See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde Safety Pilot

Et tõstuk ei läheks kunagi ümber
Linde Safety Piloti ekraan

Suuremat turvalisust tagav nutikas kaassõitja

Vastukaaluga tõstukid lähevad harva ümber, aga kui nii juhtub, siis on juhi elu ohus ning tõstukile ja koormale tekkib suur materiaalne kahju. Enamasti on põhjuseks juhi viga. Linde on inimliku eksimuse vältimiseks välja töötanud ainulaadse juhiabisüsteemi, seades sellega turvalisuse uusi standardeid. Nutika kaassõitjana toimiv Linde Safety Pilot (LSP) on saadaval kahes versioonis: LSP-Select ja LSP-Active. Mõlema puhul on juhil väikse monitori vahendusel olulised parameetrid silma all. Kriitilise sõiduseisundi saavutamine kuvatakse monitorile ohuvärvides ja kõlab hoiatussignaal. Linde Safety Piloti versioon Active sekkub automaatselt kahveltõstuki sõidu- ja tõstefunktsioonidesse.

Sisetundele ei saa loota

Vastukaaluga tõstuki ümberminek on ohtlik – juht võib saada raskelt viga ja koorem kahjustuda. Samas pole juhil kuigi kerge tõstuki ümberminekut ära hoida. Eeskätt siis, kui transportida tuleb pidevalt vahetuvaid ja tundmatuid koormaid. Sõiduohutuse tagamiseks peaks juht vastava koorma kaalu, koorma raskuskeskme kaugust ja soovitud tõstekõrgust täpselt teadma ja hinnata oskama. See pole reaalne. Tegelikkuses saab tihti määravaks kõhutunne. Variantidel LSP Active ja Select on mitmeid andurid, mis mõõdavad tõstuki eri kohtades nt tõstekõrgust, kahvlikallet ja koorma kaalu. Need põhinäitajad kuvatakse juhikabiini monitorile. Nüüd pole enam juhil vaja transporditava kauba kaalu või tegelikku tõstekõrgust hinnata, vaid ohuolukord on tal alati silma all.

Linde Saftey Piloti juhtimine

Turvalisus

Linde Saftey Piloti vähendab oluliselt vastukaaluga tõstukite ohtlike ümberminekute võimalust.

Suurema turvalisuse uuendused

Koorma kaal

Ülitundlik andur mõõdab tõstemasti hüdraulika rõhku. Selle ning silindri läbimõõdu ja tõsteketi ülekande alusel saab määrata koorma tegeliku kaalu.

Tõstekõrgus

Siin tuleb appi tõstemasti integreeritud trossipikkuse andur.

Kallutusnurk

Vastavad andurid on integreeritud kõikidesse Linde vastukaaluga tõstukitesse.

Koormusmoment (ainult LSP-Active’i korral)

Tagasillal asub uudne mõõteelement, mis võimaldab arvutada koormusmomenti ehk koorma raskuskeskme kaugust esiteljest.

Linde Safety Piloti video

LSP-monitor kuvab kolm varianti

  • Ohutu töövahemik: piiranguid pole.
  • Piirvahemik: ekraan on oranž – kandevõime piir on peaaegu saavutatud. LSP-Active vähendab tõste- ja kallutuskiirust.
  • Kriitiline vahemik: ekraan on punane – kandevõime lõppnäit on saavutatud. Lisaks kõlab hoiatussignaal. LSP-Active piirab tõstuki funktsioone.

Aktiivne sekkumine sõitmisse

LSP-Active toetab juhti täiendava aktiivse abisüsteemiga. Kui vastukaaluga tõstuk tõstab üles kriitilise raskusega koorma, annab süsteem optilisi ja helisignaale ning aeglustab tõstmist või kallutamist. Kui juht ei reageeri, siis peatatakse juhipoolne tõstmine täielikult. Midagi sarnast juhtub ka sõidu ajal. Kui juht tugevalt kiirendab, järsult pidurdab või läbib tempokalt kurve, mõjustab LSP-Active sõidufunktsiooni. Süsteem kompenseerib sõiduvigu ja takistab ümberminekut.

Kiirem ja ohutum töö mugavusfunktsioonidega

Variantidel Select ja Active on hulgaliselt mugavusfunktsioone – tõstekõrguse eelvalikust ja integreeritud koormakaalust kuni tempolimiidi eelvalikuni. Need suurendavad tööprotsesside turvalisust ja tootlikkust. Näiteks saab juht enne sõidu alustamist seadistada tõstetava kauba sihtkõrgust. Kuna käitlemise aegset järelreguleerimist pole vaja, saab aega säästa. Integreeritud, sekundiga kaupa kaaluval koormakaalul on ka liitmisfunktsioon. Tänu sellele võib juht nt kohe aru saada, kas veoki maksimaalne kandevõime on saavutatud. Kahjude ja õnnetuste ennetavaks välistamiseks on võimalik tõstekõrguse ja langetuse piirangut seadistada (kahvli kulumiskaitse). Nii pole enam halli madalast laest ega ebatasasest põrandast tingitud ohtu.

LSP-Selecti ja LSP-Active’i võrdlus

Monitori näit

LSP-Select

  • koorem, tõstekõrgus, kallutusnurk, sõidukiirus, pöördenurk, eelvalitud sõidusuund (2 pedaaliga / 1 pedaaliga), sõiduajami temperatuurid

LSP-Active

  • koorem, tõstekõrgus, kallutusnurk, sõidukiirus, pöördenurk, eelvalitud sõidusuund (2 pedaaliga / 1 pedaaliga), sõiduajami temperatuurid
  • täiendavalt hetkel lubatud maksimaalse tõstekõrguse, koorma raskuskeskme kauguse, hetkel maksimaalselt lubatud kallutusnurga näit.

Aktiivne sekkumine

LSP-Select

  • pole võimalik

LSP-Active

  • vastavalt tõstekõrgusele, kallutusnurgale ja sõidukiirusele (olenevalt sõidu- või koormaoludest jne)

Mugavusfunktsioonid

LSP-Select

  • tõstekõrguse eelvalik, kaldenurga eelvalik, tõstepiirang, langetuspiirang (kahvli kulumiskaitse), koormakaal (taarafunktsiooniga), koorma liitmine, sõidudünaamika seadistamine, energiatarbe näit, tempolimiit.

LSP-Active

  • tõstekõrguse eelvalik, kaldenurga eelvalik, tõstepiirang, langetuspiirang (kahvli kulumiskaitse), koormakaal (taarafunktsiooniga), koorma liitmine, sõidudünaamika seadistamine, energiatarbe näit, tempolimiit.

Ümbermineku mehhanism

1.Juht tõstab tõstukiga koorma üles.

2.Tõstuk sõidab ülestõstetud koormaga.

3.Ülestõstetud koormaga pidurdades hakkab tõstuk viltu vajuma.

4.Sõiduk läheb ümber.

Akutõstukid raskeid kaste transportimas
Linde tõstukite turvalisus on teada-tuntud. Enamiku õnnetuste põhjuseks on juhtimisviga. Stressi korral ei saa aga tähelepanu hajumist alati vältida. Siin tuleb appi Linde Safety Pilot.