See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.
 • 0 - 1500 (kg)
 • 0 - 18110 (mm)
 • 0 - 17710 (mm)

Product Overview K

Kombineeritud töömees kitsasse vahekäiku

Tõhus ja hea ülevaatega töö kõrgriiulitega laos

Linde Material Handlingu kitsa vahekäigu kombineeritud tõstuk K tagab kõrgriiulitega laos komplekteerimisel ja käitlemisel suure teisaldusjõudluse. Põhjuseks on tõhusad ajamid. Tõstuk kiirendab ja tõstab samaaegselt. Suur sõidukiirus ja jääkkandevõime on tagatud isegi suurel tõstekõrgusel. Valikus on mitmeid abisüsteeme, mis aitavad sihiteadlikult läbi lao liikuda ja takistusi vältida. Teisaldusjõudlust parandab ka Linde System Control. Olenevalt versioonist kohandab süsteem tõste-, sõidu- ja kõrvalliikumise transporditavale kaalule ja tõstekõrgusele. Kitsaste vahekäikude tõstukite masti, šassiid, akut ja kabiini on paljudes versioonides, ja neid saab rakendusnõuetele vastavalt kombineerida. Võimalik on umbes 10 miljonit tõstuki konfiguratsiooni.

Omadused

Turvalisus

Kombineeritud tõstuki liigutamiseks peab juht puudutama kolme punkti: juhtpuldi käsiandureid ja kabiini põranda autostoppi. See tõkestab õnnetusi põhjustada võiva väärkasutuse. Juhi turvalisuse eest hoolitsevad ka elektrilise seirega külgpiirded, mis peavad alates 1,2 meetrisest platvormi kõrgusest olema suletud. Lisavarustusse kuuluva isikukaitsesüsteemi skanner mõõdab jooksvalt vahekäiku ja jätab lähedal olevate inimeste korral tõstuki seisma. Täiendava turvalisuse tagab lisavarustusena saadaolev käiguohutuse abiline, mis tuvastab RFID-märgendite või vöötkoodide abil märgitud ebatasasused, riiuli, põranda või lae takistused ning piirab neis kohtades ise sõidu- ja tõstekiirust, tõstekõrgust või kahvli väljalüket. Hooldustehnikud saavad tõstukisüsteemi paindlikult programmeerida üldisi sõidu-, tõste- ja langetuspeatusi. Abisüsteemi Linde System Control variandid Standard, Load ja Weight aitavad juhil olenevalt tõstekõrgusest, koorma tuvastusest ja kaalust kiirust kohandada ja sõidukäitumist optimeerida.

 • Kolmepunktiline kasutus
 • Elektrilise seirega külgpiirded
 • Vahekäigu ohutusabiline
 • Eelprogrammeeritavad sõidu-, tõste- ja langetuspeatused
 • Lisavarustuse isikukaitsesüsteemid
 • Linde System Control (Standard, Load, Weight)
 • Dynamic Reach Control
 • Rescue Alarm

Ergonoomilisus

Uus juhtpult on ergonoomilise kujuga. Lisaks saab selle asendit kolme teljega täpselt kohandada – näiteks mugavaks töötamiseks seistes või istudes. Juht saab reguleerida ka kokkulükatava istme kõrgust ja kallet. Juhtpuldi värviekraan kuvab ülevaatlikult kogu olulise teabe, nagu kellaaja, kiiruse, tõstekõrguse ja pöördenurga. Suures ja tõmbetuule eest kaitstud kabiinis on töö lihtsustamiseks palju panipaiku. Šassii ja kabiin on üksteisest lahutatud, et juhile kanduks üle vähem vibratsiooni. Valikuliselt on saadaval kallutatav tellimuste komplekteerimise piire. Kui juht selle vastu nõjatub, siis lükkub see välja. Selline piire vähendab juhi kaugust riiulini ja hõlbustab komplekteerimist.

