See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Turvalisus

99 protsendist ei piisa
Linde sisepõlemismootoriga tõstuk kaste transportimas

Juhi, kauba ja ettevõtte optimaalne kaitse

Arvud räägivad selget keelt. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Saksamaa kohustusliku õnnetusjuhtumikindlustuse assotsiatsioon) registreeris ainuüksi 2015. a ligi 32 000 tööstuslikega tõstukitega toimunud teavituskohustusega õnnetusjuhtumit. Kui veab, siis on tagajärjeks vaid materiaalne kahju. Raskemal juhul on ohus töötajate elu ja tervis. Siski kaasnevad alati kulud, ja puhuti on need üüratud. Ettevõttesisese materjalivoo juhtimises on tähtsal kohal käitus- ja tööohutus.

Moto „Zero Accident“ tähendab Linde Material Handlingule kõikehõlmavat ohutusfilosoofiat. Eesmärgiks on logistika, kus 100 protsenti õnnetustest on ära hoitud. Sellest lähtudes töötab Linde välja tööstuslike tõstukite tehnilisi uuendusi, nutikaid abisüsteeme, laiapõhjalisi koolitusprogramme ja nõustamisteenuseid. Tulemuseks on terviklahendused, mis aitavad kasutajatel kaasaegse ja turvalise intralogistika väljakutsetega hakkama saada.

Standardne turvalisus

Tööstuslikele tõstukitele ja nende kasutajatele esitatavad nõuded kasvavad pidevalt. Tõstukid peavad transportima üha raskemaid koormaid, tulema toime aina suuremate tõstekõrgustega ja töötama kiiremalt, paindlikumalt ja tõhusamalt. Nõuete kasvades suureneb ka õnnetuste risk. Seetõttu on Linde kahvel- ja laotõstukid juba standardselt mitmete, aktiivset ja passiivset turvalisust parandavate omadustega.

Akutõstuki Protector Frame kaitseraam

Linde Protector Frame kaitseraam

Linde vastukaaluga tõstuki kaitsekabiin pakub juhile suurepärast kaitset, sest kaitsekatus ja raam moodustavad massiivse suletud kaitsetsooni. Tänu ülalasuvale kallutussilindrile jaotuvad koormused ühtlaselt kogu tõstuki struktuurile. Kallutussilindrite paigutus võimaldab ka kõrge profiiliga tõstemasti kasutamist. See tagab juhile optimaalse vaate. Et tõstukit ka maksimaalse koormuse korral kõigis laadimis- ja sõiduolukordades ümbermineku vastu kaitsta, on kogu süsteem ehitatud nii, et raskuspunkt asetseks võimalikult madalal ees.

Lükandmastiga virnastaja juhikoht

Lükandmastiga virnastaja juhikoht

Sarnaseid turvalisust parandada aitavaid ehituslikke elemente leidub kõigis Linde tööstuslike tõstukites. Juhikohtade kujundus võimaldab juhil jääda kogu kehaga igal ajal sõidukikontuuri sisse ja samal ajal ümbrust jälgida.

Nutikad abisüsteemid

Turvalisuseks ei piisa üksnes tehnikast. Enam kui 90 protsendi tööõnnetuste taga on inimlik eksimus. Siin tulevad appi Linde Material Handlingu juhiabisüsteemid. Need toetavad juhti aktiivselt igapäevase töö ohutul kujundamisel. Lahendused Linde SpeedAssist ja Linde CurveAssist võimaldavad elektroonikal ajami võimsust ja maksimaalset kiirust automaatselt vastavalt ümbrusele ja sõiduoludele kohandada.

Abisüsteem Safety Pilot

Linde Safety Pilot


Üks turvasüsteemide arendamise verstaposte on Linde Safety Pilot. Nutika kaassõitjana teavitab süsteem juhti igal ajal olulistest parameetritest. Siia kuuluvad muuhulgas hetke koorma kaal ja maksimaalselt võimalik tõstekõrgus. See pole veel kõik. Kindlate piirväärtuste saavutamisel Linde Safety Pilot sekkub aktiivselt ega luba väärkasutust.

Dynamic Mast Control (Masti dünaamiline juhtimine)

Dynamic Mast Control (Masti dünaamiline juhtimine)


Teisteks näideteks nutikate abisüsteemide vallas on Dynamic Mast Control ja Linde BlueSpot. Dynamic Mast Control tasakaalustab aktiivselt kahveltõstuki masti vibratsioonikoormuse. See võimaldab juhil kasutada tõstukit ka maksimaalsete tõstekõrguste ja raskete koormate korral täpselt ja turvaliselt. Linde BlueSpot suurendab turvalisust piirkondades, kus inimene ja tõstuk töötavad kitsalt koos.

Turvalisus algab juhist

Õnnetusjuhtumite hulga ja kahjude määra vähendamisel on otsustavaks teguriks hästikoolitatud juhid. Linde Material Handlingu Linde Akadeemia pakub kõigi sõidukitüüpide laiapõhjalist koolitus- ja treeningprogrammi algajatele ja spetsialistidele. Keskmeks on seminarid, kus sõiduõpetajad ja ohutusvolinikud saavad anda praktilist ja teoreetilist väljaõpet. Nii aitab Linde oma klientide intralogistika turvalisust pidevalt parandada.

Turvalisust suurendav digitaalne sõidukipargi haldus

Linde sõidukipargi halduse tarkvara kontrollimisrakendus

Connecti rakendus Pre-shift-check:

Rohkelt juhi turvalisust suurendavaid funktsioone pakub ka Linde sõidukipargi halduse digilahendus connect. Isikustatud juurdepääsukontrolliga saab käitav ettevõte kohandada tõstuki individuaalselt juhile. Olenevalt kvalifikatsioonist ja kasutusotstarbest saab piirata nt maksimaalkiirust. Juht aga saab tööd alustades kontrollida spetsiaalse rakendusega oma tõstukite seisundit. Lisaks pakub connect järgmisi funktsioone: elektrooniline kahjuseire, veakoodide automaatne edastamine ja kasutusandmete analüüs.

Tee sihini Zero Accident (õnnetuste välistamiseni)

Linde Material Handlingu pakkumiste kohustuslikuks osaks on Zero Accident-filosoofia. See hõlmab nägemust intralogistika õnnetuste 100 protsendilisest välistamisest, mis saavutatakse uusi ohutusstandardeid seadvate toodetega, töökeskkonda optimaalselt kujundada aitavate teeninduspakkumistega ja uudsete, kasutajal tööprotsesse pidevalt parandada aitavate digilahendustega.