See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.
 • 0 - 1 500 (kg)
 • 0 - 60 (mm)
Linde Material Handlingu automatiseeritud platvormtõstuk C-MATIC

Product Overview C-MATIC

Lame koormaalus

Juhivaba transport minimaalsetes ruumioludes

Linde Material Handlingu automatiseeritud platvormtõstuk C-MATIC sobib optimaalselt materjaliveoks lühi- ja keskmistele vahemaadele ning kitsastes ruumioludes. Koorem on pealevõetav ja mahapandav koos allasõidetavate transpordialustega. Võimalik on ka paiksete ümberlaadimisjaamade või konveierilintide vaheline vedu. Automatiseeritud tõstuk tuleb olenevalt mudelist toime maksimaalselt 600, 1000 või 1500 kilogrammiste koormatega. Sõidumarsruute ja tellimusi juhitakse tarkvaraga. Platvormtõstukid orienteeruvad ruumis piki põrandale paigaldatud QR-koode, peatudes ise takistuste ees või sõites neist ümber. Tänu turvatehnoloogiale ja väga kompaktsetele välismõõtmetele saab C-MATIC-seadmeid kasutada ka siis, kui ümbruses on liikvel teised tõstukid ja jalakäijad. Rakendused on paindlikult muudetavad või lisatõstukitega laiendatavad.

Omadused

Turvalisus

Laserskanneriga varustatud C-MATIC tuvastab kindlalt oma ümbruse ja reageerib kohe, kui inimesed, tõstukid või muud takistused sõidutee tõkestavad. Pole vahet, kas tegemist on liikuvate või seisvate takistustega. Tänu reaalajas toimuvale teabevahetusele kohandab C-MATIC oma sõidukiirust vastavalt olukorrale või jääb seisma, kuni inimene ja tõstukid on kontrollitavalt alalt lahkunud. See tagab maksimaalse tootlikkuse ja turvataseme ideaalse kombinatsiooni. Paigal pööramisel ja tagurdamisel kaitseb C-MATICUT ka ümbritsev stabiilne otsasõidukaitse. Lisaks on seadmel igas neljas küljes eraldi avariilüliti.

 • ümbrust kontrolliv laserskanner
 • andmetöötlus reaalajas
 • inimeste ja tõstukite kindel kaitse
 • avariilüliti igas neljas küljes
 • tõstuki ümber vastupidav otsasõidukaitse

Käitlus

C-MATIC kasutab navigeerimiseks QR-koode, mis on umbes meetriste vahedega piki marsruuti hallipõrandasse paigaldatud. Kordumatu identifikaatoriga QR-koodid on salvestatud digitaalsele kaardile orienteerumispunktideks. Tarkvara arvutab igaks sõiduülesandeks optimaalse marsruudi. Ka lisavarustusena saadavad transpordialused on QR-koodidega. Tänu sellele on võimalik transporditav kaup tuvastada, määrata ladustus- ja mahapanekukohad ning koormaveokit joondada, nt materjali vajaduspõhiseks mahapanekuks masinate juurde. Lisavarustuse korral kontrollib ja juhib tarkvara koostöös iselaadimisjaamaga ka akude automaatlaadimist: kui laetusaste langeb defineeritust madalamale või kui seadet parajasti ei kasutata, sõidab C-MATIC laadimisjaama ja on täislaadimise järel või terava vajaduse korral jälle kasutatav.

 • navigeerimine QR-koodidega
 • koorma jälgimine transpordialuse QR-koodidega
 • optimaalne marsruudijuhatus ja sõiduülesannete andmine
 • lisavarustuses akude täisautomaatne laadimine

Hooldus

C-MATICU vastupidav tehnoloogia tagab pikad hooldusvälbad ja väiksed teeninduse ja olelusringi kulud. Tähtsaimate elektrooniliste ja mehaaniliste komponentide hõlbus ligipääsetavus tagab kiire hoolduse. Hooldusprintsiipi arvestav disain suurendab veelgi tõstuki head kasutatavust. Kaabliühendus võimaldab tõstuki kõiki andmeid välja lugeda.

 • tõstuki tugev konstruktsioon
 • pikad hooldusvälbad
 • põhikomponendid hõlpsalt ligipääsetavad
 • kaabliühendus võimaldab sülearvutist vigu analüüsida

Tehnilised andmed

Model Load capacity/Load Load dimension b12 x l6 Height, lowered Travel speed, with/without load
C-MATIC 06 0,6 (t) 900x900 // (780 x 780) (mm) 240 (mm) 5,4 / 7,2 km/h
C-MATIC 10 1,0 (t) 1200x1200 // (1080 x 1080) (mm) 260 (mm) 4,3 / 5,4 km/h
C-MATIC 15 1,5 (t) 1200x1200 // (1080 x 1080) (mm) 260 (mm) 4,3 / 5,4 km/h

Erivarustus

Adapterplaat kaubaaluste vahetuks transportimiseks C-MATICUGA

Adapterplaat

Kaubaaluste vahetuks transportimiseks on C-MATICULE saadaval 1000 ja 1500 kilogrammise kandevõimega adapterplaat. See sobib ideaalselt üleandmiskõrgustele 320–730 mm.

C-MATICUGA allasõidetav transpordialus

Transpordialused

Allasõidetavad transpordialused võimaldavad standardiseeritud ja paindlikku koormakäitlust. Aluse alaküljel olev QR-kood võimaldab transporditavat koormat täpselt jälgida ja tõhusalt hallata. Alustel saab kaupu transportida kaubaalustega või ilma.

C-MATICU laadimisjaam

laadimisjaam automatiseeritud laadimiseks

Madala laetusastmega aku korral otsib C-MATIC ise laadimisjaama üles ja laeb täisautomaatselt. Täislaadimiseks kulub 1,5 h. Üks laadimisjaam võimaldab laadida mitut sama tüüpi C-MATICUT.

Küsi pakkumist