 • Juhtpuldi kõrgus, kalle ja nurk on reguleeritavad
 • Jagatud juhtpult terviklike kaubaaluste käitluseks, eriti istudes
 • Suur kabiin parima vaatega kahvlitele ja koormale
 • Istme kõrgus, kalle ja nurk individuaalselt reguleeritavad
 • Panipaikade võimalus
 • Valikuline kallutatav tellimuste komplekteerimise piire
 • Põlvepolster mugavaks komplekteerimiseks

Käitlus

Kombineeritud tõstuki kaasaegne ajamitehnoloogia tagab kiire sõidu isegi suurel tõstekõrgusel. Suur jääkkandevõime ja kaasaegsed RFID-abisüsteemid võimaldavad laos kiiremini navigeerida ja komplekteerida. Sõidukipargi haldussüsteemiga Linde Connect saab tõstukite kogu kasutustsüklit optimeerida. Käitlust toetavad ka funktsioonid nagu tõstekõrguse automaatne eelvalik või automaatne kahvlitsükkel. Viimase puhul teeb tõstuk nupuvajutuse korral kaubaaluse väljaladustamisel kolm liikumist automaatselt. K-mudeli uue versiooni puhul saab põhi- ja lisatõstet üheaegselt tõsta või langetada. Tänu sellele saab juht kõrgesse riiulilahtrisse suunduda ühe tööoperatsiooniga, põhi- ja lisatõstet ei pea ükshaaval kasutama. Kahvleid saab oluliselt kiiremini asetada ja äärmiselt hõlpsalt individuaalsele mugavuskõrgusele juhtida. Pidurdamisel ja langetamisel tekkiva energia tagasijuhtimine akusse pikendab tööaega ja suurendab ökonoomsust.

 • Kiire sõit suurel kõrgusel
 • Kaasaegsed abisüsteemid
 • Mitmed positsioneerimise abisüsteemid

Hooldus

Kombineeritud tõstuki K tugeva konstruktsiooniga tehnoloogia hoiab hoolduskulud madalal ja tagab pika kasutusea. CAN-siini ühendus võimaldab tehniliste probleemide korral sülearvuti kaudu kiirelt diagnostikat teha ja lahendusi leida. Mõlemad sõltumatud pidurisüsteemid ning tõste- ja sõiduliikumise vahelduvvoolumootorid on hooldusvabad. Valikuliselt saadaolev akude transpordiraam võimaldab küljelt kiirelt akut vahetada.

 • CAN-siini ühendus
 • Kulumisvabad pidurisüsteemid
 • Kiire akuvahetus

Videod ja pildid

Video. Kõrgriiulitega laos ladustamiseks ja komplekteerimiseks kasutatava Linde kombineeritud tõstuki K funktsioonide ja eeliste ülevaade.
Kitsas vahekäigus kasutatakse aktiivset stabiilsuskontrolli.
VNA, very narrow aisle, K, moving, warehouse
Video. Kõrgriiulitega laos ladustamiseks ja komplekteerimiseks kasutatava Linde kombineeritud tõstuki K funktsioonide ja eeliste ülevaade.
Kitsas vahekäigus kasutatakse aktiivset stabiilsuskontrolli.
VNA, very narrow aisle, K, moving, warehouse

Tehnilised andmed

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks Battery voltage/rated capacity (5h)
K-Example 0.7 0,7 (t) 5600 (mm) 9 / 9 km/h 1645 (mm) 48 / 775 (V)/(Ah) o. kWh
K-Example 0.9 0,9 (t) 7200 (mm) 14 / 14 km/h 1950 (mm) 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh
K-Example 1.5 1,5 (t) 15650 (mm) 11,1 / 11,1 km/h 1900 (mm) 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh

Erivarustus

Isikukaitsesüsteem (PSA) tuvastab laserskannerite abil inimesi sõiduki ees ja taga kuni üheksa meetri kauguselt.

Isikukaitsesüsteem (PSA)

Vastavalt standardile DIN 15185 tuvastavad laserskannerid inimesi üheksa meetri kaugusel sõiduki ees ja taga. Inimese tuvastamisel kostub hoiatussignaal ja sõiduk peatub automaatselt. Kaks täiendavat reguleeritavat hoiatusvälja võimaldavad kiirust vähendada ka enne ohutustsooni ning neid saab kasutada ka ohutuks käiguvahetuseks.

Kitsaste vahekäikude tõstuki K laotusjoonis koos oluliste sõidukimoodulite saadaolevate variantidega

Tõstuki moodulkontseptsioon

Tõstukit saab mitmekülgselt kohandada. Näiteks on saadaval erinevad mootorid, akud, tõstemastid ja šassiid. Linde konfigureerib individuaalselt ka kabiini, kasutades erinevaid istmevariante ja panipaiga võimalusi. Lõpptulemusena on võimalik üle 10 miljoni konfiguratsioonivariandi.

Kinnitussüsteemid

Sõiduki kabiini saab täiendada mitmete individuaalsete paigaldistega, nt monitori, terminali skanneri, panipaikade ja kirjutusalusega.

