Ettevõtte territooriumil kehalkantava mooduliga.
Linde Safety Guard

Abisüsteem, mis märkab ohte enne nende tekkimist

Vajalikul ajal turvaline

Mis oleks, kui tööstuslikud tõstukid, inimesed ja taristu saaksid omavahel rääkida?

Linde tööstuslik tõstuk veokit tühjendamas.

Tööstuslike tõstukite tööpiirkonnas tekkib keerukas inimeste ja masinate virvarr. Linde Safety Guard on uudne abisüsteem, mis aitab ohte varakult märgata.

Veokite kaupade peale- ja mahalaadimisel tekib tihti kriitilisi olukordi: tööstuslikud tõstukid ja inimesed töötavad kitsalt koos, ning olukord on ärev ja kaootiline. Halvimal juhul võib tagajärjeks olla vara- või inimkahju.

Kõigi osaliste kõrgendatud tähelepanu ei nõua üksnes laadimine. Intralogistika pidevaks turvariskiks on pime nurk, raskesti nähtavad alad ja mürast tingitud tähelepanu hajumine.

Linde Safety Guard hoiatab õigeaegselt

Linde Safety Guard on tõstuki vahetus ümbruses tõstukijuhtide ja jalakäijate turvalisust suurendav uudne abisüsteem. Ohu korral antav aktiivne häire võimaldab kõigil osalistel kohe reageerida. Olenevalt kasutusest ja seadmest annavad Safety Guardi komponendid hoiatuse helisignaalide, vilkuvate LEDide või vibratsiooniga. Ohte likvideeritakse enne inim- või varakahju tekkimist.

Abisüsteemi töötas välja 2017. a juulist Linde Material Handlingu alla kuuluv idufirma Comnovo. 2016. a algusest peale on süsteem Linde Material Handlingu tööstuslike tõstukite osa. Sestsaadik on süsteem end õigustanud väga erinevates sektorites.

Joonisel on Linde Safety Guardi kasutusvaldkonnad.

Alati kaitsetsoonis

Tööstuslike tõstukitega töötades võib õnnetuste tekkimisel olla mitmeid põhjusi: liigne kiirus, töötajate ristlemine või halb nähtavus. Linde Safety Guardi kaitsetsoone saab kõigiks ohuolukordadeks individuaalselt seadistada.

Jalakäijate ja tõstukite vahelised ohuolukorrad

Nurkadel, ülesõitudel või halli sissesõitudel võivad tööstuslikud tõstukid inimesi ohustada. Linde Safety Guard hoiatab tõstukeid ja jalakäijaid aegsasti. Signaal edastatakse läbi seinte ja riiulite 10 sentimeetrise täpsusega. Hoiatused aktiveeritakse ainult tõsise ohu korral ja tüütut püsihoiatamist pole.

Ülemäärane kiirus

Kui tööstuslikud tõstukid sõidavad vilkalt läbi töötajate liikumisalade, võib tagajärjeks olla õnnetus. Ohtlikuks läheb ka siis, kui juhti ahvatlevad kiirsõidule pikad ja sirged teelõigud. Linde Safety Guard vähendab kriitilistes piirkondades tõstuki kiirust.

Tõstukite vahelised avariid

Halva nähtavusega ristmikel võivad tööstuslikud tõstukid omavahel kokku põrgata. Linde Safety Guard hoiatab kõiki osalevaid juhte teiste, ristmiku vahetus läheduses viibivate juhtide eest. Vastuvõtja näitab, mis suunast tõstukid lähenevad. Tõstukite hoiatuskaugust saab reguleerida.

Reguleeritav ohutus

Linde Safety Guard suurendab ettevõttesisese liikluse turvalisust. Süsteem näeb nurga taha ja läbi seinte, pidurdab kiirusi ning on kohandatav igale ohustsenaariumile.

Linde Safety Guard tõkestab õnnetusi hoiatustsoonidega. Saatjad paigaldatakse tööstuslike tõstukite, seinte, riiulite ja töötajate külge, ning nende varane tuvastus hoiatab erinevates ohuolukordades.

Inimese ja sõiduki vahelise kokkupõrkeohu korral hoiatavad tööstuslikud tõstukid ja jalakäijad üksteist vastastiku. Tõstukisisene vastuvõtja näitab, mitu inimest ja mis suunast ohutsoonile läheneb. Jalakäijat hoiatab
kaasaskantav saatja. See toimib ka läbi seinte ja riiulite.

Lisaks saab määrata kiirustsoonid. Süsteem pidurdab neis tsoonides tõstuki kiirust ja teavitab juhti. See vähendab tõstukite ja inimeste vahelisi õnnetusi tootmis- ja komplekteerimisaladel, aga ka halva nähtavusega ristmikel.

Seda võimaldavad asjaolud, et Linde Safety Guard määrab märgitud objektide või isikute asendi kuni kümnesentimeetrilise täpsusega ja et hoiatustsoonid on individuaalselt seadistatavad. Taoline täpsus hoiab ära ka väärhäired. Usaldusväärsus on tagatud lairiba
raadiosignaaliga vahemikus 4 GHz (UWB), mis välistab WiFi, Bluetoothi või RFID häiringud.

Süsteemi saab kohandada igasugustele ohutusvajadustele. Üksikutest moodulitest koosnev konstruktsioon võimaldab kohapealsetele ohuoludele vastavat kohandamist.

Eeliste ülevaade

  • Isiku- ja tsoonituvastus
  • Kuni 10 sentimeetrise täpsusega konfigureeritavad hoiatustsoonid
  • Ohutsoonis olevate isikute arvu ja asendi näit
  • Isikute ja tõstukite vastastikune hoiatus
  • Seinu ja riiuleid läbiv tuvastus*
  • Paindlik ja kiire paigaldus


* Kehtib intralogistikale omase sisseseade korral. Kontrollimine nõustamise raames.

Linde Safety Guardi pardamooduliga (Truck Unit) varustatud juhikabiin
Linde Truck Unit

Truck Unit (pardamoodul)

Truck Unit hoiatab tööstusliku tõstuki juhti LED-tulede ja helisignaalidega.

Linde portable Unit (Linde kaasaskantav moodul)

Portable Unit (kaasaskantav moodul)

Portable Unit hoiatab inimesi lähenevate tööstuslike tõstukite eest helisignaalide, LED-tulede ja vibratsiooniga.

Linde andurid

Andurid

tuvastavad defineeritud ohutsoonis inimestel ja tõstukitel olevad moodulid.

Linde Truck Unit small (väike pardamoodul)

Truck Unit small (väike pardamoodul)

Tõstukitesse paigaldatav Truck Unit small suhtleb kohakindlate moodulitega nagu Static Unit või Zone Marker.

Linde static unit

Static Unit (staatiline moodul)

Static Unit tähistab kriitiliste alade nagu uste või halva nähtavusega ristmike ohutsoone. Moodul hoiatab ümbrust helisignaalide ja LED-tuledega.

Linde Zone Marker

Zone Marker (tsoonimarker)

Zone Marker määrab piiratava kiirusega tsoonid.

Linde laadija

Charger (laadija)

Laadija laeb kantavat moodulit induktiivselt. Täisautomaatne aktiveerimine tagab optimaalse kasutusmugavuse.