See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde vahekäigu ohutusabiline (GSA)

Ohutult läbi kitsa vahekäigu
Linde väga kitsaste koridoride tõstuk kõrgriiulitega laos.

Veebipõhise kaubanduse tõttu seisab intralogistika silmitsi kasvavate nõuetega: klientide muutuva ostukäitumine tõttu kasvab päev-päevalt tarnetellimuste hulk, kusjuures samal ajal vähenevad pidevalt tellimuspartiide suurused. Nendele nõuetele vastamiseks panustavad paljud etttevõtted tõhusatele kitsaste koridoridega ladudele. 1,8 meetri laiuste vahekäikudega 18 meetri kõrgused riiulid ületavad tavaliste ladude tiheduse kuni 50 protsenti. Sellistes kitsastes oludes tuleb töötada täpselt ja kiirelt ning minimeerida õnnetusohtu.

Linde Material Handlingu vahekäigu ohutusabilise (GSA) abil kohandab väga kitsaste koridoride tõstuk oma liikumise laokeskkonnale vastavaks. See vähendab oluliselt nii kokkupõrkeohtu lao taristuga kui ka tõstuki, kauba ja töökeskkonna kahjustusi.


Kitsas vahekäigus turvaline ja tõhus

Vahekäigu ohutusabiline toimib sarnaselt autojuhti toetavale passiivsele juhiabisüsteemile. GSA võimaldab väga kitsaste koridoride tõstukil orienteeruda põrandasse süvistatud RFID-märgendite või riiulitele paigaldatud vöötkoodide abil. See võimaldab väga kitsaste koridoride tõstukil igal ajal tuvastada, millises kohas ta laos parajasti viibib. Kõrguseandur tuvastab samal ajal kabiini kõrguse. Tõstuki kontroller teab seega igal ajahetkel tõstuki täpset asendit ja kõrgusemõõtmeid.

RFID-märgendid või RFID-transponderid on väiksed saatjad. Piki riiulivahesid põrandasse süvistatuna saadavad need teavet, mis võimaldavad tõstukil oma asendit täpselt määrata. RFID-märgendite asemel saab kasutada ka vöötkoode. Tõstuki asend riiulivahes tuvastatakse riiulipostidele paigaldatud vöötkoodkleebiste abil.

GSA abil saab igale riiulivahele defineerida erinevad tsoonid, mis tõstuki teatud liikumisi turvakaalutlustel piiravad. Näiteks saab teatud tsoonides automaatselt vähendada sõidukiirust, nt lävedest või laienduste vahedest ülesõitmisel. Kasutuselevõtmisel salvestatakse need piirangud kolmemõõtmelisele kaardile.

Riiulivahes olevad takistused märgitakse kokkupõrgete vältimiseks koos oma asendi ja mõõtmetega digikaardile. Tõstuki lähenemisel sellesse tsooni ei lase GSA juhil sinna siseneda. Süsteem tuvastab igal ajahetkel kõigi tõstukite täpsed mõõtmed, sealhulgas masti ja kabiini ning kahvli asendi, ja peatab väga kitsaste koridoride tõstuki enne takistuseni jõudmist.

Linde Material Handlingu kombitõstuk

Jõuline juhtimine

Vahekäigu ohutusabiline (GSA) määrab RFID-märgendite või vöötkoodide abil oma horisontaalse asendi vahekäigus, reageerib põranda ebatasasustele, samuti riiuli, põranda või lae takistustele ja piirab neis kohtades sihilikult tõstuki funktsioone nagu kiirus, tõstekõrgus või kahvli väljalüke.

Vahekäigu ohutusabilise funktsioonid

Joonis. Dünaamiline pidurdamine vahekäigu lõpus

Dünaamiline pidurdamine vahekäigu lõpus

GSA pidurdab tõstukit alati optimaalsel hetkel, et saavutada vahekäigu lõpus soovitud kiirus või peatuda.

Joonis. Kiiruse vähendamine pidurdustsooni ees ja sees

Kohapõhine kiiruse vähendamine

Joonisel on toodud tõstuki kiirus pidurdustsooni ees ja sees. Defineeritud pidurdustsoonis vähendab tõstuki kiiruse fikseeritud väärtuseni. See vähendab kauba ja tõstuki kahjustamist.

Takistuste tuvastamisega tagatud kokkupõrkekaitse

Tänu GSA-tarkvaras täpselt defineeritud takistuste horisontaalsetele ja vertikaalsetele mõõtmetele ei saa tõstuk sellesse tsooni sõita.

Lokaalse langetamise lukk

Tõstuk jätab kabiini individuaalselt määratud tsoonides langetamata või langetab ainult kuni defineeritud kõrguseni.

Eeliste ülevaade

Linde_K_Anwendungen_043_RGB

  • Vähem riiulite ja kauba kahjustusi
  • Vähem tõstuki kahjustusi
  • Väiksemad remondikulud
  • Seisuaegade vähenemine suurendab kaubaaluste teisaldusjõudlust
  • Juhi suurem turvalisus
  • Lao muutumisel paindlik kohandada

Vahekäigu ohutusabilist saab kasutada autonoomselt või koos LindeLagernavigationiga. Linde Lagernavigation võimaldab kuni 25 protsendilist ajasäästu ja valib juhile optimaalse marsruudi.