Uue kitsaste vahekäikude tõstuki K juhtpult

Juhtpuldid

Kabiini jaoks on valikus esi- või jagatud juhtpult. Mõlema variandi saab kiirelt seadistada seistes või istudes töötamiseks. Integreeritud värviekraan kuvab ülevaatlikult kogu olulise teabe, nagu kellaaja, kiiruse, tõstekõrguse ja pöördenurga.

Kallutatavad tellimuste komplekteerimise piirded

Kui juht nõjatub vastu piiret, siis nihkub see kümne sentimeetri võrra väljapoole. Nii saab ta riiulile paremini ligi ja komplekteerimine on hõlpsam.

Linde Material Handlingu kitsaste vahekäikude tõstuki K juhikabiini LED-tulega peeglimoodul

Peeglimoodul

Varustuse paketti kuuluvad suur tagasivaatepeegel ja riiuli töökeskkonda valgustavad külgmised töötuled. Valikuliselt on saadaval ka ventilatsioonisüsteem, mis juhti suuremal tõstekõrgusel palavuse korral jahutab.

Active Stability Controli kasutamine

Active Stability Control (ASC)

Nutikas abisüsteemActive Stability Controltuvastab vahekäigu paremal ja vasakul pool olevad ebatasasused ning kompenseerib automaatselt põrutused ja vibratsiooni. Tänu sellele saab tõstuk saavutada oma maksimaalse teisaldusjõudluse ka siis, kui põrandad pole ideaalsed.

Linde kitsaste vahekäikude tõstukitele valikuliselt saadaoleva Linde System Controli (LSC) talitluse animatsioon.

Linde System Control (LSC)

Süsteem tagab kiirema teisalduse ja suurema turvalisuse. Põhiversioonis LSC-Standard kuvatakse juhile vastava tõstekõrguse jääkkandevõime. LSC laiendatud versioonid kohandavad sõidu-, tõste- ja kõrvalliikumised koorma tegelikule kaalule ja tõstekõrgusele.

Linde Material Handlingu süsteemi Dynamic Reach Control video

Dynamic Reach Control (DRC)

See kõiki LSC-funktsioone kombineeriv süsteem tagab koorma nutika stabiliseerimise. Süsteem kohandab koormate sisse- ja väljaladustamisel tegevusulatust vastavalt koorma hetkekaalule ja kõrvaldab masti külgsuunalise võnkumise. See võimaldab koormaid kiiremini liigutada ning vähendab koormate ja riiulite kahjustusi.

Animatsioon näitab Linde kitsaste vahekäikude tõstukite valikulise vahekäigu ohutusabilise tööpõhimõtet.

Vahekäigu ohutusabiline

Abisüsteem tuvastab vöötkoodide või RFID-märgendite abil põranda ebatasasused ja riiuli, põranda või lae takistused ning piirab neis kohtades sõiduki funktsioone, nagu sõidu- ja tõstekiirust, tõstekõrgust või kahvli väljalüket.

Linde kombineeritud tõstuki K jaoks valikuliselt saadaoleva kitsa vahekäigu navigatsioonisüsteemi tööpõhimõtte animatsioon.

Laonavigatsioon

Tõstuk saab laohaldussüsteemilt sõidutellimusi. Süsteem tuvastab RFID-märgendite või vöötkoodide abil asendi vahekäigus ja mõõdab tegelikku tõstekõrgust. Selle alusel juhitakse tõstuk kõige kiiremat teed pidi automaatselt soovitud sihtkohta. Juhil pruugib vaid sõidufunktsiooni lülitada.

Ekraanipilt Linde sõidukipargi haldussüsteemi Connect esipaneelist, mis annab ülevaate tõstukipargi kõigist olulistest andmetest.

Sõidukipargi haldus

Kes ja kuidas üksikuid tõstukeid kasutab? Millised on tõstukite tarbimisandmed ja kas igaüks on sõiduvalmis? Connecti tark- ja riistvaraga saab vastused.

Sügavkülmhoone mudel

Kombineeritud tõstuki K saab varustada ka külmlaos töötamiseks. Tõstukeid käitatakse spetsiaalse hüdraulikaõli ja määrdeainetega ning korrosioonitõrjeks kaetakse need kaitsva krundiga. Valikus on ka rida isoleeritud kabiine. Suletud ja köetud külmlao kabiinis on mugavad töötingimused.

Küsi pakkumist