühes komplekteerimistsüklis. Mõlemad kaubaalused saab eraldi seljasõbralikule kõrgusele tõsta ja üksteise järel peale laadida – nii tagab N20 C LoL kiire ja ergonoomilise komplekteerimise.

Loe veel

Komplekteerimistõstuk N20 C L

Komplekteerimistõstuk N20 C L lihtsustab üksikute kaubaaluste komplekteerimisprotsessi mitmel viisil. N20 C L võimaldab tänu 2,2 kW tõstemootorile ergonoomilist komplekteerimist juhi töökõrgusel. Ilma koormata sõiduki kiirus on kuni 12 km/h. Maksimaalse 1,2-tonnise kandevõime juures kiirendab see 9 km/h peale ja pidurdab kurvides automaatselt.

Loe veel

Linde poolautomaatsete komplekteerimistõstukite eeliste ülevaade

Turvalisus

Võimas turvaskanner ja teised turvafunktsioonid viivad automaatrežiimi õnnetus- ja vigastusriski miinimumi.

Jõudlus

Poolautomaatsed sõidurežiimid suurendavad komplekteerimise tõhusust.

Integreerimine

Komplekteerimistõstukite N20 SA ja N20 C SA poolautomaatne lisavarustus on sujuvalt integreeritav olemasolevatesse protsessidesse.

Kulutõhusus

Tänu komplekteerimistõhususe ja käitlusjõudluse suurenemisele tasub tõstuki uus lisavarustus kiiresti ära.