See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde Motion Detection

Turvaline tagurdamine
Linde Motion Detectioniga varustatud Linde kahveltõstukid tagurdavad turvaliselt

Enam kui pool tööstuslike tõstukite ja jalakäijate vahelistest õnnetustest juhtub tõstuki tagurdamisel (allikas: BGHW, Saksamaa, 2014). Laos liikuvad inimesed loodavad sageli, et tõstukijuht neid märkab. See on viga, millel võivad olla saatuslikud tagajärjed. Lisaks inimkahjudele kaasnevad laosiseste õnnetustega ka suured kulud ja pikad seisakud ning väheneb tootlikkus. Selle vältimise võti on ohutus.

Linde on ammust ajast toetanud oma klientide turvalist kaubakäitlust paljude konstruktsiooniliste meetmete ja aktiivsete abisüsteemidega. Linde Motion Detection on kõikehõlmava turvaportfelli uus komponent. Vastukaalutõstukitele lisatav süsteem tuvastab seisva tõstuki taga liikumise ja väldib sellega ohupiirkonnas inimeste ja teiste sõidukitega seotud õnnetusi.

Video Linde Motion Detectioni kohta

Rööprähklemise risk

Tõstukite ja jalakäijate koostöö kriitiline koht on koormate sisse- ja väljaladustamine ehk pealevõtt ning mahapanek. Koormale keskenduv juht ei taju enda taga jalakäijaid ega teisi tõstukeid. Taolises olukorras toimub 25% tõstuki taga 0–3 m kaugusel toimuvatest inimkahjuga õnnetustest (allikas: BGHW, 2014). Mida suurem on juhi ajasurve või mida vähem ta monotoonset tegevust korrates keskendub, seda ohtlikum on olukord.

Linde Motion Detectioniga kahveltõstuki kasutamine laos

Väldib õnnetusi kõikjal

Kahveltõstuki taga liikumist tuvastav abisüsteem Linde Motion Detection väldib jalakäijate või teiste tõstukitega toimuvaid kokkupõrkeid. Kui liikumine tuvastatakse seisva sõiduki puhul, ei lase abisüsteem sõitma hakata. Ekraan kuvab juhile hoiatusteate. Lisaks hoiatab helisignaal jalakäijat. Pärast hoiatust peab juht edasisõitmiseks gaasipedaali lähteasendisse viima. Süsteem toimib usaldusväärselt sõltumata valgusoludest ja on individuaalselt kohandatav rakendusele ja keskkonnale. Tänu sellele aitab Linde Motion Detection juhil liigelda ka halva valgustatusega laopiirkondades või kehva nähtavusega kohtades.

Järelseadmestatav püsiturvalisus

Vastukaalutõstukitele kavandatud Linde Motion Detection on järelpaigaldatav ka olemasolevatele tõstukiparkidele. Lao niigi kõrget mürataset pole vaja häiriva pidevsignaaliga suurendada. Nii juhid kui ka jalakäijad saavad ohuolukordadest teadlikumaks ja muutuvad laos liikudes ettevaatlikumaks. Kuna tüüpilistes ohukohtades ja -olukordades hoiatatakse ka jalakäijaid, saavad kõik targemaks. Lao turvalisus suureneb, vähenevad õnnetustest põhjustatud seisakud ning materjalivoog ei katke.

Linde Motion Detectioni eeliste ülevaade

Turvalisus

Linde Motion Detection suurendab juhi tajuvõimet ning väldib kokkupõrkeid jalakäijate ja teiste tõstukijuhtidega.

Ajakohastamine

Järelpaigaldatav süsteem võimaldab vastukaalutõstukeid parkide viisi soodsalt ajakohastada.

Püsiv kasu

Abisüsteem õpetab kõiki laotöötajaid ohuolukordi paremini tajuma.

Tootlikkus

Õnnetuste vähendamine vähendab seisakuid ja kulusid ning suurendab tootlikkust.