See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Active Stability Control abisüsteem väga kitsaste koridoride tõstukile K

Vankumatu
Linde väga kitsaste koridoride tõstuk K laos

Koorma tõhus käitlemine kõrgete riiulitega laos sõltub millimeetritest. Väga kitsaste koridoride tõstukid teevad oma tööd suurtel kõrgustel, kus vahekäigud on kitsad ja vahemaad riiuliteni täpselt arvutatud. Laopõranda kõik väikesed ebatasasused võivad saada probleemiks ja põhjustada tõstuki ohtlikku kõikumist.

Enne uue väga kitsaste koridoride tõstuki kasutusele võtmist peab hooldustehnik veenduma, et kõikjal laopõrandatel on võimalik ohutult sõita. Kui põrandad on ebaühtlased, peab tehnik vähendama tõstuki maksimaalset sõidukiirust. Selle tagajärjel väheneb käitlemisjõudlus ja majanduslik tõhusus.

Paljud laopidajad on selle probleemiga varem kokku puutunud. Linde Material Handling pakub K-tõstuki jaoks abisüsteemi Active Stability Control (ASC) näol uuenduslikku lahendust.K muutub veelgi efektiivsemaks

Väga kitsaste koridoride tõstuk K tagab kõrgete riiulitega ladudes suure käitlemisjõudluse. Universaaltõstukit kasutatakse väga kitsastes, kuni 1400 mm laiades koridorides ja nende maksimaalne tõstekõrgus on 18 meetrit. Tõstuk tõstab väga kiiresti (kuni 0,6 m/s) ja suudab samal ajal kiirendada. Isegi suurte tõstekõrguste korral saab sellega sõita väga kiiresti, mehaanilise juhtimisega maksimaalselt 14 km/h.

K-l on erinevad nutikad abi- ja turvasüsteemid, mis toetavad juhti kiirel ja lihtsal maha- ning pealelaadimisel. Active Stability Control täiendab neid süsteeme ja muudab K veelgi tõhusamaks. Süsteem tuvastab sõiduraja ebatasasusi vasakult paremale ja kompenseerib tõuked ja löögid automaatselt. See võimaldab tõstukil saavutada maksimaalse käitlemisjõudluse ka mitte päris ideaalsel põrandal.

Suurim kiirus, täisjõudlus

Väga kitsaste koridoride tõstukite puhul peavad põrandad optimaalse käitlemise ja maksimaalse turvalisuse tagamiseks vastama teatud nõuetele. Maksimaalse jõudluse saavutamiseks peavad põrandad vastama VDMA standardi „Põrandad väga kitsaste koridoride tõstukite kasutamiseks" nõuetele ja selles sätestatud hälvetele. Kui laopõranda tingimused ei vasta nendele nõuetele, ei saa tõstukid töötada maksimaalse jõudlusega ja käitlemisvõime langeb. Kuna Active Stability Control kompenseerib ebatasasusi, saab K-tõstuk oma maksimaalset kiirust kasutada ka põrandatel, mis ei vasta optimaalsetele spetsifikatsioonidele.

Active Stability Control süsteemiga väga kitsaste koridoride tõstuki K pilt

Kuidas toimub stabiliseerimine?

Active Stability Control põhineb anduriga juhitaval elektromehaanilisel süsteemil. Tõstuki koormusrataste ees olevat põrandat kontrollitakse ebatasasuste osas rullide abil. Kui süsteem tuvastab ebatasasused vasakult paremale, reguleerib see koormusrattaid võimalikult lühikese aja jooksul ja kompenseerib põranda ebaühtluse. See tagab tõstuki stabiilsuse sõidu ajal ning vähendab masti õõtsumist märkimisväärselt.

Täielik jõudlus kõigil põrandatel

Olemasolev ladu

Ladudes, mille põrandad ei vasta K-tõstuki täie jõudlusega käitamise nõuetele, on soodne alternatiiv Active Stability Control. Kui ettevõtja soovib oma väga kitsaste koridoride tõstukite käitlemisjõudlust suurendada, on tal kaks võimalust: ta võib oma põranda renoveerida, mis on tavaliselt äärmiselt kallis; või ta investeerib Active Stability Control süsteemiga K-tõstukisse, mis aitab saavutada sama jõudluse põrandat muutmata.

Uusehitised

Ka uue lao ehitamisel tuleb Active Stability Control kasuks. Ikka ja jälle juhtub, et laopõranda kvaliteet ei vasta tegelikele nõuetele. Kui ebatasasused ületavad VDMA tolerantsi väärtust, peavad juhid oma sõidukiirust kohandama või peab klient võtma ette põranda kuluka renoveerimise.

Renditud ladu

Active Stability Control on eriti sobiv ettevõtetele, kellel pole oma ruume ja ladu on renditud. Sel juhul pole teil võimalust laopõrandat renoveerida. Kui kasutate selle asemel Active Stability Controli, saate ikkagi tagada väga kitsaste koridoride tõstukite parima jõudluse.

Turvalisus ja mugavus

Active Stability Controlil on ka K-tõstuki juhi jaoks palju eeliseid: sõidumugavus suureneb ja turvatunne kasvab. Kõik vibratsioonid, millega tõstuk ebatasasel pinnal kokku puutub, kanduvad otse juhikabiini. Kuni 18 meetri kõrgusel töötades on ohutuskaugus riiulist piisav, kuid juht tunneb ikkagi iga võnget. Uus süsteem kompenseerib sõiduraja ebatasasusi vasakult paremale ja võimaldab vaikset, häirimatut tööd. See vähendab masti ja juhikabiini kaldumist miinimumini ning tagab, et juht tunneb end stabiilselt ja turvaliselt isegi kõrgel.


Saadavus

K-tõstukit saab Active Stability Control süsteemiga varustada tehases. Alternatiivina saab selle konfigureerida ka nii, et Active Stability Control süsteemi saab hiljem soovi korral järelpaigaldada. See on eriti huvipakkuv laoomanikele, kes ei tea, kui hea nende tulevase põranda kvaliteet olema saab. Sel juhul saate K-tõstukid tellimisel lihtsalt ASC-süsteemi jaoks ette valmistada. Kui põranda kvaliteet osutub puudulikuks, saab jõudluse vähenemise vältimiseks süsteemi hõlpsasti järelpaigaldada.

Ülevaade eelistest

  • VDMA nõuded põrandale pole tingimata vajalikud
  • Standardile DIN 18202 vastav põrand (vastavalt tabel 3, rida 3) võib olla piisav
  • Vaatamata kehvematele põrandatele on sõitmisel kasutada kogu võimsus
  • Maksimaalne käitlemisjõudlus
  • Põranda renoveerimine pole vajalik
  • Kulude kokkuhoid
  • Turvalisus suurimal kiirusel
  • Rohkem mugavust juhile
  • Vähem vibratsioone kaitseb kõiki tõstukikomponente koormusrataste kohal